prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Škole scenariji poučavanja – neizostavan dio nastavnog procesa

Frontalni se oblik nastave sve češće zamjenjuje oblicima rada usmjerenim na učenika. Tradicionalno učenje koje uključuje „prenošenje znanja, koje je često odvojeno od učeničkog iskustva i konkretnih životnih uvjeta“ [1], ne može u dovoljnoj mjeri zadovoljiti potrebe suvremenog društva.

Moderno društvo od pojedinca zahtjeva samostalno prikupljanje i upravljanje informacijama, njihovu analizu i kritičko poimanje te u konačnici, pretvorbu u uporabljivo znanje. Kod tradicionalnog učenja, u nastavi se oblikuje frontalni rad, a komunikacija između učitelja i učenika najvećim je dijelom jednosmjerna. Inovativni oblik rada postavlja učenike u prvi plan i usmjeren je na njihove individualne sposobnosti i mogućnosti (tempo učenja, način učenja, predznanje…) kako bi se potaknula njihova samostalnost, kreativnost i učenje putem otkrivanja i samostalnog istraživanja. Pri tome učenik aktivno sudjeluje u osmišljavanju i ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa, a nastavnik je u ulozi moderatora. U suvremenom pristupi nastavi, učenici su aktivni konstruktori vlastitog znanja spremni za cjeloživotno učenje.

Primjena IKT-a u nastavi svakako omogućuje sve navedeno i unaprjeđuje proces učenja i poučavanja na zabavan i kreativan način te prati zainteresiranost i motiviranost učenika u skladu s tehnološkim napredcima vremena u kojem živimo. Zadatak suvremene nastave je osposobiti učenika kako učiti, znati i činiti te živjeti u skladu s promjenama i odgovoriti novim izazovima. Ostvarenju ovih općih ciljeva ugrađenih u odgojno-obrazovni proces doprinosi i funkcionalna i odgovorna primjena IKT-a u nastavi.

Primjena IKT-a sastavni je dio koncepta e-Škole scenarija poučavanja i pripadajućih interaktivnih sadržaja. Oni obuhvaćaju sve općeobrazovne predmete od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole te međupredmetne teme. Široko su primjenjivi budući su izrađeni modularno te kao takvi pružaju mogućnost korištenja cjelovitog ili ciljano odabranog sadržaja. Sadržaji se mogu koristiti online ili preuzeti na vlastito računalo, a pojedine sadržaje moguće je preuzeti i na mobilni uređaj. Za što jednostavnije pronalaženje scenarija poučavanja za međupredmetne teme u vlastitom predmetu izrađena je tražilica u sklopu koje se izborom razreda i razine složenosti primjene IKT-a vizualizira prikaz dostupnih scenarija.

Na primjer, za 1. razred srednje škole i naprednu razinu složenosti primjene IKT-a za međupredmetnu temu „Osobni i socijalni razvoj“ dostupan je scenarij  „Ako budem imao sreće da ostvarim samo neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovječanstvo.” (Nikola Tesla) s pripadajućom nastavnom aktivnosti za predmet informatika pod nazivom „Volontiraj, mentoriraj, programiraj“. Aktivnost je usmjerena na poticanje učenika u pokretanju razrednog volonterskog kluba programiranja s ciljem vršnjačkog mentoriranja i pružanja podrške učenicima kojima je u području programiranja potrebna dodatna pomoć. “Quot linguas calles, tot homines valles” (Koliko jezika govoriš toliko ljudi vrijediš), u doba informacijsko-komunikacijskih tehnologija, moglo bi se interpretirati i u kontekstu programskih jezika jer kako učenje stranih jezika daje vještinu komunikacije s ljudima širom svijeta, jednako tako učenje programskih jezika daje mogućnosti iterativnog rješavanja problema i testiranja ideja koje olakšavaju shvaćanje i razumijevanje digitalnog svijeta koji nastanjujemo. A što više znamo, to je znatiželja i želja za prakticiranjem sve veća. Steve Jobs, poznati vizionar i jedan od osnivača tvrtke Apple u jednom je intervjuu izjavio: „Mislim da svi u zemlji moraju učiti programirati jer na taj način uče razmišljati“. Ono djeci daje samopouzdanje i vjeru kako mogu postati dizajneri i stvaratelji.

Scenarij pod nazivom „Složi svoju dimenziju štednje“ međupredmetne teme Poduzetništvo, identificira potrebu suvremenog društva i predstavlja temu financijske pismenosti u nastavnoj aktivnosti „Plan(er) štednje“. Aktivnošću se pospješuje financijsko obrazovanje učenika pri čemu su učenici angažirani u istraživanju uvjeta otvaranja bankovnog računa, oblika štednje, internetskog i mobilnog bankarstva, naknada za platne usluge i kamatne stope na prekoračenje dopuštenog iznosa na računu i sl. Na ovaj način, usvajaju osnovne financijske pojmove i koncepte čime poboljšavaju vlastito financijsko znanje, izgrađuju financijsko ponašanje s ciljem održavanja financijske dobrobiti i otpornosti te odnos prema novcu. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) provela je anketu među učenicima srednjih škola a rezultati provedenog ispitivanja pokazali su nužnost provođenja edukativnih aktivnosti o financijskoj pismenosti [2] U ispitivanju Hanfe učenici su najlošije rezultate pokazali u financijskom znanju, pa tako samo 28 % učenika zna izračunati realnu kamatnu stopu, dok samo 25 % učenika zna da je u Hrvatskoj štednja u 3. mirovinskom stupu dobrovoljna. Financijska pismenost podrazumijeva donošenje informiranih financijskih odluka putem razumijevanja osnovnih financijskih koncepata čime postaje osnovni  intelektualni kapital u suočavanju sa stvarnošću društvenog života.

Scenariji poučavanja za međupredmetne teme na inovativan način povezuju odgojno-obrazovne sadržaje sa situacijama iz svakodnevnog života, a osmišljene aktivnosti učenicima su iskustveno bliske i korisne. Na taj ih način potiču na istraživanje, propitivanje, povezivanje prethodnih i novostečenih znanja, argumentirano i informirano zaključivanje i u konačnici djelovanje. Nastavnicima nude brojne primjere dobre prakse, maštovite i zanimljive ideje, preporuke alata i poveznice na dodatne sadržaje. U današnjoj suvremenoj nastavi, scenariji poučavanja, jednostavno su neizostavan dio nastavnog procesa.

 

[1] Horvat-Samardžija, D., Alternative and/or traditional way of teaching and evaluation in the 4th grade od nine-year primary school, 2010., https://hrcak.srce.hr/file/106035

[2] Rezultati Hanfine ankete među srednjoškolcima o financijskoj pismenosti, https://www.hanfa.hr/vijesti/rezultati-hanfine-ankete-me%C4%91u-srednjo%C5%A1kolcima-o-financijskoj-pismenosti-u%C4%8Denici-se-rijetko-informiraju-o-financijskim-temama/