prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Priprema za radionicu o online i offline prijateljstvima

“Odnosi i prijateljstva – online i offline” tema su filmskog natječaja za djecu i mlade u sklopu 6. Dana medijske pismenosti, za koji su prijave otvorene do 7. travnja 2023. Dio istraživanja teme i pripreme za snimanje filma može biti i radionica iz naših obrazovnih materijala “Digitalni mediji i mentalno zdravlje“, koju vam prenosimo u nastavku.

RADIONICA: “ODNOSI NA MREŽI VS. ODNOSI UŽIVO”

Radionica je namijenjena učenicima 5. i 6. razreda osnovne škole te se, uz modifikaciju aktivnosti, može prilagoditi i starijim dobnim skupinama.

Ishodi učenja – Učenici će moći:

 • definirati ulogu prijateljstva za kvalitetu njihova funkcioniranja
 • usporediti kvalitetu odnosa s prijateljima uživo i u virtualnom okruženju
 • prepoznati rizike i opasnosti koje nose virtualni odnosi.

Trajanje radionice: 1 nastavni sat / 45 minuta

Potreban materijal za provedbu:

 • radni list “Moj prijatelj/prijateljica – U stvarnom i virtualnom svijetu”
 • radna kartica “Odnosi koje želim graditi”
 • samoljepljivi papirići, pribor za pisanje (olovke i/ili bojice), hamer-papir, ploča i kreda i dr.

OPIS AKTIVNOSTI

Radionica započinje vođenom diskusijom o prijateljstvu te o značenju prijateljstva za život ljudi i njihovu dobrobit. Učenicima se daje uputa da opišu karakteristike dobrog prijatelja i kvalitetnog odnosa. Voditelj ih poziva da razmisle o važnosti prijateljstva za njihov život te o potrebama koje dobri odnosi ispunjavaju.

Ovisno o njihovu broju u razredu, učenike se može podijeliti u grupe kako bi ispunili ovaj zadatak, no vodeći računa o vremenu koje imaju na raspolaganju. Odgovori i promišljanja učenika zapisuju se na ploču ili hamerpapir. Po završetku uvodnog dijela učenicima se daje zadatak da na temelju svih generiranih ideja pokušaju na samoljepljive papiriće napisati svoju definiciju prijateljstva. Potakne ih se da to naprave po uzoru na neke školske definicije te da u određenja pokušaju staviti zajedničke nazivnike kvaliteta dobrog prijatelja. Definicije prijateljstva učenici zalijepe na zajednički hamer-papir.

Voditelj aktivnosti komentira napisano povezujući određenja prijateljstva s nekim teorijskim konceptima kvalitetnih odnosa i funkcije odnosa u našem životu, a neki od primjera navedeni su i u nastavku.

DOBAR je PRIJATELJ:

 • ugodno i poticajno društvo
 • netko tko nam pomaže
 • netko s kim dijelimo intimu/tajne
 • popuzdani saveznik kojem vjerujemo
 • netko s kim se osjećamo emocionalno sigurno
 • netko tko podržava našu sliku o sebi

U središnjoj se aktivnosti učenike vodi kroz konstruktivnu analizu i usporedbu karakteristika odnosa u virtualnom svijetu te odnosa uživo. Za početak se potakne zajednička rasprava nekima od sljedećih pitanja:

 • Vrijedi li definicija prijateljstva koju ste zapisali na papirić za prijateljstva uživo i za prijateljstva koja se stječu u virtualnom svijetu? Koje su sličnosti takvih odnosa, a koje razlike?
 • Koliko ste često s prijateljima s društvenih mreža razgovarali uživo?
 • Imate li iskustvo s poznavanjem nekoga samo na internetu? Vidite li tu neke opasnosti?

Nakon kratke vođene rasprave učenicima se podijeli radni list “Moji prijatelji u stvarnom i virtualnom svijetu” u kojemu su navedene mnoge tvrdnje koje obuhvaćaju razne funkcije prijateljstva. Zadatak je učenika kvačicama ili plusevima označiti tvrdnje s kojima se slažu, odvojeno za odnose uživo te za one koje su uspostavili virtualno. Postoji i mogućnost proširivanja aktivnosti tako da tvrdnjama u tablici pridružuju ocjene od 1 (nimalo se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem) te da odnose iz oba okruženja procijene uz pomoć ocjena koje se na kraju zbroje. Učenici najprije radni list ispunjavaju samostalno, a zatim svoje dojmove i rezultate komentiraju u paru ili manjim grupama.

Predložak radnog lista “Moji prijatelji u stvarnom i virtualnom svijetu”:

U nastavku se učenike potiče da oblikuju zaključke analize (primjerice zbroje kvačice/pluseve, zbroje ocjene) i da pojasne koji odnosi imaju više dobrih strana. Njihova promišljanja iznose se na razrednoj razini, a voditelj naglašava dobrobiti odnosa uživo te ističe i potencijalne teškoće/izazove koji se mogu javiti kod odnosa u virtualnom okruženju.

Završni dio odnosi se na aktivnosti za učenike nakon provedene radionice – “IZAZOV!”. Učenicima se daje uputa da zapišu svoje ciljeve koji se tiču prijateljstva, pri čemu ih voditelj podsjeća na njihove definicije prijateljstva te napominje kako mogu procijeniti svoje zadovoljstvo vlastitim odnosima na skali od 1 do 100. Učenici imaju zadatak navesti koje prijateljstvo žele razvijati u razdoblju od idućih nekoliko mjeseci te što konkretnije opisati na koji će način to činiti, zbog čega im je upravo to važno, kako će doprinijeti izgradnji odnosa, kako se u prijateljskim odnosima žele osjećati i dr. Napisano na karticama dijele u parovima.

Radionica se završava ključnim porukama voditelja o važnosti bliskog prijateljstva za kvalitetu života i dobro  te odnose u budućnosti. Pritom se može koristiti teorijskim okvirom ovoga materijala. Voditelj naglašava kako se upravo kroz dobre i ispunjavajuće odnose s drugima razvija dobra slika o sebi jer se osjećamo prihvaćeno, vrijedno i voljeno.

IZAZOV!

Prijedlozi dodatnih aktivnosti i modifikacije za učenike starije kronološke dobi

KVIZ O ODNOSIMA

Iz teorijskog dijela priručnika moguće je izvući tvrdnje za kviz s učenicima (po principu, “točno”/”netočno”) te potom voditi zajedničku raspravu s njima o odnosima u stvarnom i virtualnom svijetu. Svoje stavove mogu iskazati i kretanjem te biranjem pozicije u prostoru (primjerice, jedan dio učionice označava slaganje, a drugi neslaganje s predstavljenim tvrdnjama). Također, učenicima se može dati i uputa da zapišu jedno pozitivno i jedno negativno iskustvo koje su imali s mrežnim prijateljima.

PARLAONICA O ODNOSIMA

S učenicima se provodi razredna debata u okviru koje raspravljaju o prednostima i nedostacima odnosa u realnom i virtualnom svijetu.

Preuzmite edukativne materijale ‘Digitalni mediji i mentalno zdravlje’

Kao uvod u radionicu, s učenicima možete pogledati i video lekciju o digitalnim medijima i mentalnom zdravlju.

 

Tekst je u potpunosti prenesen s mrežnih stranica Medijska pismenost – abeceda za 21. stoljeće.