prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama”

eTwinning projekt pod nazivom “Pristupačnost digitalne tehnologije osobama s posebnim potrebama” pokrenut je da bi omogućio povezivanje vukovarskih gimnazijalaca s učenicima Tehničke škole Karlovac, a s ciljem upoznavanja specifičnosti života osoba s posebnim potrebama.

Projekt je pokrenula nastavnica Sanda Šutalo iz Tehničke škole Karlovac u suradnji s nastavnicom Sanjom Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar, a provodit će se od ponedjeljka, 1. veljače pa do nedjelje, 20. lipnja. 2021. godine. U vođenju i realizaciji projekta pomoći će Maja Sokač, profesorica hrvatskoga jezika u Gimnaziji Karlovac i Sandra Tomac Lovasić, profesorica engleskog jezika u Tehničkoj školi Karlovac. Izvodeći predviđenih 12 aktivnosti, učenici će kroz 16 tjedana analizirati utjecaj pomoćnih tehnologija i prilagođenih digitalnih sadržaja na život osoba s posebnim potrebama.

Termin posebne odgojno-obrazovne potrebe je krovni termin za dvije podskupine učenika: za učenike s teškoćama u razvoju, ali i darovite učenike koji zbog svojih iznadprosječnih sposobnosti također zahtijevaju poseban odgojno-obrazovni pristup. Ovim projektom, fokus je postavljen na sadržaje za osobe s teškoćama u razvoju.
Zajedničkom suradnjom učenika dviju škola, pripremit će se prilagođeni digitalni sadržaji za učenje, za osobe s teškoćama u razvoju. Ti će sadržaji, zajedno s iskustvom ovakvog načina rada biti objediniti u e-knjizi. Učenici će ovim projektom razvijati komunikacijske, društvene i IKT vještine. Razmjenjivat će gledišta i iskustava uz toleranciju i uvažavanje tuđih stavova, stvarat će i objavljivati digitalne sadržaje, upoznati specifičnosti života osoba s posebnim potrebama, analizirati utjecaj pomoćnih tehnologija i prilagođenih digitalnih sadržaja na njihov život te razvijati toleranciju i empatiju.

Inkluzivna i digitalna (asistivna) tehnologija predstavit će se kao mogućnost poboljšanja kvalitete edukacijskog procesa u stjecanju znanja i vještina u području primjene dobrih praksi budući se danas kontinuirano promiču vrijednosti i načela inkluzivnosti. Vrijednosti i načela inkluzivnosti podrazumijevaju uvažavanje različitosti i stav da sva djeca mogu učiti i imaju iste potrebe, ali je način njihova zadovoljavanja tih potreba različit (Okvir za poticanje i prilagodbu iskustava učenja te vrednovanja postignuća djece i učenika s teškoćama, 2016).

Do sada su realizirane prve tri aktivnosti projekta. U prvoj aktivnosti osim upoznavanja s eTwinning platformom koja omogućava suradnju, komunikaciju, razmjenu znanja i razvijanje projekata, učenici dviju škola upoznali su ciljeve i zadatke projekta i ažurirali osobne profile. Ideje vezane za realizaciju pojedinih aktivnosti projekta predložili su i zabilježili na TwinBoard, a analizu kalendara obaveza komentirali su u pokrenutoj raspravi. U sklopu druge aktivnosti, učenici su predstavili znamenitosti svojih gradova zanimljivim fotografijama i njihovim opisom. Od pripremljenih fotografija učenici su oblikovali internetske slagalice. Odabrane lokacije prikazane fotografijama označili su na online mapi, a uz oznake, umetnuli su i pripremljene opise te poveznice do internetskih slagalica. Bila je to prilika i za proširivanje znanja o pravima intelektualnog vlasništva na internetu. Treća aktivnost temeljila se na izradi i izboru loga projekta. Učenici su izradili niz prijedloga za logo projekta, a logo koji nakon završenog glasovanja dobije najviše glasova, bit će proglašen pobjedničkim i postavljen na početnu stranicu, uz opis projekta. U sklopu četvrte aktivnosti provodi se definiranje pravila ponašanja vezano za e-sigurnost, mrežni bonton, zaštitu privatnosti, intelektualno vlasništvo i digitalno građanstvo. Nakon prve četiri aktivnosti, slijede aktivnosti središnjeg, tematskog dijela projekta. Autorice su mišljenja da je nužno upoznavati djecu i mlade s asistivnim tehnologijama koje svakodnevno sve više napreduju i kao takve omogućuju visoku integraciju osoba s posebnim potrebama u obrazovanje i digitalni aspekt društva čime se izravno utječe na smanjenje izolacije i usamljenosti. Vjeruju da su na dobrom putu, a što je sve kreirano u prvim fazama projekta moguće je pronaći na projektnom blogu Blog – Projekt asistivne tehnologije.