prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako roditelji mogu poučavati djecu novim vještinama

Na nastavnicima je iznimna odgovornost poučavanja i prenošenja znanja koju svakodnevno provode u odgojno-obrazovnom procesu učenika. Međutim, roditelji također mogu sudjelovati u poučavanju vještina važnih za budućnost djece 21. stoljeća.

Roditelji vještine mogu poučavati igrom, odgojem i usmjeravanjem prema suvremenom načinu razmišljanja, promišljanja i djelovanja. Poučavanjem novih vještina djeca razvijaju intrinzičnu motivaciju, prirodnu znatiželju, želju za istraživanjem i učenjem i kritičko razmišljanje te drugačiji pristup u rješavanju problema.

Pročitajte nekoliko prijedloga i savjeta kako i na koji način možete poučavati svoju djecu novim vještinama.

Kritičko razmišljanje

Danas gotovo svi nastavnici što više nastoje poučavati svoje učenike kritičkom razmišljanju koje djeci omogućuje stvaranje vlastitog stava zasnovanog na pravovaljanim činjenicama, istraživanju i analiziranju. Ako pomažete djetetu prilikom učenja i ponavljanja gradiva nastojte ga što češće pitati pitanja „Zašto?“ i „Kako znaš?“. Na taj način potičete dijete na razmišljanje i na određeni način onemogućavate mu da gradivo nauči napamet i time stekne „trenutno“ znanje.

Dijete na taj način u potpunosti usvaja gradivo i znanje i razumije ono što uči. Što više pitanja i potpitanja postavljate, više razmišlja, a samim time više uči i razvija vještinu kritičkog razmišljanja. Ovu strategiju možete i upotrijebiti i u razgovoru o svakodnevnim temama, ali i problemima. Dijete je potrebno od rane dobi poučavati kako samostalno razmišljati te kako objektivno pristupati rješavanju problema.

Komunikacija

Kako pravilno komunicirati, pitanje je koje osim djece zaokuplja i odrasle, stoga je poučavanje djece vještini komunikacije iznimno važno. Komunikacija obuhvaća više čimbenika: razvijen i bogat rječnik, pravilno i razgovijetno izražavanje, uporaba standardnog jezika i poštivanje sugovornika.

Dijete je potrebno naučiti kako aktivno slušati, kako pravilno sudjelovati u razgovoru i kako izbjegavati upadanje u rečenicu sugovorniku ili uporabu neprimjerenih izraza. Razvijanje vještine komunikacije jedan je od najvažnijih čimbenika s kojim će se vaše dijete jednoga dana susresti prilikom traženja zaposlenja i intervjua s budućim poslodavcima. Možda vam se čini kao daleka budućnost, ali komunikacija je temelj koji se također gradi od rane djetetove dobi i razvija u skladu s njegovim godinama.

Uvijek nastojte svojim vlastitim primjerom pokazati djetetu kako pravilno komunicirati. Naučite ga da je u redu ako ga se u procesu učenja komunikacije ispravlja i kako je ponekada potrebno prihvatiti kritiku koja se zatim treba iskoristiti za vlastiti napredak.

Grupni rad i suradnja s drugima

Nastavnici nastoje što više uključivati učenike u grupni rad u kojem također razvijaju prethodno navedene vještine, ali i vještina suradnje s drugim učenicima. Sve je češća praksa nastavnika u kojoj određuju zadatak koji se treba napraviti na satu ili kod kuće i da grupe u kojima će učenici raditi budu unaprijed definirane kako učenici namjerno ne bi uvijek surađivali s istim razrednim kolegama ili bliskim prijateljima.

Ovakav pristup i vi možete upotrijebiti na način da potičete dijete na učenje i suradnju s razrednim kolegama s kojima inače nema prečestu ili dovoljno razvijenu komunikaciju i suradnju. Osim na učenje, potičite ga na druženje s drugom djecom, a ne samo s onom s kojom se osjeća sigurno u tzv. „sigurnoj zoni“. Raznoliko okruženje djetetu omogućuje upoznavanje samog sebe u različitim situacijama, među djecu različitom od njega gdje mora unaprijediti vještine diplomacije, rješavanja problema, tolerancije i uvažavanja drugih.

Uspješno svladavanje navedenih vještina djetetu pomaže u izgradnji osobnosti koja će mu u budućnosti biti hvalevrijedan čimbenik u poslovnom okruženju. Grupni rad potiče empatiju, taktičnost, ali i vježbanje vlastitog stava i zauzimanja za isto.

Pametna i odgovorna uporaba tehnologije

Roditelji, kao i nastavnici imaju odgovornost kako djecu naučiti pametno koristiti tehnologiju. Vještinom informacijske pismenosti roditelji poučavaju dijete kako na internetu pronaći pravovaljane i vjerodostojne informacije koje im služe za učenje, svladavanje gradiva i usvajanje novih znanja. Poučavanjem kako pametno i odgovorno upotrebljavati tehnologiju, roditelji uče djecu o sigurnosti na internetu, opasnostima koje se nalaze na društvenim mrežama, forumima i različitim mrežnim stranicama.

Naučite svoje dijete kako nije dovoljno imati određeni digitalni alat ili društvenu mrežu (ako dijete pripada dobnoj skupini koja ima pravo imati svoj vlastiti korisnički račun), već je potrebno razumjeti za što određeni alat ili mreža služe, koje su njegove prednosti, ali i nedostaci. Međutim, najvažnije je da dijete nauči i shvati koristi koje može imati od pravilne uporabe tehnologije i koliko će mu razvijena vještina informacijske pismenosti pomoći u budućnosti.

Izvor:

http://www.scholastic.com/parents/resources/article/thinking-skills-learning-styles/6-life-skills-kids-need-future