prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Edukacija na temu asertivne komunikacije

Način komunikacije važna je vještina kod učenika te treba je razvijati i unapređivati kroz osnovnoškolsko obrazovanje. Savjet mladih grada Rovinja izradio je brošuru „Tajne asertivne komunikacije“ u kojoj su predstavljena tri temeljna stila komunikacije: agresivni, pasivni i asertivni.

U brošuri naglasak je stavljen upravo na asertivni način komunikacije koji uključuje poštovanje svih dionika komunikacije tako da sugovornici izražavaju vlastite, bilo pozitivne ili negativne, misli na neagresivan način bez ugrožavanja prava drugih sudionika komunikacije. Brošura uključuje primjere, strip, vježbe i samoevaluacijski upitnik procjene razine asertivnog načina komunikacije. Samoevaluacijski upitnik kroz petnaest pitanja mjeri razinu asertivnosti ispitanika na tri razine: potrebno uvježbavanje asertivnosti, dobro razvijena asertivnost i poprilična asertivnost.

Brošura je bila osnova za organizaciju edukacije na temu asertivnosti među učenicima viših razreda Osnovne škole Jurja Dobrile Rovinj. Upitnik unutar brošure pripremljen je u digitalnoj formi gdje učenicima sustav automatski računa razinu asertivnosti temeljem danih odgovora. Edukacija je održana za učenike viših razreda osnovne škole od strane školske psihologinje Nataše Bajić-Peteh i učitelja informatike Igora Dobrače te se odvijala na satovima informatike radi potrebe korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Nakon edukacije učenici su ispunili samoevaluacijski upitnik, te se rezultati statistički obrađeni. Dodatne varijable u upitniku bile su spol učenika i razred koji učenik pohađa. Obzirom na raspoložive podatke primijenjena je dvofaktorska ANOVA kako bi se uočile potencijalne skupine nad kojima bi bilo poželjna dodatna edukacija. Rezultati su pokazali kako ne postoji značajna razlika unutar faktora spol (F(1, 205)=.72, p=.40) i razred (F(3, 205)=1.04, p=.37), ali postoji između dva navedena faktora (F(3, 205)=7.05, p<.001). Kako bi se utvrdilo gdje se nalazi statistički značajna razlika proveden je i Bonferronijev post hoc test koji je pokazao kako djevojčice u 6. razredu (M= 17.78, SD=4.38) imaju veću razinu asertivnosti od djevojčica u 7. razredu (M=13.57, SD=5.31, t=3.645, p<.01). Također djevojčice u 7. razredu imaju statistički značajnu manju razinu asertivnosti od dječaka u 7. razredu (M=18.20, SD=5.12, t=-3.86, p<.01) i djevojčica u 8. razredu (M=17.87, SD=3.77, t=-3.37, p<.05). Na temelju rezultata djevojčice u 7. razredu trebale bi dodatnu edukaciju iz područja asertivnosti. Za sve zainteresirane kolege i kolegice koje bi željele provesti sličnu radionicu brošura je dostupna na poveznici.

Koautor: Nataša Bajić-Peteh