prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Uloga nove generacije knjižničara u razvoju knjižnica budućnosti

Tijekom studenog 2021. godine u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu održat će se stručni skup pod nazivom Uloga nove generacije knjižničara u razvoju knjižnica budućnosti.

Problematici istraživanja pozicije i utjecaja knjižnica u 21. stoljeću nerijetko se prilazi s aspekta korisnika, no često zanemareni dio u vrednovanju knjižničnog poslovanja je ispitivanje uloge samih knjižničara u formuliranju i oblikovanju inovativnih praksi i pristupa. Knjižničari su aktivni nositelji promjena u upravljanju knjižnicama te je važnost osvješćivanja te funkcije od izuzetnog značaja za budućnost struke: ključni pokretači dolaze iznutra, kao inovatori i inicijatori.

Knjižnica, poglavito narodna, ostvaruje svoj značaj kao jedna od fokalnih točaka u zajednici, kao mjesto okupljanja, učenja, razmjene iskustava i predstavljanja stvaralaštva u različitim oblicima. Glavni akteri tih događanja su knjižničari, koji u 21. stoljeću moraju biti dovoljno kreativni i domišljati kako bi planiranje, izvedbu i idejnu konceptualizaciju programa i projekta uskladili sa zahtjevima korisnika.

Stručni skup tematski je orijentiran na predstavljanje praksi i metoda mladih kolega u struci, ističući važnost cjeloživotnog obrazovanja knjižničara i osobina posebno značajnih za uspješno vođenje poslovanja: proaktivnost u realizaciji, domišljatost i svestranost u implementaciji i prilagodljivost u izgradnji. Vodeći se važnošću i značajem sintagme o suradnji kao “izranjajućoj strategiji 21. stoljeća”, poseban naglasak vršit će se na prikazivanje načina povezivanja knjižnica za postizanje zajedničkih ciljeva, na oblike suradnje knjižnica s drugim ustanovama unutar, ali i izvan, baštinskog područja.

Osnovni ciljevi stručnog skupa

 • istaknuti važnost uloge knjižničara u razvitku modernih knjižnica
 • prikazati različite načine na koje knjižničari mogu doprinijeti redefiniranju tradicionalnih knjižnica
 • doprinijeti u razumijevanju temeljnih načela potrebnih za formuliranje inovativnih pristupa razvoju knjižnica budućnosti
 • ukazati na razine osposobljenosti mladih knjižničara u izvanrednim situacijama (s posebnim osvrtom na rad u vrijeme pandemije koronavirusa)
 • istaknuti kompetencije tradicionalnog i suvremenog knjižničara
 • istražiti odnos tradicionalnog i suvremenog obrazovanja knjižničara te obilježja obrazovnih praksi struke u svijetu
 • razmijeniti mišljenja, ideje, stručna znanja i primjere dobre prakse za daljnji kvalitetan razvoj struke.

Očekivani rezultati

 • bolja informiranost i razumijevanje važnosti knjižničara kao pokretača i nositelja promjena u modernoj knjižnici
 • motiviranost knjižničarske zajednice na daljnji razvitak znanja, vještina i kompetencija u svrhu pružanja što kvalitetnije usluge krajnjem korisniku
 • ostvarivanje kontakata s kolegama iz struke sa svrhom razvijanja budućih suradnji vođenih zajedničkim ciljem – razvojem struke
 • tisak zbornika radova predstavljenih na stručnom skupu radi bilježenja i trajne dostupnosti znanja, iskustava i novih spoznaja izloženih na ovom stručnom skupu.