prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Istraživanje na školskoj razini – potonuće Titanika

U Gimnaziji A. G. Matoša Đakovo, profesorica fizike provela je anketu među učenicima drugih razreda. Cilj anketnog upitnika bio je ispitati razumijevanje usvojenih odgojno-obrazovnih ishoda (FIZ SŠ B.2.1. Primjenjuje zakone statike fluida, FIZ SŠ B.2.2. Primjenjuje zakone dinamike fluida) i njihovu primjenu na potonuće Titanika.

Profesoricu je zanimalo znaju li učenici primijeniti naučeno na odabranom primjeru. Učenici su ispunjavali anonimnu anketu od petnaest pitanja u Google Formsu. Anketi je pristupilo 63 učenika drugih razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije, opće gimnazije i jezične gimnazije.

Poveznica na anketni upitnik:

 • 98 % učenika je odgovorilo da sila uzgona djeluje suprotno od sile teže
 • 2 % učenika je odgovorilo da djeluje u smjeru sile teže i niti jedan učenik nije odgovorio da djeluje u smjeru sile trenja
 • 60 % učenika odgovorilo je da je sila uzgona identična težini istisnutog fluida, 32 % učenika odgovorilo je da je identična težini istisnutog tijela, a 8 % učenika odgovorilo je da je identična masi istisnutog tijela
 • 65 % učenika odgovorilo je da će tijelo plutati na površini u slučaju kada je gustoća tekućine veća od gustoće tijela, 19 % učenika odgovorilo je da će tijelo lebdjeti u slučaju kada je gustoća tekućine veća od gustoće tijela, a 16 % učenika je odgovorilo da tijelo tone u slučaju kada je gustoća tekućine veća od gustoće tijela
 • 51 % učenika odgovorilo je da je Titanik u Atlantskom oceanu plutao, 44 % učenika odgovorilo je da je Titanik u Atlantskom oceanu lebdio i plutao, a 5 % učenika odgovorilo je da je Titanik u Atlantskom oceanu lebdio
 • 92 % učenika smatra da je Titanik potonuo zbog sudara broda sa santom leda, 6 % učenika smatra da je Titanik potonuo zbog težine broda, a samo 2 % učenika smatra da je Titanik potonuo zbog velikog broja ljudi na njemu
 • 81 % učenika smatra da možemo koristeći Arhimedov zakon otkriti zašto je Titanik potonuo, a 19 % učenika smatra da ne možemo
 • 78 % učenika smatra da je gustoća ledene sante u odnosu na gustoću vode malo manja, 17 % učenika smatra da je gustoća ledene sante u odnosu na gustoću vode malo veća, a 5 % učenika smatra da je gustoća ledene sante jednaka gustoći vode
 • 44 % učenika smatra da je volumen istisnute vode manji od 48 000 m3, 33 % učenika smatra da je volumen istisnute vode jednak 48 000 m3, a 23 % učenika smatra da je volumen istisnute vode veći od 48 000 m3
 •  81 % učenika smatra ako je Titanik izgrađen od željeza i u njemu je sadržan veliki volumen zraka između struktura, da je njegova gustoća manja od gustoće vode, 13 % učenika smatra da je njegova gustoća veća od gustoće vode, a 6 % učenika smatra da je njegova gustoća jednaka gustoći vode
 • 51 % učenika smatra da je težina Titanika jednaka težini istisnute tekućine
 • 27 % učenika smatra da je težina Titanika manja od težine istisnute tekućine, a 22 % učenika smatra da je težina Titanika veća od težine istisnute tekućine
 • 49 % učenika je odgovorilo da je rezultantna sila na plutajuća tijela jednaka nuli, 27 % učenika je odgovorilo da je rezultantna sila na plutajuća tijela veća od sile uzgona, a 24 % učenika je odgovorilo da je rezultantna sila na plutajuća tijela manja od sile uzgona
 • 87 % učenika smatra da možemo pomoću Bernoullijeve jednadžbe procijeniti brzinu pri kojoj je voda potopila brod, a 13 % učenika smatra da ne možemo
 • 60 % učenika smatra ako je omjer gustoće leda i gustoće vode 0,9, tada će led plutati na vodi s 10 % svog volumena iznad površine vode, 27 % učenika smatra ako je omjer gustoće leda i gustoće vode 0,9, tada će led plutati na vodi s 90 % svog volumena iznad površine vode, a 13 % učenika smatra da niti jedan ponuđeni odgovor nije točan
 • 73 % učenika smatra ako je tijelo manje gustoće nego fluid, tada će rezultanta sila biti usmjerena prema gore, 25 % učenika smatra ako je tijelo manje gustoće nego fluid, tada će rezultanta sila biti usmjerena prema dolje, 2 % učenika smatra ako je tijelo manje gustoće nego fluid, tada će rezultanta sila biti usmjerena u desno, a niti jedan učenik ne vjeruje da će rezultanta sila biti usmjerena u lijevo
 • 33 % učenika smatra da kapetan Titanika nije kriv za njegovo potonuće jer je mali dio sante bio iznad površine oceana, 32 % učenika smatra da je kapetan Titanika kriv za njegovo potonuće jer je veliki dio sante bio iznad površine oceana, 19 % učenika smatra da kapetan Titanika nije kriv za njegovo potonuće jer je bila noć, a 16 % učenika smatra da je kapetan Titanika kriv za njegovo potonuće jer se brod kretao velikom brzinom

Rezultati ankete pokazali su kako učenici primjenjuju stečeno znanje na konkretnom primjeru. Profesorica je uočila da pojedini učenici nisu shvatili o čemu ovisi sila uzgona te ih je upozorila da nije dovoljno samo usvojiti odgojno-obrazovne ishode već ih treba i primijeniti, a to mogu postići zajedničkim trudom i zalaganjem. Cilj svakog nastavnog sata je kreativno i kvalitetno poučavanje koje može zainteresirati učenike za ostvarivanje viših razina znanja osim prepoznavanja i reprodukcije.