prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Projektno učenje

Projektno učenje pomaže učenicima u razvijanju vještina važnih u društvu znanja u kojem je naglasak na korištenju tehnologije. Projektno učenje jest metoda poučavanja u kojoj se učenici angažiraju u kontinuiranom, suradničkom istraživanju. Projektno učenje razlikuje se od istraživačkoga upravo zato što je suradnja među učenicima temeljna komponenta.

Modeli učenja u kojima učenici pasivno uče činjenice i citiraju ih van konteksta nisu više dovoljni. Rješavanje složenih problema zahtjeva od učenika i fundamentalne vještine (čitanje, pisanje i računanje) i vještine digitalnog doba (timski rad, rješavanje problema, prikupljanje podataka, upravljanje vremenom, sintetiziranje informacija, korištenje visokotehnoloških alata). S takvom kombinacijom vještina studenti postaju upravljačima procesa učenja, a vode ih stručni nastavnici.

Uloga učenika u projektnoj nastavi:

 • davanje inicijative za rad, predlaganje tijeka rada i mijenjanje pojedinih etapa rada
 • samostalno planiranje, iznošenje ideja i rješavanje problema
 • samostalan rad na projektu
 • vrednovanje rezultata rada

Uloga nastavnika u projektnoj nastavi:

 • poticanje učenika na samostalni rad i stvaralačko izražavanje
 • pomoć učenicima u izradi projekata
 • potiču socijalnu kooperativnost, savjetuju učenike i usmjeravaju ih
 • motiviranje učenika i upoznavanje učenika s metodama samoprocjene
 • vrednovanje rezultata rada

Dvije su osnovne komponente projektne nastave:

 1. Projektno pitanje ili problem
 2. Aktivnost ili zadatak rješavanja problema ili projektnog pitanja.

Faze istraživanja:

 1. Pretraživanje
 2. Rješavanje
 3. Stvaranje
 4. Dijeljenje

Projektno učenje u pozitivnoj je korelaciji s boljim ispitnim rezultatima, manjim brojem izostanaka s nastave i s manje problema s disciplinom. Povezanost projekata s primjenom u stvarnom životu čini učenike motiviranijima. Osim toga projektno učenje razvija samostalnost učenika