prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Školski projekt Gimnazije Karlovac “Održivi razvoj kroz odgovornu potrošnju papira”

Školski projekt Gimnazije Karlovac “Održivi razvoj kroz odgovornu potrošnju papira“ osmislile su profesorice Snježana Fištrović i Zrinka Tomašković na prijedlog ravnateljice škole Snježane Štranjgar. Osnovni je cilj projekta bio definirati održivu količinu papira kojom bi pokrili potrebe svakodnevnog funkcioniranja škole, ali i razviti svijest učenika o odgovornijoj potrošnji općenito.

U suradnji s nastavnicima, stručnim suradnicima i učenicima definirane su aktivnosti koje treba poduzeti u svrhu poboljšanja upravljanja raspoloživim resursima. Naime, potrebno je osvjestiti da nema besplatnih resursa. Čak i kad nam se čini da ne plaćamo nešto, možda nam nešto drugo bude uskraćeno jer smo bez odgovornosti trošili. Tako su troškovi škole za papir (papir za nastavu A4 i A3 formata, higijenske potrepštine u vidu wc papira i papira za ruke) narasli do te mjere da se za njih troši novac koji škola zaradi od učeničkog servisa. Taj bi novac trebao biti namijenjen za dodatna ulaganja, nikako za tekuće troškove. Dodatni je cilj bio povećati međusobnu podršku razrednika. Naime, u okviru Školskog razvojnog plana za 2020./2021. postavljen je cilj potaknuti rad aktiva razrednika kako bi se povećala međusobna podrška iz više razloga (olakšati novim kolegama razredničke poslove, pomoći iskusnijim kolegama u radu s novim tehnologijama, potaknuti kvalitetnije izvođenje nastave SRO-a, ostvariti ishode međupredmetnih tema u nastavi), a prije svega skinuti sa zaduženja razrednika svojevrsnu stigmu.

Okvirno vrijeme trajanja projekta bilo je od 19. listopada (uoči 24. listopada, Međunarodnog dana akcije protiv klimatskih promjena) do 22. travnja 2021. godine (Dana planeta Zemlje). Projekt se izvodio u okviru SRO-a, i to u tri dijela. Prvi dio se sastojao od upoznavanja s ciljevima projekta, pojmom održivog razvoja i prikupljanja podataka o potrošnji. Razrednicima je proslijeđena prva prezentacija koja se bavila temom održivog razvoja uz Kahoot kviz i videozapis o proizvodnji papira. Na taj su način učenici upoznati s projektom u kojem će naučiti mnogo o potrošnji papira. Za početak su proveli istraživanje bilježeći podatke  o svojoj potrošnji papira tijekom tjedna  (listovi u bilježnici, wc papir, papirnati ručnici, papirnata ambalaža, papiri A4 formata). Plan je bio usporediti zabilježenu potrošnju s potrošnjom koju škola evidentira kroz nabavu novog papirnatog materijala. U ovome dijelu projekta sudjelovalo je 23 od 24 razreda.

U drugom dijelu, radilo se na unosu prikupljenih podataka, usporedbi podataka škole o potrošnji i potrošnje prema prikupljenim podacima, anketa među učenicima o njihovim prijedlozima i idejama o smanjenju potrošnje. Razrednicima je proslijeđena i druga prezentacija za SRO u koju su trebali upisati kontakt osobu za nastavak projekta i prikupljene podatke o potrošnji papira za svoj razred. Pred razrede je postavljen i problemski zadatak: “Koliko bismo dugo mogli koristiti papir koji bismo proizveli od stabala koje se nalaze oko Gimnazije Karlovac, odnosno u našem školskom arboretumu?”. Učenici su također mogli u Answergarden anketi iznijeti ideju kako bi oni smanjili potrošnju papira. Isto su tako mogli iskazati svoje mišljenje o odvojenom prikupljanju otpadnog papira i o količini same potrošnje papira.

U trećem dijelu provedena je analiza istraživanja, objavljeni su rezultati projekta i doneseni su zaključci. Anketa među učenicima je pokazala da većina želi odvajati papirnati otpad u svojim učionicama (72,5 % anketiranih). Već u prvom mjesecu nakon početka projekta pala je potrošnja papira u školi. Količina dostatna za četiri tjedna potrajala je šest tjedana. Nažalost, provedbu uvođenja zasebnih posuda za papirnati otpad (ne smeće) zaustavila je online nastava. Nadaju se da će tijekom održavanja nastave uživo zaživjeti i mogućnost odvojenog prikupljanja papirnatog otpada. U planu je do kraja nastavne godine u sve učionice postaviti zasebne kutije za odvajanje papira. Kao dio projekta isplanirane su i održane tri radionice, no i u njihovoj se realizaciji ispriječila nastava na daljinu.

Radionica 1.

Ideja: Izrada recikliranih ukrasa za učionicu od časopisa, novina, reklama (u vremenu epidemije razredi su u svojim učionicama, ne mijenjaju učionice svaki sat pa mogu više pažnje posvetiti uređenju učionice, svog životnog prostora). Realizacija: radionica je provedena samo s dijelom učenika; povodom Božićnih praznika učenici polaznici fakultativne nastave iz predmeta Nacrtna geometrija izrađivali zvijezde ili pahulje od rabljenog papira.

Radionica 2.

Ideja: Izrada vlastitog papira (recikliranje iz prve ruke u sklopu projektnog dana, izvedeno poštujući sve epidemiološke mjere jer svaku aktivnost provodi svaki razred zasebno). Realizacija: i ova je radionica zbog online nastave provedena samo u vidu demonstracije. Nadaju se da je netko ipak iskušao sam izradu papira kod kuće.

Radionica 3.

Matematika proizvodnje i potrošnje papira

Ideja: Izračunati koliko je stabala potrebno za proizvodnu papira. Realizacija: Kako bi učenicima približili koliko stabala treba za proizvodnju papira, odveli su učenike u školski arboretum. Izračunali su koliko je naših školskih stabala potrebno za proizvodnu određene količine papira i koliko bismo ustvari kratko mogli koristiti papir proizveden upravo od njih.