prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Influencer ≠ uzor: prijedlog radionice i dodatnih aktivnosti za učenike

“Influenceri i mi” tema je filmskog natječaja za djecu i mlade koji se održava u sklopu 5. Dana medijske pismenosti. Nastavnici koji žele svoje učenike potaknuti na sudjelovanje u ovom natječaju, ali i svi oni koji neovisno o tome žele u učionici posvetiti pažnju ovoj aktualnoj i važnoj temi, mogu provesti radionicu o influencerima i uzorima iz naših edukativnih materijala “Digitalni mediji i mentalno zdravlje“.

Influencer ≠ uzor – kakva je tu veza?

 je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te se, uz modifikaciju aktivnosti i produbljivanje sadržaja, može prilagoditi i starijim dobnim skupinama.

Ishodi učenja:

Učenici će moći:

  • prepoznati osobe koje smatraju svojim uzorima te opisati razloge vlastitih izbora
  • usporediti sličnosti i razlike između uzora i influencera
  • kritički sagledati te opisati pozitivne i negativne aspekte djelovanja influencera
  • navesti i opisati vlastita obilježja koja ih mogu činiti uzorima drugima.

Trajanje radionice: 1 nastavni sat / 45 minuta

Potreban materijal za provedbu:

  • unaprijed pripremljene kartice s informacijama o životu i radu nekoliko utjecajnih osoba iz različitih područja
  • radni list “Moj UZOR”
  • radna kartica “Ja kao influencer/influencerica”
  • pribor za pisanje (olovke i/ili bojice), hamer-papir, ploča i kreda i dr.

Opis aktivnosti

Radionica se započinje upoznavanjem učenika s nekoliko utjecajnih osoba iz različitih područja, iz prošlosti i sadašnjosti, domaćih i stranih, koje su svojim otkrićima, uspjesima, bivanjem i životnim djelovanjem ostavile značajan trag, donijele pozitivne promjene i pomake, koje djeluju motivirajuće i nadahnjujuće. Aktivnost se može provesti i tako da se učenicima navedenu imena nekoliko utjecajnih osoba te ih oni imaju zadatak (u paru ili manjim grupama) istražiti koristeći dostupne mrežne izvore te ukratko predstaviti prikupljene informacije na razrednoj razini. Razgovara se o postignućima tih osoba, koje su njihove snage i kvalitete prepoznali, smatraju li ih značajnima i/ili slavnima te zašto, koje su ih se poruke dojmile, što su oni ostavili budućim generacijama i sl. Neki od prijedloga utjecajnih osoba za koje je moguće pronaći podatke o njihovu životu i djelovanju nalaze se u nastavku:

Rosa Parks, Charles Darwin, Faust Vrančić, Malala Yousafzai, Elon Reeve Musk, Zlata Bartl, Mihovil Španja, Marija Jurić Zagorka, Nikola Tesla, Greta Thunberg, Martin Luther King, Andrija Mohorovičić, Jacinda Ardern, Muhamed Ali, Pablo Picasso, Dražen Petrović, Joe Strummer, Nelson Mandela, David Bowie, Albert Einstein, Marie Curie, Charlie Chaplin, Andy Warhol i mnogi drugi.

U nastavku se učenike pozove na davanje asocijacija na pojam uzor te se njihovi odgovori zapisuju na ploču ili hamer-papir.

Potom im se podijeli pripremljeni radni list “Moj UZOR” na kojemu trebaju napisati tko su njihovi uzori i zašto, zbog čega su im zanimljivi, koje su ih osobine i kvalitete učinile njihovim izborom, zbog čega ih vole i cijene, čemu ih uče i koje poruke prenose, zašto se žele ugledati na njih i dr.

 

tekst je u potpunosti prenesen s mrežnih stranica Medijska pismenost – abecdea za 21. stoljeće.