prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Geometrijska optika u svakodnevnom životu

U Gimnaziji A. G. Matoša Đakovo, profesorica fizike provela je anketu među učenicima trećih razreda prirodoslovno-matematičke i opće gimnazije. Cilj provođenja ankete bio je ispitati učenike o važnosti geometrijske optike u svakodnevnom životu.

Učenici su ispunjavali anonimnu anketu od petnaest pitanja u Google Formsu. Anketi je pristupilo 53 učenika trećih razreda. Rezultati anketnog upitnika:

 • 85 % učenika smatra da geometrijska optika proučava rasprostiranje svjetlosti, 13 % da proučava prirodu svjetlosti, a samo 2 % da proučava polarizaciju svjetlosti
 • 85 % učenika smatra da je zrcalo svaka glatka površina koja odbija ili reflektira svjetlost, 11 % učenika smatra da je zrcalo svaka glatka površina koja lomi svjetlost, a 4 % učenika smatra da je zrcalo svaka glatka površina koja propušta svjetlost
 • 74 % učenika smatra da su leće prozirna optička sredstva omeđena dioptrima od kojih su jedan ili oba sferna, 19 % učenika smatra da su leće prozirna optička sredstva omeđena s dva sferna dioptra, a samo 7 % učenika smatra da su leće prozirna optička sredstva omeđena s dva ravna dioptra
 • 70 % učenika odgovara da je sabirna leća tanjih rubova, a deblja u središtu, 28 % učenika odgovara da je debljih rubova, a tanja u središtu, dok 2 % učenika odgovara da je sabirna leća tanjih rubova i tanja u središtu
 • 70 % učenika odgovara da je divergentna leća debljih rubova, a tanja u središtu, 22 % učenika odgovara da je tanjih rubova, a deblja u središtu, dok 8 % učenika odgovara da je divergentan leća tanjih rubova i tanja u središtu
 • 70 % učenika smatra da se osim stakla i plastike, u stvaranju zrcala mogu upotrijebiti i drugi materijali, a da leće zahtijevaju samo staklo ili plastiku, a 30 % učenika smatra da se osim stakla i plastike, u stvaranju zrcala ne mogu upotrijebiti i drugi materijali
 • 83 % učenika je odgovorilo da zrcala reflektiraju svjetlost, a samo 17% smatra da zrcala lome svjetlost
 • 83 % učenika je odgovorilo da leće lome svjetlost, a samo 17% smatra da leće reflektiraju svjetlost
 • 72 % učenika smatra da ravno zrcalo daje virtualnu sliku, jednake veličine kao i predmet i uspravnu, 23 % učenika smatra da ravno zrcalo daje realnu sliku, uspravnu i jednake veličine kao i predmet, 4 % učenika smatra da ravno zrcalo daje realnu, obrnutu i umanjenu sliku, a samo 1 % učenika smatra da ravno zrcalo daje realnu, uspravnu i uvećanu sliku
 • 60 % učenika smatra da je žlica konkavno i konveksno sferno zrcalo, 34 % da je konkavno zrcalo, a 6 % da je konveksno zrcalo i nitko od učenika ne smatra da je žlica ravno zrcalo
 • 92 % učenika smatra da je na nepreglednom raskrižju postavljeno konveksno zrcalo, 8 % učenika smatra da je na nepreglednom raskrižju postavljeno konkavno zrcalo, a nitko ne smatra da je postavljeno ravno zrcalo
 • 40 % učenika smatra da doktori dentalne medicine u svom poslu koriste konveksno zrcalo, 28 % smatra da koriste konkavno zrcalo, a 32 % da koriste ravno zrcalo
 • 92 % učenika smatra da njihovi pametni telefoni imaju nekoliko kamera jer sadrže različite leće, a samo 8 % učenika smatra da sadrže različita zrcala
 •  49 % učenika smatra da se svjetlost ne razlaže na boje prolaskom kroz prozor jer leća oka sve zrake fokusira u jednoj točki, 30 % učenika smatra da se svjetlost ne razlaže na boje prolaskom kroz prozor jer se zraka svjetlosti ne lomi na prozorskom staklu, a samo 21 % učenika smatra da se svjetlost ne razlaže na boje prolaskom kroz prozor jer leća oka ne fokusira sve zrake svjetlosti u jednoj točki
 • 63 % učenika smatra da duga nastaje zbog loma i potpune refleksije na kišnim kapima, 28 % učenika smatra da duga nastaje zbog loma svjetlosti na kišnim kapima, a samo 9 % učenika smatra da duga nastaje zbog potpune refleksije svjetlosti na kišnim kapima

Rezultati ankete pokazali su koliko učenici primjenjuju naučeno u svakodnevnom životu i gdje najviše griješe. Nakon provedene ankete i uvidom u odgovore sudionika, profesorica će na početku četvrtog razreda u uvodnim satima ponoviti s učenicima geometrijsku optiku i navesti ih na točno zaključivanje.