prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako podržati mentalno zdravlje učenika u virtualnom i medijskom okruženju

Stručni skup “Kako podržati mentalno zdravlje učenika u virtualnom i medijskom okruženju” održat će se u petak 28. travnja od 10 do 13 sati putem interneta.

Organiziraju ga u sklopu 6. Dana medijske pismenosti Agencija za elektroničke medije i Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji sa Županijskim stručnim vijećima socijalnih pedagoga i voditelja školskih preventivnih programa u osnovnim i srednjim školama iz različitih dijelova Hrvatske.

Prijave za stručni skup za članove ukupno 21 Županijskog stručnog vijeća odvijaju se putem platforme Agencije za odgoj i obrazovanje Ettaedu.

Ostali zainteresirani nastavnici i stručni suradnici mogu se prijaviti putem OBRASCA do 26. travnja u 10 sati ili do popunjenja mjesta za 50 sudionika. Oni koji se ovako prijave kasnije će dobiti potvrde o sudjelovanju na stručnom skupu od Agencije za elektroničke medije i Ureda UNICEF-a Hrvatsku.

Cilj ovog online stručnog skupa je nastavnike i stručne suradnike u osnovnim i srednjim školama informirati o ključnim temama vezanima za utjecaj digitalnih medija na mentalno zdravlje djece i mladih te ih podržati u radu s učenicima.

Socijalne pedagoginje s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Lucija Lamešić, Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać održat će predavanja o utjecaju medija na izgradnju zdrave slike o sebi i važnosti brige o mentalnom zdravlju te o rizicima virtualnog okruženja s posebnim naglaskom na prekomjerno korištenje interneta i razvoj štetnih psihosocijalnih posljedica. Predstavit će edukativne materijale “BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju” i povezati ih s kurikulumima međupredmetnih tema te mogućnostima korištenja u preventivnom radu u školskom okruženju.

Na kraju stručnog skupa Ana Dokler, glavna urednica portala medijskapismenost.hr, predstavit će i druge obrazovne materijale koji su dostupni za besplatno preuzimanje, a na temelju kojih se mogu održavati radionice i satovi medijske pismenosti u osnovnim i srednjim školama.

Saznajte više o 6. Danima medijske pismenosti

 

Tekst je u potpunosti prenesen s mrežnih stranica Medijska pismenost – abeceda za 21. stoljeće.