prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Završno predstavljanje projekta “Krea(k)tivnost suvremenog učenja”

Završno predstavljanje Erasmus plus, KA1 projekta Krea(k)tivnost suvremenog učenja provelo se 6. listopada 2023. godine u Osnovnoj školi Jagode Truhelke.

Za ovaj projekt škola je dobila 40.495,00 eura iz fonda Europske Unije programa Erasmus plus, potprograma KA1, namijenjenog stručnim usavršavanjima u školi. Projekt je trajao 18 mjeseci, u okviru kojeg je provedeno 22 mobilnosti učitelja i 17 mobilnosti učenika, ukupno 39 mobilnosti. Mobilnosti koje su se realizirale bile su stručni seminari, praćenje nastave (job shadowing), pripremni posjeti, mobilnosti s učenicima i eTwinning projekt s partnerom. Kroz razne aktivnosti u projekt je bilo uključeno oko 20 učitelja i stručnih suradnika i oko 200 učenika.

Logo projekta

Predstavljanje projekta sastojalo se od izlaganja za učitelje o primjeni novih znanja stečenih na mobilnostima i od radionica za učenike. Na predstavljanju je prikazana primjena novih kompetencija iz područja nastave na otvorenom, razvoja fine motorike, kreativnosti, mentalnog zdravlja, dubinskog čitanja, digitalnih kompetencija i ekologije. Cilj projekta bio je osuvremeniti nastavu i učiniti je aktivnijom i kreativnijom uz primjenu suvremenih tehnologija, a koje će biti atraktivnije novim mladim generacijama.

U prvom izlaganju Predstavljanje projekta kojeg je prikazala koordinatorica projekata Irena Bando govorilo se o organizaciji projekta, ciljevima, ishodima, evaluaciji, diseminaciji i održivosti projekta. Ciljevi projekta proizišli su iz školskog istraživanja gdje su se uočili nedostaci određenih znanja i vještina. Uočen je nedostatak provođenja slobodnog vremena na otvorenom te manjak fizičke aktivnosti; nedovoljno uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti; nedovoljna razvijena kreativnost pri korištenju digitalne tehnologije; nedostatak sposobnosti fine motorike te prisutna anksioznost i strah od neuspjeha u školi.

Cilj svih mobilnosti bio je  stjecanja potrebnih novih kompetencija, koje će doprinijeti razvoju ciljeva. Mobilnosti su se sastojale su od dva pripremna posjeta (u OŠ dr. Janeza Mencingerja, Bohinjska Bistrica u Sloveniji i OŠ Selasskoli, Reykjavik na Islandu); 1 Job Shadowing u OŠ Selasskoli, jedna mobilnost s učenicima u OŠ dr. Janeza Mencingerja te 7 stručnih seminara u organizaciji Europass Teacher Academy (u Budimpešti, Berlinu, Dublinu i na Tenerifima). Predstavljena je mrežnu stranica projekta te službena stranica OŠ Jagode Truhelke-izbornik projekta Erasmus+ KA1 (2022./2024.)

Drugo izlaganje Vizualna pismenost u digitalnom društvu predstavile su učiteljica informatike i matematike Anamarija Buzgo i stručna suradnica knjižničarka Irena Bando. Prikazale su praktičnu uporabu mrežnu aplikaciju Flip s ciljem predstavljanja vizualnog identiteta. Korištenje te aplikacije jedna je od mogućnosti prikaza interaktivne i kreativne primjene digitalnih tehnologija i aplikacija, koje omogućuju razvoj kreativnosti i digitalnih kompetencija. Ova su znanja stečena na seminaru ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom koji se održavao na Tenerifima. Zadatak sudionika radionice bio u aplikaciji Flip pronaći odgovarajuću pozadinu i zanimljive elemente-simbole koji će predstaviti njihov vizualni identitet te snimiti svoj video predstavljanja.

Učiteljica engleskog jezika Vedrana Čerina predstavila je učiteljima radionicu pod nazivom Igra, pokret i stvaralaštvo u nastavi Engleskog jezika. Ta je radionica predstavila metodu razvoja kreativnog mišljenja kroz igru, pokret i improvizaciju, razvoj fine motorike kroz stvaralačke aktivnosti i razvoj digitalnih kompetencija. Predstavljene su aktivnosti provedene s učenicima po povratku sa seminara Drama Techniques: Developing Self-Expression, Communication and Social Skills for All Students, koji se održavao u Dublinu, kao i nova znanja i vještine stečenih na Job Shadowingu na Islandu.

Izlaganje Putevima digitalno kompetentnog učitelja predstavio je učitelj povijesti Benjamin Lamza koji je upoznao učitelje s korištenjem i namjenom raznih web aplikacija koje mogu obogatiti i nadograditi proces poučavanja u školi. Govorio je o metodi poučavanja pomoću VTS strategije (Visual Thinking Strategy) i Jigsaw metode s kojima se upoznao na seminaru Pathways to become digitally competent educator koji se održavao u Berlinu. Također je predstavio praktičnu primjenu aplikacija: Padlet, Edpuzzle, DigComp i dr.

Međunarodni projekt Čitanje ne poznaje granice/Branje ne poznaje meje koji je realiziran u suradnji s partnerskom školom OŠ dr.Janeza Mencingerja predstavile su učiteljica razredne nastave Liana Mur i stručna suradnica knjižničarka Irena Bando. Projekt je sadržavao razmjenu ideja sa ciljem poticanja čitanja, a aktivnosti su se sastojale od izučavanja hrvatskih i slovenskih književnika u svrhu upoznavanja slovenske i hrvatske književnosti te razvoj kreativnosti. Aktivnosti projekta mogu se vidjeti na Google fotografija projekta.

Drugu partnersku suradnju između naše škole i OŠ Selaskoli s Islanda predstavile su učiteljica fizike i tehničke kulture Višnja Cvek i stručna suradnica knjižničarka Irena Bando. One su prikazale eTwinning Boat Game 23 koji je imao cilj razmjenu ideja, razvoj kreativnog mišljenja, korištenje suvremenih oblika učenja kroz procesno istraživanje. Područje rada eTwinning projekta sadržavao je razvoj fine motorike, ekologije, nastave na otvorenom, uporabe digitalne tehnologije i provedbe STEM aktivnosti. Aktivnosti su se sastojale u kreiranju plovila od recikliranog materijala te puštanja u plovidbu i natjecanja.

Sudionica projekta učiteljica engleskog jezika i povijesti Lena Cvenić Lijić pripremila je izlaganje Kreativne radionice na nastavi povijesti i uporaba web alata Goosechase prikazavši metode razvoja fine motorike, kreativnosti i uporabe IKT-a u nastavi. Ona je predstavila provedene aktivnosti s učenicima nakon stečenih kompetencija na seminara Integrating Creativity and Innovation into Teaching koji se održavao u Dublinu, kao i primjenu novih metoda nakon mobilnosti s učenicima u Sloveniji.

Posljednje izlaganje za učitelje O sreći i usredotočenosti – ovdje i sada predstavila je stručna suradnica pedagoginja Ana Vukojević. Izlaganje se odnosilo na mentalno zdravlje, razvoj kreativnosti, te na kreativni razvoj digitalnih kompetencija. Govorila je o PARMA modelu te o dobrobiti tehnike mindfulness koje je naučila na seminaru Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development te na seminaru Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach koji su se održavali u Budimpešti. Predstavila je aktivnosti koje je provodila s učenicima: test osobnosti po bojama, kalendar zahvalnosti, bambus disanje, hobermanova sfera itd.

Drugi dio predstavljanja projekta odnosio se na Dane otvorene nastave,  gdje su svi učenici imali priliku upoznati se s raznim novim metodama kreativnog aktivnog učenja na otvorenom, uz kretanje i istraživanje. Primijenjene metode su nove vještine i kompetencije koje su sudionici projekta stekli na svojim mobilnostima.

Prvo su učiteljica razredne nastave Liana Mur, stručna suradnica knjižničarka Irena Bando i učiteljica informatike i matematike Anamarija Buzgo s učenicima 3. razreda provele radionicu Krea(k)tivno u prirodi – reciklirane umjetničke instalacije na otvorenom. Na toj radionici se prikazao model nastave na otvorenom uz metode razvoja kreativnosti i fine motorike, primjere kreativnog korištenja digitalne tehnologije i aktivnosti jačanja mentalnog zdravlja. Učenici inspirirani edukativnom pričom o ekologiji Martinova šuma izrađivali su instalacije od prirodnih materijala na otvorenom prostoru, učili se kreativnim izražavanjem te osvještavanjem važnosti čuvanja i brige o okolišu.

Drugu radionicu pod nazivom Kreativna povijest provela je učiteljica povijesti i engleskog jezika Lena Cvenić Lijić s učenicima 5. razreda. Na toj radionici su se prikazale metode razvoja fine motorike i kreativnosti kroz izradu pečata od plutenih čepova. Radionica je osmišljena pod utjecajem novih znanja stečenog na seminaru u Dublinu te na mobilnosti s učenicima u Sloveniji (izrada uporabnih predmeta od recikliranih materijala). Na ovoj radionici su učenici stekli nova znanja o tome kako su ljudi kroz povijest slali i pečatili pisma.Također su razvijali finu motoriku izrađujući pečate od plutenih čepova te pišući pisma.

Sljedeću radionicu pod nazivom An interactive postcard from London provela je učiteljica engleskog jezika Vedrana Čerina s učenicima 5. razreda s ciljem prikaza mogućnosti razvoja fine motorike kroz izradu maketa poznatih znamenitosti Londona. Ona je predstavila mogućnosti kreativne uporabe digitalnih tehnologija u izradi interaktivnih prezentacija. Radionica je osmišljena pod utjecajem iskustva stečenog na Job Shadowing mobilnosti na Islandu (tematsko poučavanje i integrirana nastava).

Stručna suradnica pedagoginja Ana Vukojević sa skupinom učenika produženog boravka organizirala je radionicu Ovdje i sada. Na toj radionici su se primjenjivale tehnike jačanja mentalnog zdravlja te učenja na otvorenom u prirodi. Koristile su se mindfulness aktivnosti, tehnike i metode disanja, metode promatranja neba, mindfulness hodanje, prepoznavanje emocija u tijelu-nošenje s ljutnjom i neugodnim emocijama te osvještavanje osjetila te uporaba kalendara zahvalnosti.  Primijenjena znanja i vještine stečena su na mobilnosti s učenicima u Sloveniji, na Job Shadowingu na Islandu i na seminaru u Budimpešti. U drugom djelu ove radionice aktivnosti je provela s 8.razredima razvijajući vještine jačanja osobnog razvoja i mentalnog zdravlja, razvoja kreativnost, efikasnog korištenja IKT te primjenom mindfulness tehnika.

Učitelj povijesti Benjamin Lamza s učenicima 7. razreda proveo je radionicu Secesija u Osijeku koristeći metode nastave na otvorenom uz kreativno korištenje mobilne aplikacije ‘’Actionbound’’.  Radionica se odvijala tako da su učenici uz upute u aplikaciji samostalno obilazili određenu rutu rješavajući zadatke u sklopu bounda ‘’Secesija u Osijeku’’. Učenici su istraživali secesijsku arhitekturu Osijeka s početka XX.st.
Zadaci su uključivali pronalaženje točne lokacije, upisivanje točnih odgovora koje su učenici pronalazili zornim promatranjem eksterijera secesijskih zgrada; ‘’uploadanje’’ vlastitih fotografija određenih secesijskih zgrada, itd. Znanja i metode s kojima se realizirala ova aktivnost voditelj radionice je stekao na seminaru u Berlinu.

Radionicu Učenje na otvorenom/Vizualni identitet – korištenje digitalne tehnologije na zabavan način provela je s 4. razredom učiteljica informatike i matematike Anamarija Buzgo, stručna suradnica knjižničarka Irena Bando i učiteljica razredne nastave Kristina Šimunec. Na ovoj radionici su učenici pomoću modela nastave na otvorenom, kreativne primjene digitalne tehnologije provodili metodu procesnog učenja istraživanjem i otkrivanjem. Oni su na zabavan način koristiti suvremenu tehnologiju predstavljajući svoje stavove i kreativna rješenja. Na ovoj radionici su se primjenjivala znanja sa seminara Visual Arts as a Tool for Communication and Learning kod izrade gifova. Znanja sa seminara ICT Tools for a Creative and Colaborative Clasroom očitovala su se kod korištenja aplikacije Actionbound te za izradu videa u aplikaciji Flip.

Po završetku predstavljanja izlaganja i radionica napravljena je evaluacija sudionika završnog predstavljanja. Ocjenjivale su se kategorije aktualno, korisno i zanimljivo. Prema rezultatima ankete sve su kategorije dobile ukupne prosječne ocjene 5, što upućuje na to da su sva izlaganja procijenjena kao aktualna, korisna i zanimljiva od strane sudionika. Postavljeno je pitanje zainteresiranosti za sudjelovanje u nekom od budućem Erasmus projektu gdje je 61,1 % učitelja zainteresirano, 22,2% ne znaju, 16,7 % nije zainteresirano. Na pitanje bi li drugima preporučili uključivanje u Erasmus projekte 17 (94,4 %) učitelja bi preporučilo, dok samo 1 osoba ne bi (5,6 %)

Učenici su anketom procijenili koliko je pojedina radionica korisna, zanimljiva i primjenjiva u svakodnevnom životu. Prema rezultatima ispitivanja vidljivo je da se prosječne ocjene kreću od 4 do 5, što upućuje na to da su radionice u tom rasponu procijenjene kao korisne, zanimljive i primjenjive u svakodnevnom životu od strane sudionika.

Analiza cjelokupne ankete dostupna je na poveznici.

Sve aktivnosti projekta mogu se vidjeti na mrežnoj stranici škole, izbornik projekta i na mrežnoj stranici projekta ili na Padletu aktivnosti projekta.