prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Glazba nas spaja

U projektu koji je trajao od rujna 2022. do svibnja 2023. sudjelovali su učenici četvrtih razreda Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom prof. Mirte Lulić i učenici trećih razreda Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku pod mentorstvom prof. Mirele Macelaru.

Učenici su imali zadane aktivnosti i ishode koje su morali ostvariti u projektu. Osmisliti su i napravili glazbene instrumente koje su koristiti u svom eksperimentalnom radu. Koristeći karton, žicu, plastične čaše, rižu, vodovodne cijevi, boce, stakleni i drveni štapić i šperploču učenici su napravili ksilofon, harfu, gitaru, panove svirale, bubnjeve i udaraljke.

Nadalje, napravili su radne listiće s ulaznom karticom, kratkim teorijskim dijelom, priborom, zadacima istraživanja i izlaznom karticom. Ulaznom karticom provjerili su prethodno stečeno znanje, kratkim teorijskim dijelom uveli su svoje kolegice i kolege u istraživački rad od postavljanja hipoteze do izvođenja zaključka i na kraju su izlaznom karticom provjerili stečeno znanje izvođenjem eksperimenta.

Učenici Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo osmisliti su skladbu koju su odsvirali koristeći svoje glazbene instrumente, a učenici Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku koristili su aplikaciju „Visual analyzer“ kojom su odredili razinu zvuka i izračunali intenzitet na zadanoj udaljenosti.

Završnica projekta organizirana je u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Osijeku. Učenici su u manjim skupinama rješavali radne listiće svojih kolegica i kolega, a na kraju su im za njihov trud i rad uručene diplome. Veliku podršku u projektu dobili su od ravnatelja i psihologinja te profesora glazbene umjetnosti.