prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javni poziv – Maslačak znanja

Objavljen je javni poziv za podnošenja prijedloga za dodjelu nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba. Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2012.

Na temelju Odluke o dodjeli nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 061-01/12-01/1, URBROJ: 332-04-02/1-12-1) od 30. travnja 2012. godine, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba


I.

Predmet javnoga poziva je prikupljanje prijava za dodjelu nagrada „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba.

II.

Glavni cilj nagrade je isticanjem i promoviranjem životnih primjera odraslih polaznika različitih programa i oblika učenja potaknuti i motivirati sve gađane/ke u Republici Hrvatskoj da se uključe u neki oblik učenja i obrazovanja.

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera u vrijednosti od 3.000,00 kuna za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika. Vaučer za obrazovni program glasi isključivo na ime dobitnika nagrade.

Nagrada će biti dodijeljena pojedincima, i to za tri osobe ukupno.

Za kandidate mogu biti predloženi svi pojedinci, državljani Republike Hrvatske, koji su sudjelovali i ostvarili rezultate u različitim aktivnostima obrazovanja, odnosno učenja (formalnoga, neformalnog i informalnoga), a rezultat su osobne inicijative te su ostvareni u posljednjih pet godina, neovisno o dobi, spolu, razini prethodno stečenoga formalnog obrazovanja, socijalnome statusu ili nekim drugim obilježjima.

III.

Pozivaju se pojedinci, organizacije i institucije da dostave prijedloge kandidata za Nagradu u pisanom obliku na službenom obrascu na adresu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Obrazac za prijavu kandidata dostupan je na mrežnim stranicama http://www.asoo.hr i http://www.cjelozivotno-ucenje.hr. Ista osoba, organizacija ili institucija može prijaviti jednu ili više osoba.

U prijedlogu za dodjelu nagrade potrebno je navesti podatke tražene u službenom obrascu.

Odabir kandidata kojima će se dodijeliti nagrade izvršit će se na temelju sljedećih kriterija:

  • iznimnost aktivnosti učenja/obrazovanja – u smislu opsega aktivnosti, napretka
  • zapreke koje je kandidat morao svladati da bi pristupio ili završio tu aktivnost učenja/obrazovanja
  • važno životno postignuće kandidata koje je rezultat te aktivnosti učenja/obrazovanja
  • pozitivan učinak te aktivnosti učenja/obrazovanja na druge – u smislu obogaćivanja njihova znanja ili nekih drugih pozitivnih promjena u okolini.

Priče prijavljenih kandidata moraju biti provjerljive i točne.

IV.

O izboru dobitnika Nagrade odlučuje Povjerenstvo sastavljeno od 5 članova:

  • predstavnici Agencije (3)
  • predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
  • predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Dobitnici nagrada bit će objavljeni na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nagradu će dodijeliti ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih na otvorenju Tjedna cjeloživotnog učenja 24. rujna 2012.

Putni troškovi dolaska i odlaska na svečano otvorenje dobitnicima nagrada bit će plaćeni iz sredstava Agencije.
Dobitnik nagrade u pisanom obliku mora dati dopuštenje za korištenje njegova/njezina imena/priče u medijima i drugim promotivnim aktivnostima.

V.

Nepravodobni prijedlozi za dodjelu Nagrade ne će se razmatrati.
Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u pisanom obliku, a moraju biti dostavljeni najkasnije do 31. kolovoza 2012., s naznakom „Za nagradu Maslačak znanja“ na adresu:

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb

Prijavni obrazac

 

Vijest je preuzeta s internetskih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.