prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Dan žena u Srednjoj strukovnoj školi Makarska

Ovogodišnji Dan Žena u Srednjoj strukovnoj školi Makarska obilježen je nizom aktivnosti vezanih za temu Ženskog lika u povijesti i sadašnjosti, koja je integrirana u nastavu povijesti, hrvatskoga jezika i književnosti te engleskog jezika. U projektnim aktivnostima sudjelovali su učenici s profesoricama.

Međunarodni dan žena obilježava se 8. ožujka svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička, kulturna i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi Dan žena obilježen je 26. veljače 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama Deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike.

Učenici 1. i 2. L razreda (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist) su na nastavi povijesti s profesoricom Mateom Maslać istraživali položaj žena kroz povijest starog, srednjeg i novog vijeka te suvremenog doba. Na tu temu su izradili prezentacije u digitalnom alatu s QR kodom.

Učenici 1. L razreda (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist)  su temu Ženskog lika u povijesti i sadašnjosti integrirali u nastavu književnosti kroz temu lektire Antigona koju čitaju. Učenici su s profesoricom Magdalenom Antonini istražili suvremene Antigone. Odabrali su nekoliko žena koje ih inspiriraju svojim životom i radom te su ih predstavili kroz digitalni alat.

Učenici 2. HK razreda (smjer: kuhari i konobari) su s profesoricom Magdalenom Antonini odabrali životopise njima zanimljivih ženskih likova kroz povijest i sadašnjost. Životopise su prevodili na engleski jezik te prijevode i biografije predstavili pomoću digitalnog alata.

Učenici 2. L i 3. L razreda (smjer: hotelijersko-turistički komercijalist) su na projektnoj nastavi Hrvatskoga jezika i književnosti s profesoricom Anitom Zelić Tomaš odabrali nekoliko književnih junakinja iz pročitanih lektirnih naslova. Metodom priča u novom ruhu učenici su junakinje lektirnih naslova predstavili na naslovnicama popularnih ženskih časopisa u digitalnom alatu Canva. Učenici su svoje radove objedinili u digitalnom alatu Padlet dostupnom na poveznici.