prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Rad učenika na WorldSkills Croatia

Na temelju Pravila i uputa za organizaciju i provedbu Worldskills Croatia smotri u školskoj godini 2022./2023., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih odabrala je rad učenika Industrijske strojarske škole Izrada metalne instalacije „Krugovi tolerancije“ za državnu razinu Međusektorske smotre učeničkog stvaralaštva u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.

Učenici u zanimanju alatničar Luka Gajec, Deni Kovač i Dominik Telišman iz 1. c, uz mentorstvo nastavnika Josipa Filića te uz podršku nastavnika Silvija Terzea, Stjepana Kezerića, Deana Vukelića, Mate Sabola i voditeljice praktične nastave Kristinke Lemaić, izradili su i video prikaz izrade metalne instalacije „Krugovi tolerancije“.

Poziv strukovnim školama za sudjelovanje u WorldSkills Croatia 2023 međusektorskoj smotri učeničkog stvaralaštva u školskoj godini 2022./2023. upućen od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, potaknuo je učenike da pokažu kreativnost, inovativnost i stvaralački potencijal kako bi promovirali svoje strukovne vještine. Učenici su, sudjelujući u razradi postupka izrade i samoj izradi metalne instalacije „Krugovi tolerancije“, osim primjene strukovnih vještina, ispunjavali odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema održivosti, osobnog i socijalnog razvoja te tolerancije.

Učenici su:

 • djelovali u skladu s načelima održivoga razvoja s ciljem zaštite prirode i okoliša,
 • suradnički učili i radili u timu,
 • upućivali na međuovisnost članova društva i proces društvene odgovornosti,
 • primjenjivali inovativna i kreativna rješenja,
 • planirali i upravljali aktivnostima,
 • sudjelovali u projektu i izradi od ideje do realizacije te
 • promicali kvalitetu života u zajednici.

Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva, kako bi se osiguralo “zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe”. Od 1987. godine, kada je na ovaj način definiran u Izvještaju Svjetske komisije za okoliš i razvoj pa do današnjeg dana, održivi razvoj postao je jedan od ključnih elemenata u formuliranju i provođenju razvojnih politika u svijetu.

Temu održivog razvoja i ponovnog korištenja otpadnog materijala učenici su povezali s temom tolerancije kako bi poticali na poštivanje ljudskih prava, promoviranje nenasilja te poštivanje i razumijevanje različitosti.

Istražujući primjere dobre prakse, metalnu instalaciju učenici su izradili reciklirajući predmete iz okoline. Učenici su obišli odjele Školske radionice ISŠ-a kako bi ustanovili što od postojećeg materijala mogu iskoristiti. Zaključili su da će pri izradi metalne instalacije moći koristit metalne cijevi neupotrebljivih školskih klupa, otpadni stalak za odjeću te stari neispravni filmski projektor, otpadni lim i prozirnu plastiku starih reklama. Instalaciju nisu radili po nacrtima, već su nam pronađeni materijal i dijelovi uvjetovali izvedbu i konstrukciju. Učenicima su pri tome bili potrebni sljedeći aparati, uređaji, alati i pribor:

 1. Stupna bušilica
 2. Aparat za CO2 zavarivanje
 3. Ručna pila
 4. Turpija
 5. Škare za lim
 6. Kutna brusilica
 7. Odvijači
 8. Pomično mjerilo
 9. Kutnik
 10. Trakasti metar
 11. Pištolj za silikon
 • Pri izradi metalne instalacije bilo je potrebno definirati izvore opasnosti i potrebne mjere zaštite na radu.

Izvori opasnosti:

 • rotirajuće svrdlo i stezna glava mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeću
 • metalne čestice od bušenja i brušenja mogu upasti u oko
 • oštra metalna strugotina može ozlijediti ruke i šake
 • opasnost od mehaničkih ozljeda alatom, uređajima i strojevima
 • opasnost od udara električne struje.

Potrebne mjere zaštite

 • osobne: Zaštitno radno odijelo ili kuta (stegnuto uz tijelo), zaštitne naočale ili štitnik, zaštitne cipele s čeličnom kapicom, postavljanje predmeta obrade u čvrsti oslonac, za svaku radnu operaciju treba pravilno upotrebljavati alat, uređaje i strojeve poštujući pravila za rad na siguran način kako ne bi došlo do ozljeđivanja, a strugotine je potrebno odstranjivati četkom, neophodna je i usredotočenost pri radu.
 • tehničke: Kontrola alata, uređaja i strojeva kako bi se neispravan alat, uređaji i strojevi na vrijeme povukli iz upotrebe.
 • zaštita okoliša: Pravilno odvajanje i odlaganje otpadnog materijala.

Učenici su izradili instalaciju korištenjem vještina ručne i strojne obrade. Funkcionalna vrijednost izratka promotivna je i simbolična, no dokaz je vještine, strpljenja i preciznosti. Prezentacijski video izrade dobar je način promicanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te povezivanja praktične nastave s temama tolerancije i prevencije nasilja.