prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Počela je online nastava – u pomoć stižu e-Škole digitalni sadržaji

U prvom smo tjednu nastave nakon zimskih praznika i ona se u najvećoj mjeri odvija online. Bez obzira na to nedostaje li vam samo miris krede na školskoj ploči, jutarnji žamor dok djecu pratite do vrata škole ili već pomalo zazirete od distanciranosti ekrana i sučelja digitalne okoline, CARNET-ovi e-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje tu su upravo da vam olakšaju online učenje i poučavanje te ga učine jednostavnijim, zanimljivijim i kreativnijim.

E-Škole digitalni sadržaji besplatni su, pouzdani i kvalitetni sadržaji koje su izradili i provjerili stručnjaci iz raznih područja, a temelje se na kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema. U novim, zahtjevnim okolnostima digitalni sadržaji nastavnicima pomažu da pobude zanimanje učenika za gradivo i primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u pripremi i provedbi odgojno-obrazovnih aktivnosti. Učenicima omogućavaju učenje u zabavnom, poticajnom i primjerenom online okruženju, a roditeljima olakšavaju da djecu motiviraju i zadrže im fokus na učenju i izvan konteksta učionice.

Svim e-Škole digitalnim sadržajima koji su izrađeni i koji će se izrađivati u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”  slobodno možete pristupiti na Edutoriju, digitalnom repozitoriju.

e-Škole DOS za lakše svladavanje gradiva

Za učenje različitih nastavnih predmeta učenicima su dostupni e-Škole DOS-ovi, digitalni obrazovni sadržaji koji omogućavaju samostalno učenje i samoprovjeru znanja kod kuće, ali se mogu koristiti i uz podršku učitelja ili nastavnika na nastavnom satu.

DOS omogućava učenje gradiva nudeći zanimljive, motivirajuće i sa stvarnim životom povezane interaktivne i multimedijalne sadržaje prilagođene svim učenicima.

Nastavnicima, e-Škole DOS sa svojim karakteristikama, omogućava da zainteresira učenike za gradivo u online okruženju. Nastavno gradivo je tako u e-Škole DOS-u prikazano sustavno i didaktički primjereno, na učeniku razumljiv način s naglaskom na multimediju, interakcije, simulacije i vizualizacije procesa koristeći prednosti digitalnih tehnologija. Cilj e-Škole DOS-a je potaknuti učenje, i to u online formi,  na inovativan, učinkovit, motivirajuć i učeniku prilagođen način.

Do sada su izrađeni DOS-ovi za 15 predmeta, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije, a do kraja trajanja programa e-Škole izradit će se DOS-ovi za gotovo sve predmete za navedene razrede. Sadržaji e-Škole DOS-ova su dostupni cjelovito za cijeli predmet i razred ili podijeljen na manje samostalne module koji se mogu preuzeti i koristiti samostalno. Moduli su podijeljen na još manje logičke cjeline, jedinice. Tako koncipiran DOS ostavlja slobodu učenicima i nastavnicima da ga koriste na različite maštovite načine omogućujući im da  izaberu dio sadržaja koji im najviše odgovara, prati gradivo, ili im je pak najzanimljiviji.

Osim što je DOS-ove moguće koristiti cjelovito za pojedini predmet i razred, svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno. Pogledajte za koje su predmete i razrede izrađeni DOS-ovi na stranici https://edutorij.e-skole.hr/share/page/dos-eskole.

e-Škole scenariji poučavanja – pomoć u pripremi online nastave

E-škole scenariji poučavanja nude brojne ideje, ali i konkretne alate, poveznice i primjere dobre prakse. Oni štede vrijeme nastavnicima, koji obično sami traže dodatne i kreativne materijale za osuvremenjivanje i podizanje kvalitete svoje nastave. Naglasak je pri tome uvijek na ideji (aktivnosti), a učitelju i učenicima ostavlja se sloboda u njihovoj primjeni na različite i maštovite načine, kako uživo u učionici, tako i u online nastavi s kojom su osobito kompatibilni jer je uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije njihov sastavni dio. Digitalni alati se u scenarijima poučavanja koriste svrhovito i u funkciji su ostvarivanja ishoda poučavanja nastavnog sadržaja. Osnovni je cilj scenarija poučavanja staviti učenika u središte nastavnoga procesa i potaknuti ga na istraživanje, razmišljanje, samostalno zaključivanje i djelovanje te mu omogućiti da poveže sadržaj nastavnoga predmeta sa vlastitom svakodnevicom.

Do sada je izrađeno 440 scenarija poučavanja za općeobrazovne predmete te 7 međupredmetnih tema, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije. Scenariji poučavanja za općeobrazovne predmete sadržajno se nadovezuju na DOS-ove kroz ostvarivanje istih odgojno-obrazovnih ishoda te nude brojne ideje za njihovu uporabu u nastavi. Scenarije poučavanja za međupredmetne teme prate i interaktivni sadržaji. Oni su namijenjeni učenicima za samostalno ili vođeno korištenje u sklopu nastave ili samostalno korištenje kod kuće. Svi su sadržaji digitalno pristupačni.

E-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje mogu vam pomoći u planiranju i provođenju nastave uz korištenje suvremenih metoda poučavanja kako biste učenike potaknuli da, uz usvajanje gradiva, kritički promišljaju i razvijaju digitalne kompetencije. Izrada DOS-ova i scenarija poučavanja nastavlja se te je, uz već postojeće sadržaje, u pripremi 150 novih scenarija poučavanja za međupredmetne teme, kao i još 43 DOS-a, a uskoro i s njima usko povezanih scenarija poučavanja. Upoznajte učenike s e-Škole digitalnim sadržajima i doprinesite digitalnoj transformaciji obrazovnog sustava.