prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Glagoljica, pismo koje ne damo zaboravu

Na nastavi Hrvatskoga jezika do prvog razreda srednje škole učenici su često i na različite načine učili o glagoljici. I ovaj susret s glagoljicom naglašava njenu ulogu u razvoju kulturnog i nacionalnog identiteta uopće.

 

Tijekom dva nastavna sata učenici su najprije čitali intervju, odgovorili na pitanja o pročitanom tekstu, o njemu javno razgovarali prema zadanim kriterijima, a zatim su se vrednovali analitičkom rubrikom. Za domaću zadaću napisali su svoje ime glagoljicom i radove objavili na plakatu.

Ishod 1.: Učenik razgovara o kulturnom identitetu. (SŠ HJ A.1.1. i SŠ HJ C.1.2.)

A.1.1. Učenik opisuje i pripovijeda u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja.

C.1.2. Učenik opisuje tekstove popularne i visoke kulture i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet.

Međupredmetne teme:

– OSR A.4.1. Razvija sliku o sebi.

– OSR A.4.3. Razvija osobne potencijale.

– OSR B.4.2. Suradnički uči i radi u timu.

– UkU A.4/5.3. Učenik kreativno djeluje u različitim područjima učenja.

 

1. Učenici čitaju ponuđeni tekst.

https://moja-domovina.net/2018/04/27/prica-o-glagoljici-ili-na-mladima-svijet-ostaje/

2.  Učenici odgovaraju na pitanja.
 

1. Kojoj tekstnoj vrsti pripada ovaj tekst? 

a) književni    b) neknjiževni

točan odgovor: b, razina I. (prepoznavanje) 

2. Odredi vrstu teksta:

a) putopis   b) reportaža    c) razgovor (intervju)

točan odgovor: c, razina I. (prepoznavanje) 

3. Kakvo je raspoloženje sugovornika? 
a) veselo   b) tugaljivo   c) sumorno  

Točan odgovor: a, razina II (razumijevanje) 

4. Tko vodi razgovor? 

a) učenica i učiteljica     b)  učenica i njena prijateljica     c)  učiteljica i njena prijateljica

točan odgovor: a, razina II (razumijevanje)

5. Kakvo razmišljanje o glagoljici iskazuje u sljedećoj rečenici? 

Djeco, to vam nije kao švicarska škola, nego dobivate priliku učiti o sebi, tko ste i odakle ste, i jako je lijepo kasnije znati toliko jezika i vjerujte, ima to smisla. Nije gubljenje vremena, sigurno nije.

a) ironično     b) oduševljeno     c) razočarano 

točan odgovor: b, razina II (razumijevanje) 

6. Što je osmislila Marina? 

a) tečaj samostalnog učenja glagoljice    b) tečaj bojanja glagoljičkih slova    c) tečaj pisanja ćirilice 

točan odgovor: a, razina II (razumijevanje)

7. Koja se obilježja zapažate u ovom razgovoru? 

a) objektivne činjenice i subjektivna zapažanja 

b) dramska napetost            

c) lirsko iznošenje misli i osjećaja     

točan odgovor: a, razina II (razumijevanje)

 

3. Priprema i uvježbavanje razgovora na temu Glagoljica – o kulturnom identitetu.

Učenici su pročitali intervju. Dobili su zadatak:

Radeći u paru objasnite ulogu glagoljice u suvremenom društvu. Svaki učenik u uvodu treba izreći svoj stav o ulozi glagoljice za hrvatsku kulturu. Pri tome navedite ključne dijelove intervjua koji između učenice i nastavnice. Dokažite kojem stilu pripada tekst o kome razgovarate. Postavljajte jasna pitanja i u odgovorima argumentirajte svoje stavove. Razgovor završite zajedničkim zaključkom o ulozi glagoljice i naglasite njenu popularnost među mladima.

Namjena je uočavanje hrvatskog kulturnog identiteta. U razgovoru pripazite na jasnoću, rječnik i stil i primjenjujte vrednote govorenoga jezika. Razgovor treba trajati 3-4 minute.

 

4. Učenici ispunjavaju analitičku rubrika (namijenjena je za vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje) i o njoj razgovaraju.

 

Rubrika  za vrednovanje: Razgovor na  temu        Učenik: _______________________     Razred: ___________

 

 

 

 

Sastavnice

 

Razine ostvarenosti kriterija

 

u potpunosti

 

djelomično

 

treba doraditi

 

 

sadržaj

 Učenik je u uvodu u potpunosti  upoznao slušatelje s temom i dobio njihovu pažnju.

 Tijekom razrade razgovor prati logično razrađen slijed misli te dokazuje i pobija određene tvrdnje.

 Učenik u potpunosti opisuje i pripovijeda o događajima na temelju važnosti.

 Učenik u potpunosti dokazuje da je tekst o kome se razgovara popularnog stila.

  U zaključku učenik precizno ponavlja i naglašava osnovne tvrdnje.

 Učenik je u uvodu djelomično upoznao slušatelje s temom pa nije u potpunosti    dobio    njihovu  pažnju.

 Tijekom  razrade   razgovor uglavnom  prati logično razrađen slijed misli i djelomično dokazuje i pobija određene tvrdnje.

  Učenik djelomično opisuje i pripovijeda o događajima na temelju važnosti. Uglavnom dokazuje da je tekst o kome razgovara popularnog stila.

 U zaključku učenik djelomično ponavlja i naglašava osnovne tvrdnje.

 Učenik je u uvodu manjim dijelom upoznao slušatelje s temom pa je samo djelomično dobio njihovu pažnju.

 Tijekom razrade razgovor ponekad prati logično razrađen slijed misli i rijetko dokazuje i pobija određene tvrdnje.

   Učenik vrlo rijetko opisuje i pripovijeda o događajima na temelju njihove važnosti.

  Učenik samo manjim dijelom dokazuje da je tekst o kome razgovara popularnog stila.

  U zaključku učenik ne ponavlja i ne naglašava osnovne tvrdnje.

 

rječnik i stil

Učenik se tijekom razgovora služi

primjerenim rječnikom, često koristi stilske figure i ne ponavlja se u izboru riječi.

Učenik se uglavnom služi

primjerenim rječnikom, rijetko koristi stilske figure i ponekad se ponavlja u izboru riječi.

 

Učenik se često služi neprimjerenim

rječnikom, rijetko ili uopće ne koristi stilske figure. Ponavlja se u izboru riječi.

 

jasnoća

Učenik tijekom cijelog razgovora govori jasno i rečenice su povezane uzročno- posljedičnim vezama.

Učenik uglavnom razgovora jasno i rečenice su najčešće povezane

uzročno-posljedičnim vezama.

Dijelovi razgovora su nejasni i samo ponekad su povezani uzročno-posljedičnim vezama.

 

vrednote

govorenog jezika

 

Učenik tijekom cijelog razgovora održava primjerenu rečeničnu intonaciju i rečenični naglasak. Govori primjerenim tempom, uspostavlja kontakt očima i koristi primjereni govor tijela kojim angažira slušatelje.

Učenik uglavnom razgovora

održavajući primjerenu rečeničnu intonaciju i rečenični naglasak.

Najčešće govori primjerenim tempom i uspostavlja kontakt očima.

U većem dijelu razgovora koristi primjereni govor tijela kojim angažira slušatelje.

Učenik rijetko tijekom razgovora održava primjerenu rečeničnu intonaciju i rečenični naglasak.

Manji dio razgovora ima primjereni tempo.

Rijetko uspostavlja kontakt očima.

Samo u uvodnom dijelu razgovora koristi primjereni govor tijela kojim angažira slušatelje.

Nakon objave rezultata učenici razgovaraju s nastavnicom o postignućima.

 

5. Učenici na plakat slažu svoja imena napisana glagoljicom.