prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

EKO JADRO za buduće generacije

Učenici petih razreda Osnovne škole kraljice Jelene, Solin sudjelovali su u akcijama čišćenja i proučavanja eko sustava rijeke Jadro. Ovakav način poučavanja realiziran je uz pomoć Rotary kluba iz Solina i udruge Oceanus.

Jadro je rijeka koja protječe kroz Solin; izvor joj je u podnožju planine Mosor, a ušće u Vranjicu, u Kaštelanskom zaljevu. Duga je svega četiri kilometra, ali Solinjanima jako važna. Izvor rijeke Jadro koristio se još u antici za vodoopskrbu. Rijeka Jadro napajala je vodom i Dioklecijanovu palaču, o čemu danas svjedoče brojni povijesni ostatci. U srednjem vijeku na njoj su napravljene mlinice gdje su dolazili ljudi iz raznih dijelova mljeti žito. Danas je u funkciji ostala samo još jedna mlinica.

Djeca u Solinu puno uče o važnosti Rike (kako ju nazivaju) stoga je i zadatak sačuvati Jadro za buduće generacije. Profesorica Kemije i Biologije Marijana Gudić i profesorica Povijesti i Geografije Marijana Bandić Buljan, zajedno s Rotary klubom Solin i Udrugom studenata Sveučilišnog odjela za studije mora “Oceanus” te učenicima petih razreda posjetile su izvor rijeke Jadro, i to njegov središnji dio. Posjet Jadru samo je jedan dio ovogodišnjeg projekta Rotary kluba Solin “EKO JADRO za buduće generacije” čiji je cilj stvaranje svijesti o potrebi aktivnog ekološkog djelovanja u lokalnoj zajednici, a naglasak je stavljen na mlađe generacije.

Uvodno predavanje za učenike održano je u Solinu, 22. ožujka 2022. godine u hotelu “President”. Ovaj datum odabran je kako bi se naglasila važnost očuvanja vode i podvodnog svijeta; naime, tada se obilježava Dan voda. Na predavanju su sudjelovali predstavnici udruge “Oceanus”, arhitektica Ivana Ivić Žarko te Lidija Lijić Vulić, višestruka europska i svjetska prvakinja u ronjenju na dah. Najviše je zanimanja kod učenika pobudila Lidija Lijić Vulić, koja je ukazala na važnost očuvanja flore i faune podmorja te djeci predstavila što se sve vidi u moru zbog neodgovornih pojedinaca. Naglasila je kako je važno preventivno djelovati kako bi se očuvalo more i morski svijet. Zatim je predsjednica udruge “Oceanus” Kristina Odžak predstavila učenicima Udrugu i njezine glavne ciljeve: promicanje biologije i ribarstva kao struke, poticanje istraživanja kod studenata, suradnju s lokalnom zajednicom u svrhu očuvanja okoliša. Naposljetku je arhitektica Ivana Ivić Žarko, tajnica Rotary kluba Solin, prikazala učenicima kako izgradnja negativno utječe na kvalitetu okoliša.

Iduća aktivnost organizirana je u blizini izvora rijeke Jadro u travnju. Predsjednik Rotary kluba Solin Mario Radić Filipović ponovio je s učenicima osnovna obilježja rijeke Jadro te su krenuli u akciju čišćenja. Učenici su zajedno s profesoricama i članovima udruge “Oceanus” prikupili desetke vreća smeća. Smeće su razvrstavali i naučili kako se otpad odvaja. Odvajanjem otpada učenici mogu bolje razumjeti krilaticu Otpad nije smeće.

Posljednja akcija ovoga projekta održala se na rukavcu Jadra, u lipnju u blizini kuća. Učenici su se ponovno družili s članovima udruge “Oceanus” i Rotay kluba Solin. Predstavljena im je oprema za ronjenje, pokazano im je kako se trebaju nositi maska i boce za ronjenje te su članovi Udruge krenuli u čišćenje. Nažalost, još su se jednom svi zajedno uvjerili kako mnogi ne brinu o okolišu; pronađeni su razni predmeti počevši od kućanskih uređaja, raznih boca, papira… Otpad je razvrstan i namijenjen za recikliranje.

Ovakav oblik nastave uvelike je pridonio buđenju ekološke svijesti kod učenika petih razreda, ukazana im je važnost rijeke Jadro koja teče kroz njihov grad i pokazano kako i pojedinac može biti važna karika u lancu zaštite okoliša.

Nadajuse da će se razvijanjem ekološke svijesti i dalje očuvati mekousnu pastrvu i močvarni čempres koje su endemske vrste na području Jadra. U terenskim nastavama poštivali su odrednice kurikuluma međupredmetnih tema Građanskog odgoja, Osobnog i socijalnog razvoja, Učiti kako učiti, Uporaba IKT–a te predmeta Biologije, Geografije, Kemije i Prirode. Integriranjem ovog rada u nastavu učenike će se osvijestiti i potaknuti da aktivno sudjeluju u zaštiti okoliša.

Učenici su također na satovima razrednika izrađivali brošure o održivom razvoju koje su predstavljene i podijeljene roditeljima te zainteresiranim učiteljima i učenicima. Sudjelujući u projektu, učenike su potaknuli na razvijanje kritičkog stava te samostalne i timske aktivnosti na konkretnim zadatcima. Na ovaj način, učenici se sami osvješćuju na odgovorno ponašanje prema prirodi i okolišu, a ujedno i djeluju u lokalnoj zajednici predstavljajući svoj rad. Uvidjeli su da su prijeko potrebne praktične akcije, posebno za razvoj opće kulture, uvažavanja i razumijevanja našeg svijeta te živih bića. Važno je učenike ekološki odgajati, a ako i manji broj populacije živi ekološki, uvijek postoji mogućnost da će se još netko ugledati na njih.