prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET počinje provedbu virtualnih radionica

Kako je poznato da više pamtimo ono što izgovorimo i učinimo, u odnosu na samo slušanje i gledanje, CARNET pokreće niz virtualnih radionica za odgojno-obrazovne djelatnike u školama s temama vezanim uz pripremu i provedbu videokonferencijske, virtualne i kombinirane nastave, upoznavanje sa sadržajima i uslugama koje izrađuje CARNET, jačanje digitalne zrelosti škola te primjenu kreativnih metoda za razvoj proizvoda i usluga.

Sudjelovanje u virtualnim radionicama iziskuje visoku razinu interakcije sudionika s voditeljem radionice, kao i sudionika međusobno. Stoga će ova virtualna radionca biti omogućena za 30 sudionika.  Budući da je radionica interaktivnog karaktera, na prijavu za sudjelovanje na radionice pozivamo sve one korisnike koji su se spremni aktivno uključiti u rad na radionici. Napominjemo da će svim korisnicima biti dostupna snimka nakon održane radionice.

Prva virtualna radionica ovog ciklusa s nazivom Kako pronaći i koristiti e-Škole digitalne sadržaje održat će se 25. ožujka 2021. od 13 do 14:30 sati. Predstavit će se e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje odnosno skup sadržaja od kojih su neki namijenjeni nastavnicima, a neki učenicima. Temeljeni su na predmetnim kurikulumima i kurikulumima međupredmetnih tema i omogućuju postizanje odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnih očekivanja međupredmetnih tema. Polaznici će nakon virtualne radionice moći objasniti razliku e-Škole digitalnih sadržaja, moći će ih samostalno pronaći i opisati mogućnosti njihovog korištenja.

Voditeljica virtualne radionice je Maja Quien koja radi u CARNET-u, bavi se edukacijom i podrškom za primjenu digitalnih tehnologija u obrazovanju te razvojem digitalnih sadržaja.