prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Konferencija o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira prvu nacionalnu Konferenciju o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju 18. veljače 2021. od 10 do 13:30.

Konferencija će se održati online putem aplikacije Zoom, a namijenjena je koordinatorima kvalitete, koordinatorima samovrednovanja i članovima  povjerenstava za kvalitetu u strukovnim školama.

Tijekom konferencije stručnjaci u području obrazovanja, djelatnici Agencije i strukovnih škola predstavit će pristupe, metode i primjere dobre prakse u osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju iz Hrvatske i inozemstva. Teme konferencije obuhvatit će praćenje učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja, međunarodnu kolegijalnu procjenu i obilježja kvalitete nastave na daljinu u strukovnom obrazovanju, kao i najnoviji pregled javnih politika koje podupiru kvalitetu strukovnog obrazovanja u Europi.

Sudionici se mogu prijaviti putem online obrasca koji je dostupan na poveznici (https://forms.gle/2UJheySehkrkuqFQ6) do 12. veljače 2021.

Konferencija se održava uz potporu Erasmus+ projekta EQAVET NRP (Project Nr 609209-EPP-1-2019-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP) uz sufinanciranje sredstvima programa Europske unije Erasmus+. Prvom konferencijom o osiguravanju kvalitete Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih podržava stručno usavršavanje i profesionalni razvoj timova za kvalitetu te potiče razmjenu iskustava među strukovnim školama i unapređenje kvalitete strukovnog obrazovanja.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.