prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projekti međupredmetne teme Održivi razvoj

Održivi razvoj promovira se različitim nacionalnim i globalnim kampanjama u koje je primjereno uklopiti projektni rad učenika u okviru istoimene međupredmetne teme. Tijekom rujna obilježava se, primjerice, Europski tjedan održivog razvoja povodom kojeg su se u Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić Ogulin provele dvije zanimljive projektne aktivnosti s učenicima svih sedmih i prvih razreda.

Učenici sedmih razreda su, uz mentorstvo učiteljica biologije Anite Belančić i Amalije Misir-Čujko, proveli aktivnost pod nazivom “Održivi izbor – jabuka”, vezan za UN  Agendu do 2050. i 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj (Cilj 12 OR), a učenici prvih razreda pod vodstvom učiteljica Alemke Lovnički, Glorije Domitrović i Renate Hasan sudjelovali su s aktivnošću naziva “Mudro biram-recikliram” (Cilj 11 OR).

“Kraljica voća”, kako se još naziva jabuka, dozrijeva ovisno o sorti, od lipnja do listopada i početka studenoga. Na području Republike Hrvatske uzgaja se nekoliko sorti jabuka, a najpoznatije su Idared, Golden Delicious, Jonagold, Gala, Granny Smith i druge. Proizvođači jabuka svojim kvalitetnim proizvodima i količinom ne mogu zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta stoga se domaća potrošnja djelomično pokriva uvozom. Zna se da transport iz obližnjeg voćnjaka ekološki ne opterećuje okoliš, stoga je on i najpovoljniji.

Cilj je bio, učenicima sedmih razreda omogućiti istraživanje koje obuhvaća kompleksan pogled, dakle istraživanje koje će prikazati plasman u jesenskoj opskrbi jabuka u trgovinama grada Ogulina, u Karlovačkoj županiji. Ovisno o izboru proizvođača/dobavljača, ovo istraživanje obuhvatilo je ekološke i ekonomske te društvene uvjete. Učenici su rad proveli u dva dijela. Najprije su samostalno istraživali podrijetlo jabuka iz lokalnih trgovina. Trebali su zabilježiti i fotografirati tri različite sorte jabuka, po vlastitom izboru i zabilježiti zemlju podrijetla (koristeći popratnu deklaraciju) te njihovu cijenu.

Drugi dio zadatka bio je rad u učionici. Svaki učenik je prethodno prikupio podatke o: nazivu odabranih sorti jabuka, cijeni, zemlji podrijetla, te nazivu trgovine. Korištenjem ovih podataka i mrežne stranice  www.udaljenosti.com izračunali su okvirni trošak prijevoza svake sorte jabuka. Dobivene podatke prikazali su na grafikonu. Učenici su interpretirali podatke, iznosili su ideje o najpovoljnijem odabiru proizvoda prilikom osobne kupnje, u ovom slučaju jabuke. Vizualizirani podaci pomogli su učenicima donijeti zaključke o najboljem izboru proizvoda u kontekstu održivosti.

Ovim projektom integrirani su predmeti priroda, biologija, geografija, matematika, hrvatski jezik i informatika kao i međupredmetne teme održivi razvoj, učiti kako učiti, IKT i poduzetništvo. U aktivnostima, učenici su stjecali vještinu kritičkog promišljanja o izboru vlastite potrošnje u donošenju odluka, o donošenju dobrih potrošačkih izbora u skladu s održivim razvojem. Pošto odgojno-obrazovni proces podrazumijeva aktivnosti učenika svake školske dobi, a školski kurikulumi nastavnih predmeta i međupredmetnih tema omogućuju uključivost u sva područja društvenih i prirodnih zbivanja, učenici prvih razreda proveli su aktivnost “Mudro biram-recikliram“. Međupredmetna tema Održivi razvoj svojim sadržajem usmjerava na tri područja održivosti koja su obuhvaćena ovim projektom: okolišna, ekonomska i društvena održivost s njihovim međuovisnostima. 

Takvo usmjerenje bilo je osnovno polazište za provođenje aktivnosti. Učenici su osnovni sadržaj zaštite okoliša spoznali gledajući edukativne filmove koji su bili polazište za pokretanje rasprave o važnosti očuvanja okoliša. Time se učenici usmjeravaju na donošenje zaključaka o posljedicama negativnog djelovanja čovjeka na okoliš koje posljedično djeluje na ljudsko zdravlje te okruženje u cjelini. Učenici na taj način uočavaju povezanost između prirode i zdravog života kao jednog od važnog ishoda održivog razvoja.

Kako bi proces poučavanja obuhvatio aktivan rad učenika kroz domenu djelovanje, učenici su prikupljali otpad te prikupljeni otpad odnosili u Reciklažno dvorište. U posjetu pogonu za recikliranje otpada učenici su prikupljeni otpad razvrstavali u pripadajuće spremnike. Na taj su način spoznali i praktično primijenili znanje o razvrstavanju otpada. Kroz stručno vodstvo djelatnika učenici su upoznali način razvrstavanja otpada tehnološkim postignućima te poslušali predavanje o daljnjem korištenju razvrstanih predmeta.

Neizostavni dio projektnih aktivnosti je i područje koja uključuje dobrobit. Radionicom stvaranja novih uporabnih predmeta od recikliranog materijala učenici su u potpunosti ostvarili postavljene ishode međupredmetne teme Održivi razvoj kao osnovne odrednice projekta. Poticati zajednicu i društvo za prikladno korištenje prirodnih izvora, razvijanje svijesti pojedinca i zajednice za povezanost prirode i čovjeka osnovni su ciljevi ovakvih projekta. Ostvarenost ishoda nije ograničena samo na školu što je i ovim projektom ostvareno. Društvena zajednica, javnom objavom ovakvih aktivnosti i pozivom na iste, postaje osviještena o važnosti djelovanja čovjeka na okoliš.