prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Provedeno istraživanje o primjeni digitalnih alata u nastavi

U travnju 2024. godine u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice provedeno je istraživanje na razini škole pomoću upitnika za učenike kojemu je cilj dobiti povratne informacije o nastavi uz pomoć digitalnih alata koja se provodi u školi.

Mišljenje učenika o korištenju digitalnih alata u nastavi pruža vrijedne povratne informacije za unapređenje nastave uz pomoć digitalnih alata. Područja obuhvaćena upitnikom koji je sadržao 24 pitanja bila su:

  • opće informacije o učeniku,
  • okruženje u kojem se nastava izvodi i primjena digitalnih alata.

U istraživanju je sudjelovalo ukupno 83 učenika od 1. do 4. razreda, 20 učenika i 63 učenice.

Sudionici istraživanja procijenili su svoje digitalne kompetencije vrlo dobrima, kao i opremljenost škole digitalnim uređajima. Isto tako, smatraju tehnologiju važnom u učenju i poučavanju te ističu kako pomoću nje brže dolaze do raznolikih informacija i sadržaja koji su im potrebni ili zanimljivi.

Nastavnici najčešće koriste paket Microsoft Office, dok učenici koriste Kahoot i Forms za izradu kvizova, ali i Canvu, Snapchat, Instagram, Viber i Gmail za suradničko učenje i dijeljenje uradaka s nastavnicima. Međusobno najviše surađuju prilikom timskog rada, ali digitalne alate koriste i za pisanje domaćih zadaća, prijenos informacija u slučaju izostanka s nastave, dopisivanje u slobodno vrijeme i zajedničko učenje. Mali broj učenika navodi kako tehnologiju koristi za prepisivanje tijekom nastave.

Istraživanje i upitnik osmislile su i provele Adrijana Rajić, prof. savjetnica i Mirjana Rajić, prof. izvrsna savjetnica.