prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekt Večer matematike

Učenici 4. a razreda OŠ Milan Brozović, Kastav, 1. prosinca 2022. odlučili su sudjelovati u 10. Večeri matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovanjem u Večeri matematike popularizira se matematička znanost, razvija pozitivan stav djece prema matematici te pokazuje svim sudionicima koliko je matematika lijepa i zabavna.

Učenici 4.a razreda OŠ Milan Brozović, Kastav  1. prosinca 2022. odlučili su sudjelovati u 10. Večeri matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovanjem u Večeri matematike popularizira se matematička znanost, razvija pozitivan stav djece prema matematici te pokazuje svim sudionicima koliko je matematika lijepa i zabavna.

U razredu su bili organizirani centri. Svaki je centar imao svoju igru. Kod svakog centra su bile upute za igru. Centri su imali brojeve i postavljeni u obliku kazaljki na satu. Na početku učenici su dobili svoje matematičke putovnice. Svaki centar je imao učenika, voditelja centra.

Radni centri koje su učenici prošli:

Radni centar Broj sedam

Broj igrača: 2 do 4
Materijali: tri kockice, pješčani sat
Upute:
 Svaki igrač baca tri kockice odjednom.
 Pomoću  dobivenih brojeva svaki igrač primjenom 4 osnovne računske
operacije pokušava dobiti broj 7 u vremenu od najviše 1 minute.
Bodovanje:
Za rezultat 7 dobiva se 0 bodova.
Za rezultate 6 i 8 dobiva se 1 bod.
Za rezultate 5 i 9 dobivaju se 2 boda.
Za rezultate 4 i 10 dobivaju se 3 boda, itd.
 Odigrajte igru nekoliko puta.
 Pobjednik je igrač koji na kraju ima najmanje bodova.

Radni centar Opeka do opeka

Broj igrača: 2
Materijali: dva seta od pet različitih dijelova slagalice, kartice s uputama za
slaganje
Upute: Izvucite karticu s uputama za slaganje.
Koristeći svih pet dijelova, u što kradem vremenu, pokušajte složiti zadane
likove.
Tko prvi složi zadani lik je pobjednik.

Radni centar Osam

Broj igrača: 2
Materijali: igraća ploča, žetoni (različitih boja) za prekrivanje, igraće kockice
Upute:
 Odaberite broj koji de vam biti Ciljani rezultat.
 Svaki igrač naizmjence baca četiri kockice. Oba igrača od dobivenih
brojeva sastavljaju brojevni izraz.
Npr. Igrač je dobio brojeve 4, 5, 2 i 6.
Napisao je izraz 4 · 5 · (6 : 2) = 60.
 Igrač koji dođe bliže ciljanom rezultatu je pobjednik i može staviti svoj
žeton na osvojeno polje.
 U slučaju neriješenog rezultata, bira se novi ciljani broj, ponovo se bacaju
kockice, računa se i ova runda odlučuje o pobjedi za oba polja.
 Cilj je igre prvi prekriti bilo kojih osam polja.

Radni centar Tangram

Učenici moraju složiti prikazane slike.

Radni centar Matematički alias
Broj igrača: 4 igrača – dva para igraju jedan protiv drugoga
Materijali: kartice s matematičkim pojmovima, pješčani sat
Upute:
 Izmiješane karte se slože jedna na drugu okrenute licem prema dolje.
 Prvi igrač (prvog para) uzima karticu i u sebi pročita matematički pojam
(npr. PRIBROJNIK). Okrene se pješčani sat koji označava vrijeme
dozvoljeno za pogađanje. Igrač koji je pročitao karticu svojem suigraču
treba objasniti o kojem pojmu se radi, ali tako da ne koristi isti korijen te
riječi (npr. dobar opis za pribrojnik bi bio: „broj kod operacije +“ ili „broj
koji se zbraja“, a ne smije se koristiti riječ „pribrojiti“ jer je to neposredan
pojam).
 Ako suigrač pogodi pojam, par zadržava karticu.
 Igrač može nastaviti pogađati dok ne istekne vrijeme na pješčanom satu
(ukoliko je neosvojena, kartica se odlaže sa strane).
 Ako je ostalo vremena na pješčanom satu nakon što pogodi pojam igrač
uzima novu karticu i objašnjava novi pojam. Dakle, unutar jednog
vremena može se osvojiti više od jedne kartice. Kada vrijeme „iscuri”
krede sljedeći par.
 Igra se nastavlja dok sve kartice nisu iskorištene. Tada se prebrajaju.
Pobjeđuje par s više osvojenih kartica.

Radni centar Do blaga

Broj igrača: 2
Materijali: igraće figure i kocka
Upute:
 Slijedite stazu do blaga.
 Postavite igraće figure na krug s brojem 6.
 Naizmjence bacajte igraću kocku.
 Broj koji piše na polju na kojem stojite podijelite brojem na kocki.
Ostatak pri dijeljenju određuje za koliko polja možete pomaknuti svoju
figuru.
 Igrač koji prvi dođe do blaga (do polja s brojem 50) je pobjednik.

Učenici su ispunili svoje matematičke putovnice. Za kraj Večeri matematike svaki učenik u razredu zaslužio je zahvalnicu za sudjelovanje.