prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nešto staro i nešto novo ili kako o poslovicama učiti na suvremen način

Jednostavni epski usmeni oblici poput zagonetke, vica ili poslovice često su zanemareno jezično bogatstvo hrvatskoga jezika i nedovoljno iskorišten metodički potencijal u nastavi Hrvatskoga jezika. I dalje važećim Nastavnim programom za Hrvatski jezik (trogodišnji program) poslovice se obrađuju u sklopu teme Epika – jednostavni epski oblici.

U nastavnoj se praksi ovaj nastavni sadržaj najčešće obrađuje vrlo površno, tek kao pregled oblika uz navođenje njihovih osnovnih obilježja. U nastavku će rada biti predstavljen primjer dobre prakse, odnosno kako o poslovicama učiti na suvremen način. Suradnjom dviju škola – Osnovne škole Fran Koncelak Drnje i Tehničke škole Karlovac osmišljen je interaktivan online sat književnosti koji su vodile nastavnice hrvatskoga jezika Elena Belec i Maja Sokač. Ciljevi ovakvog načina poučavanja su: razvijanje međusobne suradnje dviju škola, razvijanje inovativnosti u odgojno-obrazovnome procesu, usavršavanje učenika i nastavnika, a očekuje se i povećan interes drugih nastavnika za sličan oblik rada. Nastavnica hrvatskoga jezika Elena Belec iz Osnovne škole Fran Koncelak Drnje održala je online predavanje u stvarnom vremenu putem aplikacije Zoom na temu poslovica u sklopu nastavne teme Epika – jednostavni epski oblici. Ovdje možete vidjeti prezentaciju. Rad je nastao na temelju knjige “Zvona zvone jer su potezana” hrvatske metodičarke Karol Visinko. Na samom je početku dan koncizan teorijski okvir koji je učenicima predočio važnost i vrijednost poslovica u svakodnevnoj komunikaciji. Nakon teorijskoga dijela slijedili su zanimljivi zadaci poput mozgalice i slagalice u kojima su učenici bili iznimno uspješni. Predavanje je zaokruženo projiciranjem videozapisa koji su snimili učenici Dramske skupine “DramKO” pod mentorstvom nastavnica hrvatskoga jezika: Elene Belec i Ane Tustonjić Dombaj. Poslužio je kao predložak na temelju kojeg su učenici Tehničke škole Karlovac morali prepoznati poslovice koje su dio aktivnoga leksika govora Hlebina. Sadržaj videozapisa ima višestruku svrhovitost: poučavanje o kajkavskome dijalektu, uvježbavanje dramatizacije, ali i poučavanje pripovjednih oblika – dijaloga. Ujedno, pogodan je i za vježbe usmjerenog slušanja. Taj je videozapis ujedno i dio Erasmus+ “TITLE projekta” u kojemu sudjeluje Osnovna škola Fran Koncelak Drnje.

Izlazne su kartice u završnome dijelu sata pokazale pozitivan stav učenika prema ovakvomu načinu odgojno-obrazovanoga rada i zaključili su kako je sat bio zanimljiv i drugačiji. Učenici 1. f razreda Tehničke škole Karlovac bili su visoko motivirani za sudjelovanje u nastavnome procesu jer su uključeni u stalni dijalog u kojem su osim odgovaranja na pitanja mogli predlagati primjere iz vlastitoga (životnog i literarnog) iskustva, osobito u teorijskome dijelu kada su aktivirali svoje predznanje i tako bili dodatni motivirani za rad. Sudjelovali su čak i oni učenici koji su inače na satu nešto manje aktivni. Nameće se zaključak kako je među učenicima vladala i blaga natjecateljska atmosfera jer su željeli iskazati sve svoje znanje. Osim za učenike, nastavni je sat bio poticajan i za njihove nastavnike. Metodičko planiranje ovakvog tipa nastavnoga sata podrazumijeva organizacijske i komunikacijske vještine. Potiče spremnost za rješavanje nepredviđenih situacija (slaba internetska veza, buka u komunikacijskom kanalu), a pridonosi razvijanju kreativnosti. Time učenici, ali i nastavnici, razvijaju sposobnost divergentnog mišljenja. Predstavljeni primjer dobre prakse pokazuje prednosti suradnje dviju škola i funkcionalne upotrebe tehnologije u svrhu odgojno-obrazovnoga procesa i razvijanja inovativnosti u poučavanju.