prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Virtualni herbarij u nastavi prirode

Svake godine učenici u sklopu obrade Životne zajednice travnjaka proučavaju biljke travnjaka, ubiru ih, prešaju, suše i izrađuju svoje herbarije. Online nastava zahtijevala je prilagodbu zadatka pa su učenici izrađivali virtualne herbarije.

Učenicima je omogućeno da svoje virtualne herbarije izrade u nekoliko alata: Power Point, Canva, Bookcreator ili Emaze Gallery. Učenicima koji su se odlučil za izradu u alatu Bookcreator učitelj mora dati kod kako bi učenici mogli uređivati svoje virtualne knjige, odnosno herbarije. 

Učenici su istraživali travnjake u svom kvartu te su fotografirali biljke nastojeći da se na fotografijama vidi cijela biljka. Pomoć u detreminiranju biljaka mogli su potražiti na mobilnoj aplikaciji PlantNet Identification. Također, dobili su jasne upute kako mora izgledati jedna stranica njihova herbarija i koje je sve podatke potrebno napisati na determinacijskoj kartici biljke. Kako bi virtualni herbarij bio zanimljiviji učenici su za biljke trebali potražiti neke zanimljivosti te primjenu u svakodnevnom životu čovjeka. Prilikom korištenja fotografija s interneta učenici su morali paziti na autroska prava fotografija i na kraju herbarija trebali su navesti korištene izvore znanja.

Svaka je stavka herbarija detaljno razrađena u rubrikama za vrednovanje, a radovi su učenika sumativno vrednovani prema postavljenoj rang ljestvici budući da su pojedine stavke bile bodovane. Kriteriji vrednovanja bili su dostupni učenicima zajedno s bodovima kako bi imali jasnu sliku što se od njih očekuje.

Učenici su svoje radove stavljali na Teams platformu pod Zadaci gdje im se onda vrlo jasno može poslati povratna informacija o njihovim radovima. Svaka je stavka bila opisana i bilo je navedeno što je dobro, a što bi trebali popraviti, a na kraju su navedeni bodovi. Dokment s uputama i kriteijima vrednovanja nalazi se na poveznici: https://carnet-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/melita_matan_skole_hr/ETMx52GS5NpKjSAT8z-nQfoBr0QvWzJ-xkg6xvpf8nFUHQ?e=P2VCpa

Pogledajte uratke učenika u različitim alatima:

https://www.storyjumper.com/book/read/83096635/5eb6f617d21bc#page/4

https://read.bookcreator.com/KPPgwqf8JsTg4e9f1TXgwGtUUVe2/qdkac1oMTu-v9mkVvxj3dQ

https://www.emaze.com/@AOZTLTIZC/gallery

https://www.canva.com/design/DAD7mx0Y_eo/share/preview?token=jiCN1u1Sw30aQyXvOzERSQ&role=EDITOR&utm_content=DAD7mx0Y_eo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Priloženi dokumenti