prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Umjetnik i njegovo djelo kao učenikov put do stvaralaštva

Učenici učeći o umjetnikovom životu od rođenja do smrti spoznaju ključne trenutke koji su utjecali na njegov život i karijeru. Upoznaju i opisuju njegova poznatija djela te tako konkretno primjenjuju likovne pojmove i izričaje koje su usvojili u likovnom radu.

Analiziraju pojedina djela tražeći u njima  stečena znanja o likovnom prikazu okružja. Inspirirani djelima umjetnika nastoje likovni zadatak ostvariti kombinacijom raznih tehnika, boja, ritma, crta, kontrasta. Različitim likovnim tehnikama i teksturama prikazuju vidljivo oku, ali i ono što je samo srcu i umu vidljivo unoseći osobni doživljaj i smisao za stvaralaštvo. Upravo je stvaralaštvo dio likovnosti koje potiče kreativnost koju učitelj nastoji maksimalno izvući iz učenika motivirajući ga i potičući kroz analize umjetničkih djela.

Jedno od takvih motivirajućih djela je Oltar ili Propovjedaonica Donatella, talijanskog kipara. Učenici podijeljeni u skupine po 4 učenika opisuju umjetničko djelo promatrajući na projektnom platnu detalje: udubljenja, ispupčenja, smjer i raznolikost udubljenja i ispupčenja. Svaka skupina iznosi svoje viđenje , a izdvaja se opis dijela građevine. Pritom promatraju, analiziraju, prepoznaju vrste reljefa na Donatellovim djelima. Navode gdje je su vidjeli u hrvatskim predmetima ili građevinama reljef te na fotografijama prepoznaju vrste reljefa.

Motivirani i inspirirani djelom Donatella i različitim primjerima niskog reljefa, učenici samostalno u glinamolu izrađuju i oblikuju propovjedaonicu ili oltar ukrašavajući ga niskim reljefom što kreativnije. Pritom je odlučujuća spretnost prstiju i fina motorika koja dolazi do izražaja u ovoj vrsti likovnog stvaralaštva. Kreativniji i maštovitiji učenici osim prstiju koriste razna pomoćna sredstva kojima će nastojati što kreativnije i uspješnije ostvariti likovni zadatak. U tom nastojanju neki će se poslužiti šablonama, neki će pokušati kopirati rad svojih suučenika.

Svi ti radovi, originalni, šablone ili kopije imale su za cilj kod učenika potaknuti kreativnost, zajedništvo, kritičko promišljanje, emocionalnu povezanost s likovnim radom. Poticanjem kreativnosti u likovnom stvaralaštvu potičemo kreativnost i u ostalim odgojno-obrazovnim sadržajima predmetnih kurikuluma. Kreativnost i stvaralaštvo protkani su ne samo kroz predmetne kurikulume nego i kroz svakodnevni život i rad. Upravo su kreativnost i stvaralaštvo zaslužni za razvoj i napredak čovječanstva.

Djela poznatih umjetnika potiču tu kreativnost. Djela Donatella su bila motivacija i inspiracija za nastanak likovnih radova u glinamolu. Nisu bila uspješna i besprijekorna kao u Donatella, ali su poticaj učenikovoj kreativnosti i stvaralaštvu te otkrivanju njegovih mogućnosti.

Uspješnost su opisali kroz vršnjačko vrednovanje i samovrednovanje. Time su razvijali kritičnost i samokritičnost.

Učenici su ovim nastavnim radom ostvarili ishode kurikuluma likovne kulture, ali i odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetnih tema Osobni i socijalni razvoj te Učiti kako učiti.