prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Organizacija grupnog rada u učionici

Grupni je rad u učionici jednaki izazov za nastavnike i za učenike. Postoje učenici koji preferiraju individualan rad i skloniji su izbjegavati grupne zadatke gdje je predviđena suradnja s razrednim kolegama. Naravno, postoje i tipovi učenika koji više vole raditi u manjim grupama. Grupnim se radom razvijaju različite sposobnosti kod djece i učenika te potrebno je poticati ih na ovakvu vrstu suradnje od najnižih razreda osnovne škole. 

Prilagođavanje, komunikacija, rješavanje problema, kreativnost, empatija i diplomatičnost samo su neke od mnogih prednosti koje grupni rad može pružiti. Efikasnost izvedbe grupnog projekta neće biti zabilježena ako grupni rad sam po sebi podbaci. Uz nekoliko savjeta usmjerite svoje učenike prema produktivnijoj izvedbi i uratku projekta.

  • Sami organizirajte grupe učenika

Učenici imaju tendenciju organizirati se prema tome tko je kome najbolji prijatelj. Prije nego što obznanite učenicima ideju o projektu i grupnom radu, sami organizirajte grupe učenika koji će zajedno raditi. Djeca su sklona birati kolege prema osobnim interesima i preferencijama. Unaprijed organiziranom grupom učenika, imate ih priliku suočiti s internim problemima s kojima se jedan tim može susresti za vrijeme zajedničkog rada. Organizirajte grupe kako biste spojili učenike koji se međusobno rijetko druže ili napravite kombinacije učenika koji imaju različite karaktere i interese. Učenici će najvjerojatnije u nekom trenutku doći u kriznu situaciju ili sukob. Pomozite im ojačati interpersonalne vještine i naučite ih koliko je bitno ponekada staviti vlastite interese sa strane u svrhu uspješno odrađenog projekta. Učenici na ovakav način suradnje uče kako nije moguće uvijek raditi s osobama koje im se sviđaju ili imaju prijateljski odnos. Uz moguća učenička negodovanja oko ovakvog načina organizacije grupnog rada, objasnite im koliko je bitno naučiti raditi i surađivati u uvjetima koji nisu idealni te kako je međusobno poštovanje različitosti bitno za uspješnu izradu samog projekta.

  • Odredite smjernice projekta

Uzmite dovoljno vremena i pripremite smjernice, očekivanja i upute projekta i podijelite ih učenicima. Smjernice bi trebale biti jasne i specifične i uz pomoć ovakvih uputa učenici će uvijek moći provjeriti kreće li se njih rad u dobrom smjeru. Na taj način smanjujete kaos koji ponekada može nastati s mnogobrojnim pitanjima kada učenicima usmene upute nisu dovoljno jasne. Uz pomoć napisanih smjernica učenici će se moći samostalno organizirati što i je bit grupnog rada na projektu. Naravno, uvijek ostavite prostora za konstruktivna pitanja i budite im na raspolaganju ako im je potrebna pomoć ili ako zapnu na određenom djelu zadatka.

  • Dodatni izvori informacija

Ukoliko vam mogućnosti dozvoljavaju, omogućite učenicima tehničku podršku u učionici kako bi mogli primijeniti kombinirano učenje uz pomoć računala ili tableta. Učenici će na taj način imati pristup dodatnim informacijama koje su im potrebne za projekt. Ako nemate u učionici mogućnost tehničke podrške, možete im ponuditi dodatnu literaturu ili ih uputiti koje knjige im mogu pomoći.

  • Nadgledajte grupni rad učenika

Kada se grupni rad odvija u samoj učionici, nadgledajte kako učenici međusobno surađuju i kako projekt napreduje. Podsjetite ih na rokove koje moraju ispuniti, pomognite im dodatnim savjetom ako uočite potrebu i suptilno ih usmjerite ako primijetite da se ne drže zadane teme ili ako su se suočili s neočekivanim situacijama i preprekama.

  • Potaknite učenike na izazov

Djeca ponekada sama po sebi nisu sklona izazovima jer se boje hoće li krajnji rezultat biti prema očekivanjima ili ne. Kao njihov nastavnik potaknite ih da prihvate zadatke u kojima možda nisu toliko dobri. Ako učenik pokazuje talent za crtanje i u njemu pronalazi svoju sigurnosnu zonu, potaknite ga neka prihvati dio zadatka u kojem nije toliko vješt, npr. pismeno izražavanje ili usmena prezentacija.

  • Pohvalite

Pohvalite svaki grupni rad i završni projekt bez obzira kakav je krajnji rezultat. Čak i ako projekt sam po sebi nije zadovoljio očekivane kriterije, pronađite način kako biste uputili konstruktivnu kritiku ali i pohvalu. Važno je uvijek pronaći nešto pozitivno jer djeluje motivirajuće i ohrabrujuće na učenike, posebno one koji više introvertirani ili nemaju dovoljno samopouzdanja.

Izvor

http://www.edutopia.org/blog/tips-making-group-work-manageable-kristina-doubet-jessica-hockett