prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Fizika je ljubav

U Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku, učenici drugog razreda obilježili su Valentinovo igrom asocijacije.
Profesorice su u uvodnom dijelu sata objasnile učenicima kako će obilježiti Valentinovo na fizikalni način.

Na interaktivnoj ploči postavile su tablicu sa stupcima od A do D i redcima od 1 do 4. U polja su upisale riječi, formule i fizikalne veličine. Učenici su se podijelili u manje skupine

U Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo i Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku, učenici drugog razreda obilježili su Valentinovo igrom asocijacije (slika 1).

slika 1

Slika 1. Izgled zaslona interaktivne ploče

Profesorice su u uvodnom dijelu sata objasnile učenicima kako će obilježiti Valentinovo na fizikalni način. Na interaktivnoj ploči postavile su tablicu sa stupcima od A do D i redcima od 1 do 4. U polja su upisale riječi, formule i fizikalne veličine. Učenici su se podijelili u manje skupine (slika 2).

slika 2

Slika 2. Izgled zaslona igre asocijacije

U središnjem dijelu sata, otvarajući polja učenici su otkrivali pojmove koji su ih vodili do rješenja pojedinog stupca i na kraju do konačnog rješenja.
Nakon što je prva skupina otvorila jedno polje i ponudila rješenje stupca, igru je nastavljala druga skupina i tako redom do konačnog rješenja.
Rješenje prvog stupca otkrilo je riječ SRCE, drugog stupca FIZIKA, trećeg stupca TOPLINA i četvrtog stupca ISKRA te je konačno rješenje bilo LJUBAV.

U završnom dijelu sata sva polja i stupci bili su otvoreni na interaktivnoj ploči.Učenici su u skupinama prokomentirali pojedina rješenja stupaca za koja nisu znali odgovor.
Cilj obilježavanja Valentinova bio je ponoviti koncepte vezane uz temperaturu, toplinu, unutarnju energiju, toplinski kapacitet i specifični toplinski kapacitet te razvijati kreativnosti i suradničko učenje.