prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Mreža Eurydice objavila izvještaj o obrazovanju i osposobljavanju odraslih

Novi izvještaj mreže Eurydice pruža uvid u područje obrazovanja i osposobljavanja odraslih u Europi. U izvještaju se analiziraju postojeći pristupi promicanju cjeloživotnog učenja, osobito politike i mjere koje omogućavaju pristup obrazovanju odraslim osobama s nižim razinama kvalifikacija.

Informacije obuhvaćaju 42 obrazovna sustava u 37 europskih zemalja. Podaci su nadopunjeni kvalitativnim i kvantitativnim podacima drugih organizacija, uključujući Cedefop, Eurostat i OECD.

Publikacija je dostupna klikom na sliku niže.

Mreža Eurydice objavila izvještaj o obrazovanju i osposobljavanju odraslih - Slika 1