prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Digitalni alati u nastavi Hrvatskoga jezika u I. gimnaziji u Splitu

Učenici prvih, drugih i trećih razreda I. gimnazije u Splitu sudjelovali su u školskoj godini 2020./21. u zanimljivome projektu “Digitalna lektira” koji je za njih osmislila profesorica Hrvatskoga jezika Suzana Čajić. Cilj projekta bio je upoznavanje učenika s digitalnim alatima i razvijanje njihovih računalnih kompetencija.

Ovim projektom ostvareni su ishodi iz kurikula Hrvatskoga jezika:

  • SŠ HJ B. 1. 4., SŠ HJ B. 2. 4. i SŠ HJ B. 3. 4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.

Također su ostvareni i ishodi iz kurikula međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije u osnovnoj i srednjoj školi:

  • ikt A. 5. 1. Učenik analitički odlučuje o odabiru odgovarajuće digitalne tehnologije.
  • ikt A. 5. 2. Učenik se samostalno služi društvenim mrežama i računalnim oblacima za potrebe učenja i osobnoga razvoja.
  • ikt D. 5. 3.Učenik samostalno ili u suradnji s kolegama predočava, stvara i dijeli nove ideje i uratke s pomoću IKT-a.

Osim što su se bavili uobičajenim analizama djela za cjelovito čitanje (sadržajna analiza, smještanje djela u književnopovijesni kontekst, tematska povezanost s drugim djelima), učenici su, koristeći se digitalnim alatima, razvijali svoju kreativnost i obrađivali književna djela na dosad neuobičajen način. Tijekom projekta učenici su se uglavnom koristili sljedećim digitalnim alatima: Pixton, Bookcreator, Canva, Newspaperclub, Thinglink, Zeoob, WordArt i Miro. Profesorica im je predstavila neke digitalne alate i uputila ih na mrežni seminar ili praktične vodiče o istima, a učenici su samostalno istraživali alate i osmišljavali kako će interpretirati pročitano književno djelo. Učenički su radovi, zbog preglednosti, podijeljeni u kolekcije u alatu Wakelet. Pixton je alat za izradu stripova, a kako su učenici književna djela Život je san Pedra Calderona de la Barce, Cvijet sa raskršća Antuna Gustava Matoša i epizode iz romana Don Quijote Miguela de Cervantesa Saavedre pretvorili u stripove provjerite ovdje. Bookcreator je alat za izradu digitalnih knjiga, a učeničke radove uz raščlambu romana Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskoga možete pogledati na sljedećoj poveznici. Canva je alat za izradu postera, prezentacija, novinskih članaka i sl., a učeničke radove vezane uz Posljednje Stipančiće Vjenceslava Novaka, Život je san i Lovca u žitu Jeromea Davida Salingera pogledajte ovdje. Newspaperclub je alat za izradu novinskih članaka koji su nastali tijekom ili nakon čitanja cjelovitoga djela. Najčešće su to bili zamišljeni intervjui s glavnim likom ili s piscem djela, a možete ih pročitati ovdje. Thinglink je alat za izradu interaktivnih fotografija, a učenički rad uz Petrarcin Kanconijer pogledajte ovdje. Zeoob je alat za izradu objava na društvenim mrežama. Kako su učenici kreirali objave likova iz Novele od Stanca Marina Držića i Sofoklove Antigone pogledajte na sljedećoj poveznici. WordArt je alat za izradu riječi u različitim oblicima. Kako su učenici prikazali odnose među riječima i nepoznate riječi iz Matoševih novela, pogledajte na sljedećoj poveznici. Miro je digitalni alat za izradu umnih mapa, a kako se učenik njime koristio pri raščlambi Prijana Lovre Augusta Šenoe pogledajte ovdje. Budući da su učenici rado sudjelovali u ovome projektu, nadaju se da će s njime nastaviti i u sljedećoj školskoj godini.