prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Od istoka do juga

Od istoka do juga, Pelješki most povezao je istok i jug, ali i maturante Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo u njihovoj pripremi za državnu maturu.

Učenici su prilikom istraživanja mosta ponovili stečeno znanje iz prethodne tri godine. Profesorica fizike podijelila je učenike u skupine i svaka skupina dobila je zadatak koji su na kraju prezentirali pred drugim učenicima.

Prva skupina dobila je zadatak istražiti u kojoj županiji se nalazi Pelješki most, kada se javila ideja o gradnji mosta, kada je počela gradnja mosta, koliko je trajala, koja tvrtka je sudjelovala u gradnji mosta, kada je most otvoren, kolika mu je ukupna duljina i visina, koliko iznosi dubina mora pod mostom, za što je most namijenjen te kolika je dozvoljena brzina prometovanja na mostu. Na osnovu dobivenih informacija, ostale grupe krenule su u rješavanje svojih zadataka.

Druga skupina dobila je zadatak prikazati i objasniti x-t graf (graf ovisnosti pomaka o vremenu) i v-t graf (graf ovisnosti brzine o vremenu) gibanja automobila na mostu. Treća skupina dobila je zadatak istražiti zašto brod pluta na moru te koje sile pri tome na njega djeluju. Četvrta skupina istraživala je titranje mosta te sile koje na njega djeluju. Peta skupina osmislila je zadatak u kojem je trebalo odrediti brzinu automobila na zadnjoj četvrtini mosta ako je poznata brzina na ¾ puta i vrijeme potrebno za prijelaz mosta.

Ovakvim načinom rada, maturanti su na zanimljiv način ponovili odgojno-obrazovne ishode FIZ SŠ C.1.1. Analizira pravocrtno gibanje, FIZ SŠ B.1.2.Primjenjuje I. Newtonov zakon, FIZ SŠ B.1.3. Primjenjuje II. Newtonov zakon, FIZ SŠ B.2.1. Primjenjuje zakone statike fluida, FIZ SŠ B.2.2. Primjenjuje zakone dinamike fluida, FIZ SŠ C.3.4. FIZ SŠ D.3.4.Analizira harmonijsko titranje, FIZ SŠ C.3.5. FIZ SŠ D.3.5 Objašnjava nastanak vala i analizira valna svojstva i krenuli u pripremu za državnu maturu iz fizike.