prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

XIII. konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”

U Aranđelovcu je održana XIII. Međunarodna naučno-stručna konferencija pod nazivom “Unapređenje kvalitete života djece i mladih” od 24. do 26. lipnja 2022. godine, gdje su sudjelovali brojni stručnjaci koji se bave unapređenjem života djece i mladih.

Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih Tuzla u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli organiziralo je XIII. Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju pod nazivom “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”. Konferencija je održana od 24. do 26. lipnja 2022. godine, u Aranđelovcu u Republici Srbiji. Partneri ovogodišnje konferencije su: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pedagoški fakultet u Bijeljini i Društvo defektologa Srbije. Organizacijski odbor Konferencije čine: dr. sc. Medina Vantić-Tanjić, redovni profesor;  dr. sc. Fadil Imširović, dr. sc. Milena Nikolić, izvanredni profesor i mr. Siniša Ranković.

Na ovom međunarodnom skupu sudjelovali su brojni stručnjaci koji se bave unapređenjem života djece i mladih. Na skupu su sudjelovali i profesori s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba, Filozofskog fakulteta iz Rijeke, Učiteljskog fakulteta Sveučilišta iz Zagreba, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta u Rijeci.

Uz profesore iz Hrvatske sudjelovali su i profesori iz Bosne i Hercegovine, ujedno i organizatori konferencije, s domaćinima – profesorima  iz Srbije. Izlagali su i profesori iz  Crne Gore, Slovenije, Makedonije, Vojvodine…

Pored uglednih sveučilišnih profesora iz osam zemalja iz bližeg geografskog prostora, konferenciji su nazočili i brojni stručnjaci različitih usmjerenja – defektolozi, pedagozi, psiholozi, profesori razredne nastave, liječnici, medicinske sestre, odgajatelji, pravnici, socijalni radnici, sociolozi, filozofi, radni terapeuti i novinari, koji su osigurali razmjenu stručnih i znanstvenih iskustava što je i bio cilj konferencije.

Na skupu su predstavljena osamdeset i četiri rada s tri krovne teme: “Unapređenje kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta, Unapređenje kvalitete života mladih” i “Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju”. Nakon otvaranja Konferencije predstavljen je opsežan Zbornik radova od 875 stranica. Radovi izlagača predstavljeni  su u šest područja, uživo i online.

U prvoj sekciji predstavljena su tri plenarna izlaganja s temama: Osnaživanja osoba s invaliditetom, prof. Tine Runjić s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Psihopatologija verbalnih komunikativnih sposobnosti kod šizofrenije, izlaganje s Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (prof. Golubović, Kolagina, Aleksandrovna, Ječmenica) i Valeološki pristup u funkciji razvoja zdravog potomstva (prof. Sovilj, Šurlan, Maksimović i Jeličić), s Instituta za unapređenje životnih aktivnosti i Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

Prva krovna tema “Unapređenje kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta” prezentirana je radovima sudionika u sali, a nakon rasprave uslijedilo je i virtualno prikazivanje radova. Dvadeset i jedan izlagač govorio je o ovoj iscrpnoj temi s raznih aspekata svoje struke.

Poslijepodne su predstavljeni radovi na temu “Unapređenje kvalitete života mladih” sa šesnaest izlagača koji su govorili o trendovima suvremene komunikacije mladih, influencerima kao odgojnim čimbenicima i utjecaju društvenih mreža na adolescente.

Idući dan na redu su bila predavanja na temu “Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju”. Predavači su prezentirali modele inkluzivnog okruženja u predškolskim ustanovama, stajališta roditelja o poremećaja iz spektra autizma, modelima izvaninstitucionalnih socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju, funkcionalni pristup i učenje matematike djece s višestrukim smetnjama i ostalo.

U sekciji predstavljanja projekata, pedagoginja Sanja Matić i učiteljica Anita Čupić iz OŠ kraljice Jelene iz Republike Hrvatske, iznijele su svoje istraživanje provedeno na školskoj razini naslovljeno “Prehrambene i sportske navike učenika (nižih i viših razreda ) OŠ kraljice Jelene, Solin”.

Istraživanje je provedeno kao jedna od projektnih aktivnosti projekta škole Solin grad sporta u školskoj godini 2021./2022. u suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Odabrana su ova dva područja jer oba utječu na zdrave stilove života. Ovim istraživanjem dobio se uvid hrane li se učenici nižih razreda hrane zdravije u odnosu na učenike viših razreda kao i jesu li  učenici viših razreda više uključeni u sportske aktivnosti u odnosu na učenike nižih razreda.

Tijekom ovog dvodnevnog Kongresa predstavljena izlaganja upućuju na interdisciplinarni pristup u unapređenju kvalitete života djece predškolskog i školskog uzrasta, posebice u razvoju djece s teškoćama u razvoju, ističući važnost rane intervencije u djetinjstvu. Uloga obitelji jedan je od čimbenika uspješne intervencije, no važno je i uspostaviti kvalitetnu socijalnu mrežu i podršku za što kvalitetniju socijalnu interakciju. Proces deinstitucionalizacije i inkluzije u zemljama regije zbog financijskih  i tehničkih problema sporije napreduje iako svi ulažu znatne napore da se osobe s teškoćama u razvoju integriraju u sve segmente društvenog života.