prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Mogu li e-Škole scenariji poučavanja promijeniti način na koji učimo i poučavamo?

Za sve nastavnike koji traže moderne i inovativne načine poučavanja, e-Škole scenariji poučavanja predstavljaju izvrsnu priliku za osvježenje nastave i unapređenje nastavnog procesa. Fleksibilnost scenarija olakšava prilagodbu nastavnog procesa potrebama učenika i uvjetima u kojima se nastava odvija, istovremeno pružajući slobodu u primjeni aktivnosti na različite i maštovite načine.

Scenariji poučavanja obuhvaćaju širok raspon nastavnih predmeta, od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole, što ih čini dostupnima za sve nastavnike koji žele unaprijediti svoj rad i pružiti učenicima kvalitetnu nastavu.

Scenariji poučavanja uključuju primjere uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije i digitalnih alata koji se uvijek koriste svrhovito i u funkciji ostvarivanja ishoda poučavanja nastavnog sadržaja. Glavni je cilj scenarija staviti učenike u središte nastavnog procesa, potaknuti ih na istraživanje, razmišljanje, samostalno zaključivanje i djelovanje i omogućiti nastavnicima nove ideje za provođenje nastavnih aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Uključivanjem vizualnih prikaza i multimedijalnih elemenata, interaktivne ploče, edukativne igre, online testovi, kvizovi i suradnički digitalni alati ne samo što sadržaje čine privlačnijima, već i olakšavaju njihovo razumijevanje te doprinose stvaranju trajnijeg i korisnijeg znanja.

Scenariji poučavanja teže suvremenom pristupu nastavi koji uključuje primjenu suvremenih nastavnih strategija, metoda i postupaka. Stoga su istraživačko učenje, učenje otkrivanjem, projektna nastava, igrifikacija, obrnuta učionica, razmjena misli u paru, oluja ideja, mentalna mapa i rasprava, njihov neizostavni dio. Ove su metode i strategije prilagođene današnjim zahtjevima učenja i razvoja učenika a njihova primjena  olakšava razumijevanje ne samo nastavnih sadržaja već i svijeta u kojem živimo.

Tako se na primjer u scenariju poučavanja O izvoru nema tajni” učenike potiče na aktivno učenje kroz istraživački pristup. Aktivnosti uključuju pretraživanje, analizu i sintezu informacija o temama koje se obrađuju u nastavi pri čemu se navode smjernice za uporabu odgovarajućih digitalnih alata. Cilj je svih predmetnih aktivnosti, razvijati vještine kritičkog razmišljanja, interpretacije i zaključivanja na temelju prikupljenih podataka te potaknuti učenike na svrsishodno istraživanje literature, prikupljanje i odabir relevantnih informacija, pisanje stručnog teksta te pravilno citiranje i referenciranje literature. Suradničko učenje i razmjena mišljenja i povratnih informacija među učenicima, važan su aspekt ovog scenarija poučavanja. Ova interakcija doprinosi razvoju kritičkog mišljenja i vještina komunikacije. Kombinacija istraživačkog pristupa, korištenja digitalnih alata i suradničkog učenja čini ovaj scenarij poučavanja učinkovitim alatom za razvoj ključnih vještina potrebnih za uspjeh u 21. stoljeću.

Budući da je integrirani pristup nastavi sve zastupljeniji među nastavnicima i scenariji poučavanja temelje se na ideji povezivanja nastavnih sadržaja različitih predmeta u jedinstvene aktivnosti koje  potiču aktivno sudjelovanje u procesu učenja te razvoj kreativnost i kritičkog razmišljanja. Takvim pristupom, učenici stječu cjelovitiji i sveobuhvatniji pogled na svijet te postaju sposobniji rješavati probleme, donositi informirane odluke i suočavati se sa izazovima modernog doba.

Izvrstan je primjer scenarij poučavanja Ako x, onda y koji nudi raznolike aktivnosti za nekoliko predmeta (psihologija, hrvatski jezik, logika, filozofija i izvannastavne aktivnosti) pri čemu sve aktivnosti imaju isti cilj – potaknuti raspravu i promišljanje učenika te ih naučiti da snose odgovornost za svoje odluke i ponašanje. Aktivnosti se bave temama poput izbora, odgovornosti, istine i laži, ovisnosti i valjanog zaključivanja. Kroz interaktivni sadržaj i brojne primjere, učenici upoznaju  teoriju izbora, Raskoljnikovu ideju o običnim i neobičnim ljudima, Kantovu sjekiru i opasnosti konzumacije energetskih napitaka. Ovaj scenarij koristi različite metode poučavanja koje učenicima olakšavaju razumijevanje sadržaja dok ih istovremeno potiču i na kritičko mišljenje i diskusiju.

Scenariji poučavanja pružaju pripremljene i provjerene aktivnosti čime oslobađaju nastavnike brige oko autentičnosti i vjerodostojnosti sadržaja. Osim što su pouzdani i sigurni, sadržaji i aktivnosti prikladni su za dob i razinu znanja učenika.

Kolekcija izrađenih eŠkole scenarija predstavlja izuzetno vrijednu kolekciju digitalnih obrazovnih sadržaja za nastavnike. Bez obzira je li riječ o osnovnoj ili srednjoj školi, ili pak različitim nastavnim predmetima, ova kolekcija pruža brojne primjere inovativnog i kreativnog poučavanja, prilagođenih potrebama današnjih učenika i zahtjevima modernog društva. Ona ujedno nudi i značajno veću količinu informacija nego što je dostupno u tradicionalnim obrazovnim materijalima, poput knjiga ili udžbenika. Osim što omogućuje brz i jednostavan, vremenski i prostorno neovisan pristup sadržajima, pruža i mogućnost stjecanja novih vještina i znanja iz različitih područja, uključujući i ona koja nisu dostupna u tradicionalnom obrazovnom sustavu.

E-Škole scenariji poučavanja predstavljaju vrijedan obrazovni resurs koji ne samo da olakšava nastavnicima prilagodbu suvremenim trendovima u obrazovanju, već i osigurava oblikovanje nastave