prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

PUP – Priručnik za učenje i poučavanje

U novoobjavljenom digitalnom materijalu PUP – Priručnik za učenje i poučavanje nalaze se i sadržaji koji će biti zanimljivi  stručnim suradnicima. PUP sadrži primjere i predloške različitih instrumenata za vrednovanje napredovanja učenika i učinaka nastave te samovrednovanje; za prikupljanje, obradu i analizu podataka; za izvješćivanje i predstavljanje urađenog.

Dio PuP-a koji je namijenjen stručnim suradnicima u školi (pedagozima, psiholozima, defektolozima, knjižničarima, socijalnim radnicima i dr.) tek je inspiracija za buduće mogućnosti. Ovdje su predstavljeni i predloženi obrasci za evidentiranje podataka o učenicima i roditeljima koji mogu koristiti u svakodnevnoj praksi. Namjera im je inspirirati i potaknuti stručne suradnike na izradu još operativnijeg, svrsishodnijeg, još funkcionalnijeg instrumentarija za rad u svakodnevici.

Predstavljeni su različiti instrumenti za praćenje i ostvarivanje zadataka nastave (anketni listić procjene za nastavu sociologije, kao primjer koji nastavnik može mijenjati, prilagođavati svojim i potrebama svoga predmeta; predložak listića samoprocjene nastavnika koji će stručni suradnik dalje razvijati i prilagođavati obzirom na svrhu, okolnosti i razvoj mogućnosti suradnje s nastavnicima).  Možete odabrati i različite vrste poziva koje stručni suradnik u svom radu upućuje subjektima odgojno-obrazovnog procesa.

Ovi predlošci oslobađaju novo vrijeme stručnim suradnicima: vrijeme za promišljanje i planiranje kvalitetnih susreta s učenicima, roditeljima, nastavnicima i kolegama.

Uz navedene, postojeći excellovi dokumenti omogućuju laku i jednostavnu  statističku obradu podataka (kvantitativnu analizu) o postignućima učenika na kraju obrazovnog/ih razdoblja. I oni su dobrim predloškom za prilagođavanje matrice konkretnoj sredini u kojoj suradnik djeluje. Uštedjet će dragocjeno vrijeme za kvalitativnu analizu djelotvornosti rada škole i stvoriti „višak“ vremena za  prijedloge mjera za unapređenje.

PUP za stručne suradnike može biti  arhivom “dobrih primjera” kako bismo u zajednici učenja svoj rad učinili kvalitetnijim, i suradnju s učenicima, nastavnicima, roditeljima i upravom škole učinili djelotvornom.

Namjera dijela PUP-a za stručne suradnike, je, prije svega, inspiracija, poticaj i platforma budućega mjesta na kojem se može oblikovati i dokumentirati, razvijati i vrednovati modele poučavanja, informirati se, istraživati, prikupljati i oblikovati izvore različita porijekla koji će koristiti kao sadržaje za istinsku stručnu suradnju. On je poziv pedagozima, psiholozima, knjižničarima, defektolozima i drugim suradnicima, na razmjenu i unapređivanje svog bogatog iskustva!