prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Novi programi izobrazbe knjižničara

Protekla je godina bila obljetnička za Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj (CSSU), koji djeluje u sklopu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U dvadeset godina uspješnog rada u organizaciji Centra održano je više od 1100 edukacija za više od 24 000 polaznika.

Centar trenutačno surađuje s više od 80 knjižničnih i muzejskih stručnjaka, arhivista i sveučilišnih profesora u svojstvu predavača, a svoju je prošlogodišnju obljetnicu obilježio posebnim programom besplatnih edukacija.

U 2022. godini Centar je uz tečajeve i mrežne seminare u svoj program izobrazbe u svrhu omogućivanja što veće dostupnosti svojih sadržaja uveo i e-tečajeve. Uz edukacije vezane uz knjižnične službe i usluge, izgradnju zbirki, bibliografsku kontrolu, elektroničke informacijske izvore i sistemsko knjižničarstvo, sadržaji programa Centra pokrivaju i relevantne teme u području intelektualne slobode te pravnih i etičkih pitanja knjižničarske profesije, kao i digitalizacije građe, nakladništva i projektnog upravljanja.

Centar će uz organizaciju aktivnosti vezanih uz novosti iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti te usvajanje novih i utvrđivanje postojećih znanja i vještina u tim područjima putem vježbi, radionica i predavanja kroz svoju djelatnost u 2023. godini osobito isticati važnost primjene novih tehnologija te stjecanja i stalnog unapređivanja računalne pismenosti i digitalnih kompetencija.

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj zajednički su 2002. godine osnovali Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba i Hrvatsko knjižničarsko društvo u svrhu organizacije i provođenja sustavnog programa izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja za knjižničare i informacijske stručnjake na razini cijele Hrvatske.