prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt “Škole za Afriku” za djecu Madagaskara

Već je postalo tradicijom da se Osnovna škola Bijaći iz Kaštel Novoga uključi u UNICEF-ov projekt “ŠKOLE ZA AFRIKU”. Tako je bilo i ove godine. Učenici 3. a i 4. b razreda odazvali su se pozivu organizatora projekta tako što su i ovu školsku godinu aktivno sudjelovati u ovom humanitarnom projektu kojem je za cilj dobrobit najranjivije djece Afrike te stvaranje boljeg i pravednijeg svijeta.

Kao i svi sudionici projekta tako su i ovi učenici dobili jako mnogo edukativnog i didaktičkog materijala koji su pomogli u provedbi niza aktivnosti. Prije same provedbe projekta trebalo je proučiti pristigle materijale: brošure, prezentacije, plakate i radne bilježnice. Iz njih su se izdvojili sadržaji prema kojima su se osmislili i pripremili hodogram realizacije projekta. Izbor tema i aktivnosti je prilagođen kurikulu pojedinih nastavnih predmeta i međupredmetnih tema te sastavu razreda i interesima učenika. Iz pristiglog materijala učiteljice Terezija Zokić i Benita Vladušić su se samoeducirale i pripremale za realizaciju projekt kako bi sažetak tog istog sadržaja prenijele svojim učenicima. Navedeni sadržaji su se odnosili na sljedeće teme:
1. Kratka povijest nastanka projekta “Škole za Afriku”
2. Obrazovanje djece u Africi
a) Zašto je obrazovanje važno?
b) Zašto neka djeca ne pohađaju školu?
3. Projekt “Škole za Afriku” 2020./2021. za djecu Madagaskara
a) Obrazovni sustava u Madagaskaru danas
b) Ciljevi programa “Škole za Afriku” u Madagaskaru
Na putu ka ispunjavanju navedenih ciljeva učenici 4. b i 3. a su željeli biti djelićem koji će dati svoj doprinos. Uz pomoć već spomenutih brošura, dokumentarnih filmova i ostalog edukativnog i didaktičkog materijala, izdvojili su one koji su im bili najzanimljiviji i kojima su tijekom ove školske godine nastojali usvojiti planirane odgojno-obrazovne ishode i očekivanja međupredmetnih tema. Do kraja ove školske godine učenici 4. b i 3. a razreda realizirali su gotovo sve planirane aktivnosti projekta “Škole za Afriku”.
1. Kao dodatni poticaj u planiranju i realizaciji projekta “Škole za Afriku” učiteljice Zokić i Vladušić su odslušale i aktivno sudjelovale u webinaru kojeg je vodila koordinatorica projekta na državnoj razini, Ivana Delač
2. Školska psihologinja i ujedno koordinatorica projekta “Škole za Afriku” Rajka Šore je učenicima održala radionicu iz programa “Škole za Afriku – Novi učenik”.
3. Na satu Hrvatskog jezika je spomenuta radionicu povezana s književnim tekstom Batu Tataaova priča autorice Ane Đokić. U priči se radi o dječaku koji dolazi iz Afrike u gradsku školu te o (ne)prihvaćanju njega kao novog učenika i drugačijeg od ostalih u razredu.
4. Realiziran je Tematski dan: Madagaskar u sklopu kojega su učenici:
a) odradili još jednu radionica iz programa “Škole za Afriku: Moja škola”
b) pomoću edukativnog materija su usporedili opće podatke i informacije o Republici Hrvatskoj i Madagaskaru
c) izdvojili su i zadržali se na nekima od 54 članaka iz Konvencije o pravima djece te usporedili provedbu istih u Republici Hrvatskoj i u Madagaskaru
d) pogledali su dva kratka dokumentarna filma: Nepogode u Madagaskaru i Obrazovanje u Madagaskaru
e) proveli su aktivnost Što ja mogu učiniti? nakon koje je uslijedio dogovor o prikupljanju novčane pomoći za djecu Madagaskara.
5. Jedna od aktivnost provedena je na satu Likovne kulture na kojem su učenici slikali sebe i svog zamišljenog prijatelja/zamišljenu prijateljicu iz Afrike te pisali poruku prijateljstva i dobrodošlice.
6. Posljednja od aktivnosti je bila memoriranje memoriranjem teksta tradicionalne pjesme Banaha uz plesne pokrete koji su pratili njeno izvođenje.

Litaratura:

  1. Program “Škole za Afriku”, vodič za osnovne škole
  2. Brošura “Škole za Afriku”
  3. Konvencija o pravima djeteta
  4. Share More Stories, Teachers Pay Teachers