prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje u Loomenu

Učenici sedmih razreda I. osnovne škole Varaždin u sklopu predmeta Informatika sudjelovali su u trotjednim aktivnostima samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja unutar sustava za online učenje – Loomen.

Aktivnosti su provedene u sklopu istraživanja čiji je cilj bio ispitati utjecaj metode vršnjačkog vrednovanja na samovrednovanje učenika, u usporedbi s rezultatima vrednovanja dobivenim od strane učiteljice te ispitati zadovoljstvo učenika ovakvim metodama vrednovanja.

U novootvoreni tečaj u sustavu Loomen stavljene su sve upute za rad, a učenici su mogli koristiti i Forum za dodatne upite. Tijekom istraživanja vrednovana su tri praktična zadatka: Sway prezentacija, umna mapa i digitalni plakat. Za svaki od zadataka kreirani su kriteriji vrednovanja s pripadajućim brojem bodova, nakon čega su predstavljeni učenicima. Kako bi se potencijalna pristranost svela na najmanju moguću mjeru, svi oblici procjene bili su anonimni. Učenici su bili raspoređeni u jednu kontrolnu i dvije eksperimentalne skupine. Učenici eksperimentalne skupine znali su da će ih osim vlastite procjene, vrednovati ​​i njihovi vršnjaci. Eksperimentalna skupina je vrednovanje provodila kroz aktivnost Radionica, koja omogućuje evaluaciju radova kroz višekriterijske obrasce. U aktivnosti vršnjačkog vrednovanja uz bodove su bili uključeni i komentari. Nakon vlastite procjene i procjene svojih vršnjaka, vidjeli su ocjenu koju su dobili, kao i popratni komentar. Učenici su potom kroz aktivnost Kviz ponovno proveli samovrednovanje, kako bi se ispitalo postoji li razlika u samovrednovanju prije i nakon vršnjačke procjene. Procjena učiteljice provedena je u svim skupinama paralelno, ali neovisno o samovrednovanju i vršnjačkom vrednovanju. Učenici su bili upoznati s tom činjenicom, ali tijekom eksperimenta nisu znali kakvu su ocjenu dobili od učiteljice. Učiteljica je ocjenjivala svaki praktični rad u aktivnosti Zadatak na temelju istih kriterija vrednovanja.

Dobiveni rezultati pokazuju da su učenici s vremenom poboljšali svoje vještine vrednovanja, da je vršnjačko vrednovanje utjecalo na njihovo samovrednovanje, da uglavnom daju više ocjene od učiteljice, te da su dosljedni u vrednovanju u aktivnosti. Na kraju eksperimenta učenici eksperimentalne skupine ispunili su upitnik zadovoljstva, a rezultati su pokazali da iako većina učenika smatra povratne informacije koje su dobili o svom radu korisnima, neodlučni su o tome ima li vršnjačko vrednovanje utjecaj na njihovu samoprocjenu. Također, gotovo polovica učenika dvoumi se u odluci želi li češće primijeniti ovakvu vrstu vrednovanja, no isto tako njih polovica je u potpunosti zadovoljna provedbom vrednovanja u sustavu Loomen.

Ovo istraživanje o inovativnom pristupu vrednovanja predstavljeno je na 32. međunarodnoj konferenciji “Central European Conference on Information and Intelligent Systems” – CECIIS 2021. održanoj od 13. do 15. listopada 2021. godine u virtualnom izdanju – The Impact of Peer Assessment on the Results of Primary School Students’ Self-Assessment in the e-learning System Loomen.