prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Virtualna izložba izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija

Muzejski dokumentacijski centar 39. godinu zaredom prikupio je za Izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija mnoštvo zanimljivih tema i protagonista muzejskih izložbi i publikacija.

Mitska bića koja štite turopoljska sela od bolesti i gladi, šišmiš Miško i krtica Talpa koji vode djecu kroz muzejske zbirke, od jajeta do trajekta, od Vegete do Leonarda – raspon je mnoštva zanimljivih tema i protagonista muzejskih izložbi i publikacija koje je Muzejski dokumentacijski centar 39. godinu zaredom prikupio za Izložbu izdavačke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija ove godine, zbog epidemiološke situacije, umjesto na Interliberu preseljenu u virtualni prostor.

Prepoznatljiv štand Muzejskog dokumentacijskog centra na Zagrebačkom velesajmu ove je godine zamijenila online platforma koja simboličnim odabirom 39 naslova želi ukazati na raznolikost tema i sadržaja koje muzeji komuniciraju svojim izložbenim i izdavačkim projektima te čitateljima omogućiti uvid u recentne vodiče, kataloge izložaba i muzejskih zbirki, monografije i razna elektronička izdanja nastala u produkciji muzeja i galerija.

Premda su na muzejske izdavačke projekte bitno utjecali proljetni lockdown kao i potres u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine, koji je mnogima zatvorio vrata za posjetitelje te usmjerio napore muzealaca na spašavanje muzejske građe, pozivu za sudjelovanje na ovogodišnjoj izložbi odazvalo se 113 muzeja i galerija iz 67 hrvatskih mjesta i gradova.

Publikacije su predstavljene kataloškim zapisom, izdvojenim citatima, poveznicama na popratne tekstove te pregledom u pdf formatu, a korisnici sadržaje mogu pretraživati prema devet tema i devetnaest podtema. Među mnoštvom naslova i tema izdvaja se monografski katalog Muzeja za umjetnost i obrt Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini (2019.) koji prati izložbu na kojoj se prvi put javnosti predstavio vrijedan korpus sakralne baštine koja se čuva u zbirkama, knjižnici i arhivu Franjevačkoga samostana Majke od Milosti na otoku Visovcu.

Tu je sveobuhvatna monografija Slavice Moslavac Etnografski zapisi po Moslavini i širem zavičaju(2020.), izdana u nakladi Muzeja Moslavine Kutina, koja na 340 stranica predstavlja kulturni i regionalni identitet Moslavine, Hrvatske Posavine, Bilogore, Banovine i Poilovlja, od graditeljske baštine i narodnih nošnji, pa sve do tradicionalnih glazbenih napjeva i folklornih tradicija.

Gradski muzej Vukovar predstavio se katalogom Muzej Vukovara u progonstvu – donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca 1992.-2018.(2020.), koji donosi detaljan uvidu u Zbirku nastalu kao izraz otpora i potpore hrvatskih umjetnika, javnih i kulturnih institucija, gradova te svjetskih umjetničkih imena tijekom opsade Vukovara, trajnu uspomenu na pokušaj gušenja i uništenja jedne baštine i jednog identiteta. Ratna stradanja tematizira i katalog Nataše Mataušić i Rajke Bućin Ako tebe zaboravim…: Holokaust u Hrvatskoj 1941. – 1945. Zadnje odredište Auschwitz (Hrvatski povijesni muzej, 2020.), koji obrađuje još jednu od teških povijesnih tema u cilju održavanja kolektivne memorije o najsurovijem poglavlju ne samo židovske, već i europske povijesti 20. stoljeća.

Muzej grada Splita objavio je opsežnu monografiju Utvrde Splita (2020.) koja donosi presjek dugogodišnjih istraživanja dr. sc. Duška Kečkemeta (1923. – 2020.) o obrani i fortifikacijskim sustavima Splita od antičkih dana do sredine 20. stoljeća, zaokružujući njegov impozantan opus posvećen kulturnoj baštini Splita i Dalmacije. Pažnju korisnika sigurno će privući i Zagreb, grad umjetnica, katalog Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji nudi povijesni i kritički presjek opusa likovnih umjetnica koje su djelovale i ostavile neizbrisiv trag u kulturnom životu grada Zagreba u razdoblju od kraja 19. stoljeća do suvremenog doba.

Ljubitelje mitologije zaintrigirat će publikacija Moguti: zaboravljena priča čuvara turopoljskih lugova (2020.), nastala u suradnji Muzeja Turopolja i našeg poznatog ilustratora i grafičkog dizajnera Zdenka Bašića, posvećena mitskim bićima koja su turopoljska sela štitila od bolesti, gladi i Turaka.

Svi koji žele vidjeti koje su publikacije muzeji pripremili za Izložbu muzejske knjige, provjeriti koje su im knjige promakle ili otkriti neke nove teme i svjetove mogu pristupiti izložbi na sljedećoj poveznici.