prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus akreditacija

XV. gimnazija u Zgrebu je dobila Erasmus akreditaciju. Tijekom programskog razdoblja od 2022. do 2027. godine jačat će se kapaciteti nastavnika stručnim usavršavanjem u obliku praćenja rada u odabranim europskim školama i sudjelovanjem u tečajevima programa Erasmus+.

Naglasak je na kompetencijama koje se odnose na inovacije u nastavi, kreativnost u rješavanju problema, projektnu nastavu, interdisciplinarnost i razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina kod učenika. Učenici će rješavati probleme iz različitih područja kao što su održivo i zeleno gospodarstvo, poduzetništvo, robotika, inovacije.

Ova akreditacija školi omogućava financiranje i jednostavniju organizaciju aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja za učenike i nastavnike. Ciljevi su jačanje kapaciteta nastavnika omogućavanjem stručnog usavršavanja u obliku praćenja rada u odabranim europskim školama i sudjelovanja u tečajevima programa Erasmus+. Tečajevi su birani prema kriterijima koji se odnose na inovacije u nastavi, kreativnost u rješavanju problema, projektnu nastavu, interdisciplinarnost i razvijanje komunikacijskih i socijalnih vještina kod učenika. Tako stečene kompetencije nastavnici će koristiti za osmišljavanje interdisciplinarnih nastavnih sati. Projektni tim čine Biljana Agotić, prof. biologije, Sanja Antoliš, prof. matematike, Ines Dukić, prof. fizike, Eva Špalj, prof. matematike, Anica Tkalčević, dipl. knjižničar, Sanja Vučetić, prof. psihologije. Koordinator projekta je Aneta Copić, prof. matematike.

S aspekta učenika, formirana je skupina motiviranih učenika prvih i drugih razreda, različitih STEM afiniteta koji razvijaju vještine rješavanja problema. Učenici su se umrežili i surađuju s europskim partnerima. Učenici će tijekom dogodišnjeg perioda rješavati probleme iz različitih područja kao što su održivo i zeleno gospodarstvo, poduzetništvo, robotika, inovacije i sl. STEM stručnjaci sa sveučilišta s kojima škola surađuje i stručnjaci iz raznih poduzeća, pomoći će da postavljeni problemi budu stvarni problemi iz života koji zahtijevaju interdisciplinarni pristup. Ovisno o postavljenim problemima, učenici će ih rješavati na projektnim sastancima u školi (svaka dva tjedna) i/ili umreženi između sastanaka te za vrijeme mobilnosti (jesen i proljeće). S obzirom da je naglasak na rješavanju problema uz pomoć STEM-a, projekt je nazvan STEPS (STEM i Problem Solving).

U periodu od 20. do 25. veljače 2023. godine, četiri članice projektnog tima sudjelovale su na dva različita tečaja. Vedrana Habek Martinac, prof. biologije i Eva Špalj, prof. matematike sudjelovale su na tečaju “Exploring Biodiversity and Ecology Through the Lens of Creativity and Culture” u Dublinu. Na tečaju su kroz razne aktivnosti, kombinirajući praktičnu ekologiju s umjetnosti, pripovijedanjem i igrama učile kako učenike potaknuti na odgovorno i kritičko promišljanje o bioraznolikosti, njezinoj ulozi u ekosustavu, kao i značaju bioraznolikosti za čovjeka. Ove ideje bit će primijenjene prilikom osmišljavanja interdisciplinarnog nastavnog sata biologije i matematike.

Sanja Antoliš, prof. matematike i Sanja Vučetić, prof. psihologije sudjelovale su na tečaju “Europass Teacher Academy” naziva “Boosting Creative Thinking and Problem Solving” u Pragu. Na tečaju su, prateći teorijska izlaganja i sudjelujući u praktičnim aktivnostima, učile kako koristiti neke od najpoznatijih metoda i tehnika za poticanje kreativnog mišljenja i rješavanja problema. Nove ideje i metode iskoristit će u kreiranju interdisciplinarnog nastavnog sata matematike i psihologije.