prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Prepoznavanje i rad s darovitim učenicima

Osnovna škola Nikole Tesle iz Zagreba provodi Erasmus+ projekt “Tesla’s Legacy: Minds for the Future”, koji u središte stavlja potencijalno darovite i visoko motivirane učenike u različitim obrazovnim područjima. Cilj projekta jest uočavanje potencijalno darovitih učenika, osmišljavanje njihovih individualiziranih planova učenja i obogaćivanje Kurikuluma dodatnim sadržajima kako bi oni ostvarili svoj puni potencijal.

Škola uspješno provodi Erasmus+ projekte od 2014. godine i dobitnici su Erasmus akreditacije za razdoblje 2021.-2027. godine. Jedan od njihovih projekta, “Tesla’s Legacy: Minds for the Future”, u središte stavlja potencijalno darovite i visoko motivirane učenike u različitim obrazovnim područjima.

Područje darovitosti u hrvatskome obrazovnom sustavu nije riješeno u zakonodavnom i praktičnom smislu. Analizom odgojno-obrazovnih podataka u školi utvrđeno je da se u prosjeku preko dvadeset učenika godišnje upućuje na psihofizičku obradu zbog teškoća u učenju, a nijedan učenik na utvrđivanje darovitosti zbog iznadprosječnih rezultata postignutih u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima, odnosno, postignutim izvrsnim rezultatima na različitim natjecanjima i smotrama. Cilj projekta “Tesla’s Legacy” jest uočavanje potencijalno darovitih učenika, osmišljavanje njihovih individualiziranih planova učenja i obogaćivanje Kurikuluma dodatnim sadržajima kako bi oni ostvarili svoj puni potencijal.

U projektu sudjeluje devet učitelja: dvije učiteljice engleskoga jezika, učiteljica hrvatskoga jezika, učitelj matematike, tri učiteljice razredne nastave, učiteljica produženog boravka i pedagoginja. Učitelji su mobilnosti proveli u Finskoj, Islandu, Španjolskoj, Tenerifima te Cipru. Nakon mobilnosti učitelji su osposobljeni za provođenje mnogobrojnih aktivnosti s potencijalno darovitim učenicima poput projektne nastave s interdiscipilinarnim pristupom sadržajima, inovativnog korištenja suvremene tehnologije, upotrebe naprednih dramskih metoda u izvanučioničkoj nastavi, korištenja igrifikacije za istraživanje i razvoj kreativnosti i rješavanja ekoloških izazova.

Pedagoginja je izradila alate za identifikaciju potencijalno darovitih učenika, individualizirane planove učenja i uvela ih u Školski kurikulum. Pripremila je i virtualno predavanje o darovitosti za roditelje te izradila brošuru s ključnim informacijama. Učitelj matematike projektnim radom uključio je visoko motivirane učenike u grupu Matemagičari u kojoj su koristili matematiku pri izradi računalnih programa, računanja sila, kemijskih jednadžbi i projektnim zadacima. Također je organizirao Sudoku natjecanje za učenike škole. Učiteljica razredne nastave obilježavala je ekološke dane i organizirala Ekoakcije poput smanjenja uporabe plastike u školskoj kuhinji te je učenicima omogućila međunarodnu suradnju u eTwinning projektu “GreenDeal”. Surađivala je s dječjim vrtićem i Knjižnicom Prečko gdje je čitajući priče o Zemlji, predškolcima promovirala zdrav način života.

Učiteljica engleskoga jezika u sklopu dodatne nastave English Corner uredila je kutak u učionicama engleskoga jezika opskrbljujući ga materijalima za jezično napredne učenike. Oformila je i mrežnu stranicu dodatne nastave engleskog jezika za učenike i učitelje gdje je napravila bazu materijala za rad s jezično naprednim učenicima. Druga učiteljica engleskoga jezika organizirala je skupinu Film English koja je pripremila i snimila film na engleskom jeziku This is Tesla. Učiteljica hrvatskoga jezika stečene kompetencije integrirala je u rad Dramske skupine s potencijalno darovitim učenicima ponudivši im nove lokalitete rada. Tako je s potencijalno darovitim učenicima uvježbala i  izvela  predstavu Glas Newtona  u sklopu Teslafesta čime je povezana umjetnost i znanost, odnosno, znanstvena tema obrađena je i prikazana metodama koje je učiteljica naučila na mobilnosti na Cipru.

Učiteljica razredne nastave usavršila se u integraciji igara u nastavu. Istraživački usmjerenu nastavu i proširivanje tema učenjem igrom izvodila je u redovnoj nastavi, ali i tijekom dodatne nastave s potencijalno darovitim učenicima. Druga učiteljica razredne nastave s potencijalno darovitim učenicima izradila je kreativne didaktičke materijale i omogućila im stalni pristup u učionici. Međunarodnim e-Twinning projektom “Minds for the Future” razvijala je komunikacijske vještine i vještine rješavanja problema. Učiteljica produženog boravka s potencijalno darovitima planirala je aktivnosti za ostale učenike u razredu. U projektu “Moj tjedan” učenici su sami izradili plan aktivnosti. Uvela je Genius hour u nastavu produženog boravka drugog razreda gdje su učenici samostalno odabrali temu, istražili ju, izradili plakat te ga predstavili svojim kolegama.

Brošura Darovito dijeteSudionici projekta organizirali su obilježavanje Dana darovitih učenika u ožujku 2022. godine održavanjem radionica za učenike koje su pripremili i održali potencijalno daroviti učenici uz mentorstvo učitelja. Učenici su se upoznali s osnovama programiranja bez računala, radili su na jačanju suradnje i timskih vještina uz pomoć dramskih igara, okušali su se u šahu te naučili razliku između britanskoga i američkog engleskog jezika. Na STEM radionicama učili su o razlomcima uz pomoć glazbe, o prijenosu energije i  kako spojiti strujni krug, a na CLIL radionici demonstrirali su pokuse. Prvašići su sudjelovali na radionici rješavanja problemskih zadataka, a učenici produženog boravka prezentirali su svoje plakate koji su nastali samostalnim istraživanjem u sklopu Genius hour metode. Najvažnija aktivnost projekta bio je TeslaFest, festival znanosti, umjetnosti i talenata koji je obilovao radionicama različitih sadržaja, od pokusa, forenzike, izrade holograma i 3D naočala do dramskih radionica i predstava. Učenici su također pokazali svoje talente. Posjetitelji su mogli uživati u pjesmi, plesu, dramskim predstavama, zumba nastupima, izložbama fotografija, likovnih radova te pletiva.

Budući da je jedan od ciljeva Europskog razvojnog plana škole stvaranje poticajne radne atmosfere u kojoj će učenici steći znanja i vještine kojima razvijaju svoje talente, cilj projekta bio je učitelje naučiti kako potencijalno darovite učenike usmjeravati na praktično i interaktivno iskustveno učenje u realnom i virtualnom okruženju i poticati korelaciju sadržaja iz znanstvenih i društvenih predmeta. Najvažnija tekovina mobilnosti je izrađena lista za prepoznavanje i praćenje potencijalno darovitih učenika te individualizirani planovi učenja za već spomenute učenike. Više o projektu možete pročitati na mrežnoj stranici Erasmus+ projekti OŠ Nikole Tesle.