prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Pjesme Grigora Viteza u kazalištu sjena

U nastavi Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Jagode Truhelke, Osijek kao djelo za cjelovito čitanje analizira se u 5. razredu i zbirka pjesama Grigora Viteza.

Ishodi na razini predmetnoga kurikuluma:

 • OŠ HJ B. 5. 1. Učenik obrazlaže doživljaj književnoga teksta, objašnjava uočene ideje povezujući tekst sa svijetom oko sebe
 • OŠ HJ B. 5. 2. Učenik razlikuje temeljna žanrovska obilježja književnoga teksta.
 • OŠ HJ B. 5. 4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitom interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

U nastavi Hrvatskoga jezika kao djelo za cjelovito čitanje analizira se u 5. razredu i zbirka pjesama Grigora VitezaČitajući pjesme učenici izražavaju doživljaj o književnom djelu, razvijaju sposobnost fantazijskoga mišljenja doživljavanjem pročitanoga. Spoznaju značenje pojma književnosti kao umjetnosti riječi. Primjenjuju temeljna književnoteorijska znanja o stihu i strofi stvarajući nove stihove. Zadatak je učenika prikazati lirsko djelo na kreativan, originalan način preoblikujući lirski tekst u dramski te glumeći scene iz pjesme prema zamišljenomu.

Učenicima je učiteljica Hrvatskoga jezika Vjekoslava Hrastović zadala čitanje cjelovite zbirke pjesama, a nakon toga su na sat trebali donijeti prepisano rukom nekoliko pjesama. Osim toga na sate je trebalo donijeti i veće drvene štapiće, ljepljivu traku, škare, ljepilo, tanji karton. Učiteljica je učenicima priredila grafoskop i projekcijsko platno.

 1. aktivnost – lažna strofa:
 • odabrati jednu pjesmu i u njoj umetnuti prema vlastitoj želji “lažnu strofu”
 • lažna strofa se mora uklopiti u pjesmu sadržajno, brojem stihova, brojem slogova u stihu, rimom
 1. aktivnost – učenik izražajno čita pjesmu s lažnom strofom – drugi pokušavaju odgonetnuti koja je strofa lažna

Primjer lažne strofe u pjesmi Najljepša boja (podebljana slova):

Najljepša boja

Najljepša je zelena boja –                                          Javila se ptica –

misli krava.                                                                   mala lastavica.

Sve bi trebalo da je zeleno,                                       “Vaše su boje šale!”

Onda bi sve bilo lijepo.                                              rekla je to ona uzdignute glave

Onda bi sve bilo lijepo                                               Najbolja je boja lista grane

kao trava. (…)                                                              jer je dobra sa svake strane.

 1. aktivnost – kazalište sjena s grafoskopa:
 • potrebno je odabrati pjesmu koju će učenik dramatizirati
 •  potrebno je izdvojiti “likove”, stvari, predmete iz pjesme
 •  nacrtati ih na karton, izrezati, zalijepiti na štapić
 • isprobati na grafoskopu kako izgledaju likovi
 • “odglumiti” pjesmu s pomoću lutaka na štapiću