prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Radionica o sextingu i sextortionu koju možete provesti sa srednjoškolcima

Nakon uvodne radionice iz nastavnih materijala “Sexting i Sextortion” učenici će moći objasniti definicije sextinga i sextortiona te navesti njihova glavna obilježja, kao i definirati još neka rizična ponašanja na internetu.

Iz nastavnog materijala za srednje škole “Sexting i sextortion”, koji su Agencija za elektroničke medije i UNICEF objavili u sklopu 3. Dana medijske pismenosti, Portal Medijske pismenost donosi prijedlog uvodne radionice pod nazivom “Od A do S…sextinga i sextortiona”. Ova radionica se može provesti sa srednjoškolcima, ali i s učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole, a uz predložene zadatke učenici će naučiti definirati i prepoznati sexting i sextortion te druga neprihvatljiva i rizična ponašanja u virtualnom okruženju.

Ishodi učenja – Učenici će moći:

  • navesti (nekoliko) neprihvatljivih i/ili potencijalno rizičnih oblika ponašanja u virtualnom okruženju te pojasniti njihovu rizičnost i moguće opasnosti
  • objasniti definicije sextinga i sextortiona te navesti njihova glavna obilježja.

Trajanje planiranih aktivnosti: 1 nastavni sat / 45 minuta

Opis predloženih aktivnosti:

Učenike podijelite u nekoliko manjih grupa (4 do 6 učenika u svakoj) te im objasnite da će se njihov zadatak sastojati od dva dijela. Na početku trebaju ispuniti radni listić te povezati različite oblike neprihvatljivih i potencijalno rizičnih ponašanja u virtualnom okruženju s njihovim definicijama. Za dva su ponašanja (namjerno) izostavljena pojašnjenja, što je povezano s planiranom aktivnosti u nastavku.

Kada učenici u svojim malim grupama završe s uparivanjem pojmova i njihovih definicija, na razrednoj razini provjerite točnost provedenog zadatka te potaknite diskusiju vodeći se sljedećim pitanjima:

  • Poznajete li navedene oblike ponašanja u virtualnom okruženju? Gdje ste se susreli s informacijama o njima? Imate li osobnih iskustava s pojedinim ponašanjima ili znate za takva iskustva sebi bliskih osoba?
  • Smatrate li nabrojana ponašanja neprihvatljivim, nasilnim, štetnim, rizičnim i sl.? Iz kojih razloga? Koja su ponašanja, po vašem mišljenju, najopasnija?
  • Događaju li se opisana ponašanja u virtualnom okruženju? Koja smatrate najučestalijima?

U slučaju iskazanog interesa učenika ili uočene potrebe za detaljnijom proradom teme na području neprihvatljivih oblika ponašanja u virtualnom okruženju ili elektroničkog nasilja te pravila sigurnosti u digitalnom kontekstu, moguće je proširiti i osmisliti dodatni sadržaj. Popis korisnih materijala za pronalazak i oblikovanje aktivnosti nalazi se na kraju ove brošure.

Učenicima objasnite da u nastavku zadatka, ostajući u svojim radnim grupama, za dva ponašanja za koja nisu dobili definicije (“SEXTING i NEŽELJENO PROSLJEĐIVANJE SEKSTOVA” i “SEXTORTION”) trebaju sami pronaći definicije i pokušati ih pojasniti. Pritom smiju koristiti pametne telefone i pristup internetu, a svoje definicije pojmova trebaju upisati u za to predviđen prostor (“oblačiće”) u već korištenom radnom listiću. Po završetku, učenici trebaju predstaviti uratke i zajedno prokomentirati sličnosti i razlike, međusobna preklapanja u pronađenim definicijama, te objasniti koliko su s navedenim pojmovima bili upoznati, što im je novo i tome slično. Iako je pretpostavka da će učenici navesti ključna obilježja sextinga i sextortiona, važno ih je upoznati s njima i o njima poučiti uz posebno objašnjavanje, tj. konkretizaciju tih ponašanja (“Što ona zapravo uključuju?”) te staviti naglasak i na neželjeno prosljeđivanje sekstova kao oblik neprihvatljivog i rizičnog ponašanja. U navedenom možete koristiti podsjetnik iz nastavka.

Što je sexting?

Sexting predstavlja kovanicu od dvije engleske riječi sex (seks) i texting (dopisivanje), dok se u hrvatskom jeziku u posljednje vrijeme znaju koristiti termini “sekstanje” ili “sekstiranje”. Postoji velik broj (međusobno sličnih) definicija i određenja, ali treba zapamtiti da sexting uključuje slanje ili primanje ili prosljeđivanje seksualno sugestivnih ili eksplicitnih sadržaja u obliku (osobnih ili tuđih) slika ili fotografija, poruka (SMS poruke, e-poruke ili instant poruke) ili videomaterijala. Odvija se digitalno, putem pametnog telefona ili računala (društvenih mreža, aplikacija). Iako se sekstanje najčešće događa među osobama koje se poznaju (partnerski, prijateljski, romantični, vršnjački, poznanički odnosi), povremeno budu uključene i nepoznate osobe, a materijali dođu i do njih. Ono može biti dobrovoljno, ali i pod pritiskom drugih. Važno je zapamtiti kako sexting može voditi u sextortion.

Što je sextortion?

Sextortion je isto kovanica od dvije engleske riječi sex (seks) i extortion (ucjena, iznuđivanje) te predstavlja upravo navedeni spoj: ucjenu, prisilu i iznudu. Počinitelj sextortiona, posjedujući seksualno provokativne materijale ili intimne informacije o drugoj osobi, prijeti toj osobi (primjerice, da će materijale objaviti ili ih dalje širiti) te ju ucjenjuje ako žrtva ne udovolji njegovim zahtjevima (poput uključivanja u daljnje seksualne aktivnosti, usluge, nova snimanja ili sekstanje, novac ili dr.). Važno je imati na umu kako sextortion ne čine samo “nepoznate osobe koje su slučajno došle do tuđih materijala”, već se u značajnom broju slučajeva radi i o poznanicima (iz realnog ili virtualnog svijeta), prijateljima, osobama koje nam se sviđaju, sadašnjim i bivšim ljubavnim partnerima.

Iako smo, nažalost, svjedoci brojnih rizika u virtualnom okruženju i gotovo svakodnevno si (nanovo) potvrđujemo važnost razvoja medijske pismenosti mladih i njihova osobno odgovornog ponašanja, stječe se dojam da se krećemo malim koracima te da prostora za rad s učenicima na tom području ima napretek. U tom kontekstu, učenicima recite da ćete s njima detaljnije prorađivati upravo temu sextinga i sextortiona kroz nekoliko radionica, tj. izabranih aktivnosti, koje možete pronaći u brošuri ‘Sexting i sextortion’.

Izvor:

  1. Sabina Mandić i Sanja Radić Bursać, Sexting i sextortion – nastavni materijal za srednje škole

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Medijska pismenost – abeceda za 21. stoljeće.