prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Edukacija učenika o izborima za Europski parlament

Jedan od načina na koji se to može postići je edukacijom učenika o izborima za Europski parlament s pomoću eTwinning platforme. Projekt pod nazivom „Sudjelujmo u EU izborima 2024.“ provodi se u četiri hrvatske srednje strukovne škole te u školama iz Slovenije, Španjolske, Njemačke, Belgije, Švedske i Litve.

U suvremenom društvu važno je osigurati da učenici kao mladi građani budu informirani i educirani o političkom sustavu i procesima odlučivanja kako u svojoj zemlji, tako i u europskom okruženju. Jedan od načina na koji se to može postići je edukacijom učenika o izborima za Europski parlament s pomoću eTwinning platforme. Projekt pod nazivom „Sudjelujmo u EU izborima 2024.“ provodi se u četiri hrvatske srednje strukovne škole te u školama iz Slovenije, Španjolske, Njemačke, Belgije, Švedske i Litve. U projekt se tako uključilo čak 73 učenika uz podršku i mentorstvo 16 nastavnika.

Projekt se počeo provoditi u jesen 2023. godine te se planira okončati tijekom ljeta 2024. godine. Važni su ciljevi projekta razvoj komunikacijskih vještina i znanja o ekonomiji i politici, razvoj komunikacijskih vještina na materinskom i engleskom jeziku, stjecanje novih znanja o IKT alatima i njihovoj primjeni, jačanje društvenih i interaktivnih vještina radom u međunarodnim timovima. U projektu su provedene brojne aktivnosti koje su omogućile učenicima da nauče više o demokratskim procesima korištenjem IKT alata i izradom kreativnih rješenja u vidu individualnih ili timskih radova. Aktivnosti su uključivale upoznavanje učenika s institucijama Europske unije, izborima za Europski parlament i mogućnostima koje Europska unija pruža svojim građanima.

Nastavnici su u školama organizirali predavanja s predstavnicima Europe Directa koji su učenicima predstavili vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, kao i mogućnostima mladih u okviru Erasmus + programa, Europskih snaga solidarnosti i DiscoverEU. Na kraju projekta će se provesti kvantitativno istraživanje o rezultatima izbora za Europski parlament koji se trebaju provesti od 6. do 9. lipnja 2024. godine. Na temelju realiziranih aktivnosti učenici će u timovima izraditi promotivni film o provedenim izborima. Učenici su u školskim timovima proizvoljno odabrali jednu političku opciju iz Europskog parlamenta ili političke kandidate iz svoje zemlje koje su pratili tijekom projekta, a po završetku izbora za zastupnike Europskog parlamenta će analizirati ostvarene rezultate političke opcije ili kandidata koje su odabrali. Analizu rezultata će se predstaviti kroz kratak video uradak uz poštivanje autorskih prava, a zajednički video uradak svih timova će se objaviti na eTwinning platformi.

Tako je glavni cilj ovog projekta educiranje učenika o važnosti političke participacije i demokratskih procesa te poticanje na aktivno sudjelovanje u izborima za Europski parlament. Različitim aktivnostima i radionicama, učenici su imali priliku naučiti o funkcioniranju Europske unije, ulozi Europskog parlamenta, važnosti izbora za Europski parlament prikupljanjem informacija o političkim strankama i njihovim programima. Osim individualnih i timskih rezultata projekta, učenici su stekli nova znanja o europskoj politici, demokraciji i ljudskim pravima te razvili vještine komunikacije, suradnje i tolerancije da bi postali svjesni važnosti svoje uloge kao građana Europske unije. Edukacija učenika o važnosti izbora za Europski parlament usmjerila je učenike k uočavanju važnosti sudjelovanja u demokratskim procesima, uočavanju važnosti njihovog glasa i utjecaju na donošenje odluka koje ih se tiču. Suradnjom s vršnjacima iz drugih zemalja učenici su imali priliku razviti i unaprijediti međukulturalne kompetencije i razumijevanje različitih perspektiva.

Edukacija o izborima za Europski parlament kroz eTwinning projekt može imati dugoročne pozitivne učinke na mlade građane. Osnaženi znanjem i vještinama, mladi ljudi postaju aktivni i informirani građani spremni sudjelovati u demokratskim procesima koji u budućnosti mogu pridonijeti izgradnji boljeg i održivijeg društva. Stoga je važno poticati učenike da se koriste eTwinning platformom kao alatom za edukaciju o političkom sustavu Europske unije da bi u budućnosti kao mladi građani bili spremni preuzeti aktivnu ulogu u oblikovanju budućnosti Europe.