prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt “STEM na kvadrat” u I. gimnaziji Zagreb

U školskoj godini 2018./2019., odnosno od 20. kolovoza 2018. do 19. kolovoza 2019. u I. gimnaziji Zagreb provodio se projekt u sklopu programa mobilnosti ERASMUS+ KA 1 (job shadowing). Projekt naziva ‘’STEM na kvadrat’’ realiziran je u partnerstvu s Prvom gimnazijom Maribor, a obuhvaćao je dva razdoblja mobilnosti (u listopadu 2018. godine i ožujku 2019. godine) u kojem su nositeljice projekta, prof. kemije Snježana Liber i prof. biologije Ivana Gambiroža boravile u partnerskoj gimnaziji.

Cilj projekta bio je daljnje razvijanje i unapređivanje nastave STEM područja u I. gimnaziji Zagreb, usavršavanjem naših profesorica i implementaciju stečenih znanja i vještina u nastavnu praksu. Cilj  je projekta imao i svoje šire implikacije. Unapređivanjem nastave STEM područja nastojali su se razvijati znanje i motivacija učenika za prirodoslovne predmete, pripremiti i povećati broj učenika upisanih na studije STEM područja i na taj način posredno pozitivno utjecati na gospodarski razvoj Republike Hrvatske.

Razdoblja mobilnosti

Kako bi realizirale postavljene ciljeve, nastavnice su tijekom prvog razdoblja mobilnosti aktivno sudjelovale u nastavi biologije i kemije, laboratorijskim vježbama, na sastancima stručnih vijeća, kao i sjednici Nastavničkog vijeća i stručnoj ekskurziji maturantske skupine. S obzirom na čestu percepciju predmeta STEM područja kao onih zahtjevnih i teških, tijekom drugog razdoblja mobilnosti poseban naglasak stavljen je na raspravu o mogućnostima promjene takvog učeničkog pristupa upotrebom inovativnih nastavnih metoda, suvremenih sredstava za rad te obogaćivanjem sadržaja nastave. Iz tog je razloga održan okrugli stol na temu motivacije učenika za STEM područje, pri čemu su naše nastavnice izmijenile važna iskustva i primjere dobre prakse sa slovenskim kolegama. Tematiziranje motivacije učenika u nastavi STEM područja nije moglo proteći bez rasprave o lepezama različitih eksperimentalnih radova koji bi se mogli provoditi tijekom nastave, ali i o osiguravanju potrebnih uvjeta i sigurnosti za provođenje istih. Kako bi prenijeli svoje ideje i iskustva, kolege iz Maribora su otvorili vrata svojih učionica, laboratorija i kabineta, a maturanti demonstrirali niz kemijskih i bioloških eksperimentalnih vježbi. Izvanučionička nastava, kao još jedan važan element suvremene nastave, također je bila tema na koju je stavljen poseban naglasak tijekom boravka naših profesorica u Mariboru. Imale su priliku sudjelovati u nastavi na terenu i na taj način neposredno uspoređivati način provođenja takvog oblika nastave u hrvatskom i slovenskom kontekstu, kao i analizirati obrazovne ishode i uspoređivati ih s ishodima postignutim u učionici. Na okruglom stolu o konceptu, sadržaju i evaluaciji ispita hrvatske i slovenske državne mature uspoređivali su se planirani ishodi u kurikulumu, tematizirali potencijalni problemi u realizaciji istih, ali i nudili načini za njihovo rješavanje.

Implementacija stečenih znanja i evaluacija

Novostečena znanja i iskustva koja su naše nastavnice usvojile u razdobljima mobilnosti, nastojale su implementirati u nastavu odmah po povratku u školu. Kao jedan od brojnih primjera svakako treba istaknuti projekt “STEM u akciji”, realiziran u sklopu Projektnog dana I. gimnazije, 7. svibnja 2019. godine. Učenici su na zagrebačkim jezerima Savica uzorkovali vodu i sediment pri čemu je zadatak dijela učenika bio provesti biološku analizu uzoraka, dok je dio učenika provodio kemijsku analizu. Upotrebom kompleta za kolorimetrijsko i titrimetrijsko određivanje najvažnijih vodnih parametara te uz pomoć nastavnica, učenici su očitovali temperaturu vode, određivali karbonatnu tvrdoću vode, prisutnost dušika, prisutnost fosfora u vodi te mjerili pH, izrađivali preparate, mikroskopirali i determinirali vrste. Osim pronalaska brojnih biljnih i životinjskih vrsta (stjenice veslačice, vodenbuhe, maločetinaši) pomoću kojih su odredili stupanj čistoće vode, učenici su očekivano potvrdili pretpostavku kako voda na jezerima Savica nije za piće. Svoje rezultate su zabilježili na radnim listićima na temelju kojih je izrađen videozapis prezentiran ostalim učenicima, ali i zainteresiranima posjetiteljima na Danu otvorenih vrata, 30. svibnja 2019. godine. Osim rezultata istraživanja, potencijalnim učenicima škole i njihovim roditeljima prezentirani su razni pokusi, dok su neke imali priliku izvesti i sami. Više o samom događaju dostupno je na poveznici: https://www.thinglink.com/scene/1218564082462883847 .

Uspoređivanjem uspjeha na provjerama znanja iz razdoblja prije i nakon provođenja projekta “STEM na kvadrat”, ispitivanjem zadovoljstva učenika kroz upitnike i pažljivom analizom povratnih informacija, prof. Gambiroža i prof. Liber došle su do vrijednih zaključaka koji će biti važna smjernica u njihovom daljnjem radu. Uz korištenje novih metoda rada i uvođenje većeg udjela eksperimentalnog pristupa u nastavi biologije i kemije, rezultati učenika na provjerama znanja pokazali su određen pomak u pozitivnom smislu u odnosu na prijašnje godine. U pojedinim razredima se bilježio vrlo mali pad ocjena u odnosu na prijašnje razdoblje, što se može objasniti specifičnostima svakog pojedinog razreda, raznolikošću ispitivanih nastavnih cjelina, ali i potrebom prilagodbe učenika na drugačiji način rada i metode učenja. Analizom upitnika kojim su učenici procjenjivali svoje zadovoljstvo novim pristupom učenju i poučavanju, može se zaključiti kako velika većina učenika smatra da je gradivo objašnjeno na jasan i razumljiv način, uz upotrebu različitih stimulirajućih oblika i metoda rada. Ipak, čestica kojom se ispitivalo u kojoj mjeri učenici povezuju novi pristup poučavanju s lakšim rješavanjem pisanih provjera, nije pokazala jednoznačne rezultate. Takvi podaci još jednom potvrđuju pretpostavku kako je i učenicima potreban određen period prilagodbe na drugačiji način učenja i poučavanja u nastavi biologije i kemije, pa bi se jasnije razlike u stavovima i uspjesima učenika mogle očekivati nakon značajnijeg vremenskog perioda.

S projektnim aktivnostima i rezultatima projekta nastavnice su upoznale cijeli kolektiv predavanjem na sjednici Nastavničkog vijeća 17. lipnja 2019. godine pri čemu su prisutni kolege pokazali velik interes, a najviše pitanja iz auditorija je bilo postavljeno na temu usporedbe hrvatskog i slovenskog obrazovnog sustava i općenito o mogućnostima prijave i sudjelovanja u Erasmus+ programima. Stručno vijeće biologije i kemije također je aktivno bilo uključeno u pripremu materijala i realizaciju projekta “STEM u akciji”, kao i cjelokupnog projekta “STEM na kvadrat”. Kreiranjem grupe “STEM na kvadrat” (https://groups.etwinning.net/83380/home) na eTwiningu i objavljivanjem projektnih materijala, nastavnice Liber i Gambiroža nastojale su se umrežiti s kolegama na školskoj, državnoj i međunarodnoj razini te potaknuti razmjenu dobre prakse.

U iščekivanju novih izazova…

Tijekom svojih boravaka u Mariboru, nastavnice Gambiroža i Liber upoznale su se i s bogatim kulturno-povijesnim znamenitostima grada Maribora u pratnji mariborskih kolega. Izvrsna suradnja i provedeno vrijeme u ugodnoj i afirmativnoj atmosferi rezultirali su daljnjim povezivanjem i rađanjem nove ideje o tome kako kroz zajedničku suradnju dodatno razvijati nastavu STEM područja. Ideja je razrađena i pretvorena u novi, dvogodišnji KA2 Erasmus+ projekt “STEM na treću’’. Projekt će se provoditi od školske godine 2019./2020., a zamišljen je kao svojevrsni nastavak projekta ‘’STEM na kvadrat’’, međutim, ovaj put su nam se u misiji razvijanja nastave STEM područja, uz dobro poznate kolege iz mariborske gimnazije, pridružili i partneri iz Jezične gimnazije České Budějovice.

Nadamo se da će realizirani projekti, kao i oni čija realizacija tek slijedi, doprinijeti razvoju i daljnjoj integraciji naše škole u suvremene europske obrazovne trendove, kao i promicanju suradnje i razmjene primjera dobre prakse među školama na međunarodnoj razini. Također, nadamo se da će naš primjer potaknuti i druge škole na sudjelovanje u međunarodnim projektima te ih motivirati na pridruživanje europskoj mreži razmjene znanja, vještina, interkulturalnih i demokratskih vrijednosti.