prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Mjesec hrvatskog jezika

Učiteljica hrvatskog jezika Melita Podgajski i učiteljica likovne kulture Karla Horvat su na inicijativu knjižničarke Suzane Pracaić osmislile aktivnosti kojima bi obilježili Mjesec hrvatskoga jezika, a kojima bi se priključili u eTwinning projekt “Igrajmo se glagoljicom!”. Nastali likovni radovi su prava umjetnička djela koja se mogu vidjeti u izložbi izrađenoj u Emaze aplikaciji.

Na Međunarodni dan materinskoga jezika, 21. veljače, počinje Mjesec hrvatskoga jezika, manifestacija koju je 2014. godine pokrenuo Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a završava na dan objave Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 17. ožujka. Škola se odazvala pozivu IHJJ, “da zajednički proslavimo ljepote i vrednote hrvatskoga jezika, koji se, kako je to i davna i nedavna povijest pokazala, najbolje čuva proučavanjem, učenjem i poučavanjem. Upravo je ljubav spram hrvatskoga jezika njegovih govornika najveći jamac njegove opstojnosti i trajnosti, što nikakva posebna zakonska regulativa ne može nadomjestiti.” (preuzeto s IHJJ)

Manifestaciju su spojili s eTwinning projektom “Igrajmo se glagoljicom” (Upoznajmo stara pisma). U projekt su se uključile učiteljica hrvatskog jezika Melita Podgajski i učiteljica likovne kulture Karla Horvat s učenicima 6. razreda, na inicijativu knjižničarke Suzane Pracaić. 

Hrvatskoglagoljska baština jedna je od najistaknutijih sastavnica hrvatskoga kulturnog identiteta. Zato je Sabor Republike Hrvatske odlučio da se 22. veljače obilježava kao Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva, u spomen na dan kad je 1483. otisnuta prva hrvatska knjiga, glagoljski “Misal po zakonu rimskoga dvora”. Taj dan je i Dan NSK. Ministarstvo kulture je krajem ožujka temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrdilo da umijeće čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice ima svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra, te se na njega primjenjuje sustav mjera zaštite. (2014.) Tako smo se mi u Hrvatskog zagorju odlučili učiti pisati glagoljicu pomoću različitih prijedloga i sadržaja mrežne stranice “Igrajmo se glagoljicom”

Uključenjem u ovaj eTwinning projekt nastojali su postići integraciju više nastavnih predmeta (hrvatski jezik, likovna kultura, knjižnica), spojili su stvarnu i virtualnu stvarnost te kreativno koristiti IKT kao učenje kroz igru i u likovnim radionicama. Tako su obradili temu Počeci hrvatske pismenosti koja se obrađuje u 6. razredu i ostvarili obrazovne ishode hrvatskog jezika i likovne kulture za 6. razred:

– OŠ HJ A.6.6. Učenik uočava jezičnu raznolikost hrvatskoga jezika kroz hrvatsku povijest (prepoznaje hrvatska narječja i govore; upoznaje se s pojmovima trojezičnosti (staroslavenski, starohrvatski i latinski) i tropismenosti (glagoljica, hrvatska ćirilica/bosančica, latinica) kroz hrvatsku povijest, upoznaje se sa spomenicima hrvatske srednjovjekovne pismenosti i Prvotiskom). Digitalni obrazovni sadržaj izradila je knjižničarka, kao pripremu i pomoć u učenju: Ajmo hrvati se s glagoljicom!

– OŠ LK A.6.3. Učenik u vlastitome izražavanju koristi tehničke i izražajne mogućnosti novomedijskih tehnologija. (Učenik digitalnim fotoaparatom (digitalni fotoaparat, pametni telefon, tablet) bilježi različite sadržaje služeći se znanjem o likovnom jeziku i ostalim likovnim pojmovima; Učenik se služi osnovnim funkcijama programa za obradu fotografije; Učenik izrađuje kraću animiranu formu tehnikom stop animacije.

Na satu hrvatskog jezika upoznali su trojezičnost i tropismenost Hrvata te spomenike hrvatske pismenosti. Saznali su o Danu hrvatske glagoljice i glagoljštva (22.02.), o prvotisku iz 1493. g. – Misalu po zakonu rimskoga dvora, otkriću tiskarskog stroja i Johannesu Gutenbergu te njegovoj 625. godišnjici rođenja, Godini Marka Marulića. Na satu likovne kulture zadatak je bio izraditi glagoljicu u tehnici GRATAŽ, a kao završni rezultat rada je kraća animirana forma izrađenatehnikom stop animacije u aplikaciji STOP MOTION STUDION. Nastali su likovni uradci – prava umjetnička djela koja se mogu vidjeti u izložbi stvorenoj u aplikaciji Emaze. Animacija (Stop Motion Studio), Izložba (Emaze). Više informacija se može pronaći na mrežnoj stranici škole.