prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Iskustvo s ASIO modelom i BUBO platformom za učenje biologije

Tijekom školske godine 2021./2022. učenici  IV. a  i svih petih razreda Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin te učenici VI. a razreda PŠ Drežnica, sudjelovali su u istraživanju IP-CORONA-2020-12-3798 “Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju” koje je financirala Hrvatska naklada za znanost, a odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Cilj ovog istraživačkog pristupa bio je utvrditi i usporediti ostvarenost odgojno-obrazovnih ciljeva provođenjem novog, ASIO modela učenja. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Ines Radanović.

U vrijeme pandemije i rada u epidemiološki prilagođenim uvjetima stvoreno je novo okružje u kojemu su pronalaženi različiti modeli poučavanja kako bi se provelo kvalitetno učenje i ostvarili ishodi postavljeni kurikulumom.

Iskustveno učenje, učenje istraživanjem i otkrivanjem temeljni su pristupi učenja u nastavi Prirode i društva, Prirode i Biologije koji po svojim specifičnostima iziskuju posebno usklađivanje s novonastalim epidemiološkim uvjetima. Upravo iz tog razloga razvijen je interaktivni model usmjeren na učenika (ASIO model-Aktivnosti Simuliranog Istraživačkog Otkrivanja) temeljen na suvremenim nastavnim strategijama. Kao dio projekta osmišljena je platforma za učenje BUBO (Baza Učenja Biologije uz Online podršku) na kojoj su sadržani kurikulumi, nastavni materijali, podrška učiteljima i interaktivni zadatci za učenike pri čemu su posebno izdvojeni sadržaji s prilagodbama za učenike s teškoćama u razvoju i nadarene učenike.

Materijali za učenje i poučavanje pripremljeni su, za sve razrede osnovne i srednje škole prema konceptima: koncept A (Energetski učinci prehrane živih bića) i koncept B (Prilagodbe živih bića kao posljedice evolucije). Svim sadržajima obuhvaćene su teme koje se bez poteškoća uklapaju u godišnje izvedbene kurikulume svakog razreda. Provedene su uvodne, tematske i završne provjere znanja u klasičnom ili online obliku.

U školi, poučavanje je provedeno je po tematskim cjelinama i temama za 4., 5. i 6. razred, kao je prikazano u tablici:

RAZRED TEMATSKA CJELINA NASTAVNA TEMA
4. Energija pokreće cikluse u prirodi i živa bića Energija za rast i razvoj

Broj sati = 4

  Povezanost žive i nežive prirode Povezanost životnih uvjeta i živih bića

Broj sati = 2

  Životne zajednice Život u okolišu

Broj sati = 2

5.  Energija u prirodi Hrana kao izvor energije

Broj sati = 3

  Istražujemo svojstva vode te prilagodbe živih bića na

život u vodi

Svojstva vode

Broj sati = 4

  Istražujemo svojstva vode te prilagodbe živih bića na

život u vodi

Prilagodbe živih bića na život u vodi

Broj sati = 2

6. Odnosi među živim bićima na zajedničkom staništu Hranidbeni lanci

Broj sati = 2

  Ciklusi u prirodi Utjecaj ciklusa u prirodi na živa bića

Broj sati = 4

   Održivi razvoj Zaštita prirode

Broj sati = 4

Učenici su na zanimljiv način istraživanjem, iskustvenim učenjem i otkrivanjem donosili zaključke o zadanom sadržaju. Kroz animacije, interaktivne igre, provođenje pokusa, upute o istraživačkim zadatcima i rješavanje kvizova učenici su spoznali okoliš i život u njemu. Predstavljena raznolikost živog svijeta oko nas i uvjeta koji su potrebni za njihov život kod učenika su razvili osjećaj za očuvanje okoliša. Omogućeni edukativni videozapisi dopunili su znanje učenika te potaknuli njihov interes. Svaka tema sadržavala je interaktivne sadržaje i zadatke pod nazivom “Znam i želim znati više”, predviđeni za rad nadarenih učenika i učenika koji žele proširiti svije znanje. Detaljne upute za istraživački rad olakšale su sve postupke provedbe.

Nakon provedbe zadataka projekta učenici su samostalno rješavali anketne upitnike kojima su mogli izraziti svoja mišljenja i stavove o načinu poučavanja po ASIO modelu. Svoje stavove i mišljenja izrazili su i roditelji učenika rješavajući poseban anketni upitnik. Na samom kraju projekta učenici su riješili i Završnu provjeru znanja – lipanj 2022. te su ispunili upitnik kojim su se ispitali interesi i stavovi učenika o prirodoslovlju i učenju prirodoslovnih sadržaja u školi.

Rezultati samog istraživanja biti će, nakon obrade prezentirani od strane voditelja projekta, ali ono što zasad, kao sudionici nastavnici primjećuju da učenici spretno i spremno reagiraju na zadatke i nastavni sadržaj u digitalnom obliku te da svi mi, kao nastavnici, moramo iskoristiti ove vještine stečene u pandemijskim uvjetima za buduće oblike hibridnog poučavanja, koji će neminovno biti dio naših kurikuluma.