prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Mjesec hrvatskoga jezika

Učiteljice hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi August Šenoa provele su dvotjedni projekt u kojem su sa svojim učenicima petih i osmih razreda obilježile Mjesec hrvatskoga jezika.

Učenici su prvi zadatak imali isti, a on je bio istražiti dobivene nadnevke: 21. veljače, 22. veljače, 17. ožujka, a zatim su bili podijeljeni u skupine.

Učenici petih razreda crtali su glagoljične inicijale po želji; izrađivali straničnike s glagoljičnim motivima; transliterirali latinični tekst na glagoljicu pomoću dobivenog QR koda i koristeći glagoljičnu azbuku; istraživali najznačajnije hrvatske jezikoslovce čija imena su dobili izvlačenjem papirića.

Učenici osmih razreda također su bili podijeljeni u skupine. Njihovi zadaci bili su istražiti dobiveni popis spomenika hrvatske pismenosti i osoba koje su pridonijele stvaranju hrvatskoga jezika te o njima napraviti PPT prezentaciju; prelistati dobivene jezične savjetnike i riješiti najčešće jezične nedoumice koje su im sastavile učiteljice; iz knjige Mali princ pronaći najdraži citat te ga transliterirati na glagoljicu pomoću računalnog programa te za isti izraditi QR kod, a posljednji zadatak za učenike osmih razreda bio je prepisati standardnim hrvatskim jezikom dobiveno pismo Petra Zrinskog ženi Katarini uoči pogubljenja 1671. godine.

Ovim projektom učenici su ostvarili odgojno-obrazovni ishod:

  • OŠ HJ A.5.6. Učenik uočava jezičnu raznolikost hrvatskoga jezika u užem i širem okružju.
  • OŠ HJ A.8.1. Učenik čita tekst, prosuđuje značenje teksta i povezuje ga s prethodnim znanjem i iskustvom.

Projekt je uklopljen u međupredmetne teme Učiti kako učiti i Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije te su učenici ostvarili i sljedeća odgojno-obrazovna očekivanja:

  • uku A.3.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
  • uku A.3.2. Učenik se samostalno koristi raznim uređajima i programima.
  • uku A.3.3. Učenik samostalno oblikuje svoje ideje i kreativno pristupa rješavanju problema.

Rezultati projekta, tj. učenički radovi izloženi su u holu škole, kako kažu učenici, njima na ponos.