prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Objava rezultata istraživanja: Istraživanje o urođenim i usvojenim sklonostima ka poduzetničkom ponašanju

 U ovom tekstu, prikazat ćemo rezultate provedenog istraživanja u Ekonomskoj školi Vukovar o tome koliko učenici znaju i razmišljaju o poduzetništvu i koliko to razmišljanje integriraju u svakodnevni život. Školsko istraživanje su proveli profesori Ivan Kovačević i Sanja Zrilić prilikom obilježavanja Dana obojenog poduzetništvom.

Poduzetništvo je gospodarska aktivnost pojedinca ili više partnera da uz određeno ulaganje kapitala i preuzimanje rizika uz neizvjesnosti uđe u poslovni pothvat s ciljem stvaranja profita. Bit poduzetništva je u nemiru, stalnom traženju novih ideja, maštovitosti u pronalaženju novih mogućnosti u poslovanju, pouzdanoj intuiciji i procjeni. U skladu s kurikulumom zanimanja ekonomist i komercijalist, u srednjim školama u Hrvatskoj, učenici uče o poduzetništvu kroz predmet Poduzetništvo. 

Jednako tako, poduzetništvo se javlja  i kao Međupredmetna tema u osnovnim i srednjim školama koja se provlači kroz sve odgojno-obrazovne cikluse i predmete, a uključuje razvoj poduzetničkog mišljenja i djelovanja. Poduzetništvo kao međupredmetna tema ima za cilj razvijanje poduzetničke kompetencije kod učenika, koja je jedna od ključnih kompetencija Europskoga referentnog okvira za cjeloživotno učenje.

Istraživanje o urođenom ili usvojenom poduzetničkom ponašanju kod učenika ima za cilj razumijevanje kako se poduzetničko ponašanje razvija kod mladih ljudi. Prikazali su rezultate provedenog istraživanja u Ekonomskoj školi Vukovar o tome koliko učenici znaju i razmišljaju o poduzetništvu i koliko to razmišljanje integriraju u svakodnevni život. Školsko istraživanje su proveli profesori Ivan Kovačević i Sanja Zrilić prilikom obilježavanja Dana obojenog poduzetništvom. Poduzetništvo je ključni pokretač gospodarskog rasta i razvoja u svakoj zemlji, a mladi ljudi su budući poduzetnici koji će oblikovati budućnost gospodarstva. 

Školsko istraživanje o sklonostima poduzetničkom ponašanju, provedeno je među učenicima od prvog do četvrtog razreda Ekonomske škole Vukovar, usmjerenja ekonomist, komercijalist i upravni referent. Anketa je provedena na uzorku od 56 učenika (N=56). Istraživanje se usredotočilo na različite čimbenike koji utječu na poduzetničko ponašanje kod učenika, na spremnost na preuzimanje rizika oko čega su mišljenja podijeljena, okruženje i obiteljski utjecaj te osobne karakteristike. Istraživanjem su se nadali boljem uvidu u to kako se poduzetničko ponašanje razvija kod naših učenika i kako ga može poticati i razvijati. Utvrdili su koliko se učenici oslanjaju na vlastiti razum ili na osjećaje, ili se pak savjetuju s drugim osobama. Istraživanje je ukazalo i na činjenicu o stilu komuniciranja koji učenici koriste te kako se odnose prema planovima u budućnosti. Provedeno istraživanje pokazalo koliko su učenici skloni timskom radu i ulogama u timu te kako postupaju kad potroše svoj đeparac.Njih 42,9 % nastoji pronaći dodatne načine zarade, 42,9 % uči na svojim pogreškama, 10,7 % ne traži isprike i 3,5 % uplaše se i ne vide rješenje. Za kraj istraživanja, od učenika su dobili povratnu informaciju žele li i planiraju li u budućnosti osnovati vlastiti posao, njih čak 30 % želi, a 32 % ne planira ali je otvoreno za ovu mogućnost. 

Rezultate cjelokupnog istraživanja može se pronaći u dokumentu u prilogu.